Tuesday, August 26, 2008

Kemerdekaan negara daripada perspektif Islam

Mendapat kemerdekaan adalah nikmat terbesar kurniaan Allah SWT khususnya merdeka daripada penjajahan. Perjuangan bangsa-bangsa terdahulu untuk membebaskan diri dan tanah air diwarnai dengan linangan air mata, pelarian dan pengorbanan. Ramai pahlawan yang mati atas nama perjuangan menuntut kemerdekaan ini.

Dalam abad ke-21, masih terdapat negara yang sedang dijajah dan berusaha untuk mendapat kemerdekaan bagi menentukan hala tuju negara mereka. Kita ambil contoh Iraq, sebuah negara Arab yang sangat kaya, digeruni dan berpengaruh suatu masa dahulu. Iraq juga mewarisi sebuah tamadun hebat, pusat pengembangan ilmu dan peradaban serta medan pengembangan dakwah Islamiah.

Iraq hari ini hanyalah sebuah negara yang ditadbir oleh pemimpin-pemimpin yang sangat lemah, hala tuju negaranya dicatur oleh orang lain dan rakyatnya menjadi peminta sedekah di negara sendiri. Seramai 500,000 kanak-kanak telah dibunuh oleh askar Amerika Syarikat dan tentera bersekutu sebaik sahaja mereka menyerang Saddam Hussein.

Sejarah tamadun Islam juga pernah berbangga dengan kerajaan Islam Andalusia, Sepanyol. Kerajaan ini penuh dengan keagungan selama 800 tahun. Kebanggaan kerajaan Andalusia akhirnya tersungkur di tangan tentera kristian Sepanyol. Tidak dapat dibanggakan lagi selepas itu dan yang tinggal hanyalah kenangan dan teknologi binaan yang sangat hebat seperti istana Al-Hambra dan masjid Qardoba.

Penjajahan memusnahkan kekuatan Andalusia sebagai pusat tamadun, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Sedikit demi sedikit Andalusia dilenyapkan dari bumi Sepanyol.

Sebuah lagi kerajaan yang hilang kebebasan ialah kesultanan Melayu Melaka (1402-1511). Kedudukan Melaka yang strategik dan kaya dengan sumber semula jadi membuatkan alam Melayu terkenal. Melaka menjadi sebuah empayar selama 109 tahun, ditadbir oleh sultan bersama bendahara, temenggong dan laksamana.

Cabaran pertama Melaka ialah berhadapan dengan serangan Siam pada 1447 diikuti Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun.

Selepas menguasai Melaka, Portugis tidak membuang masa untuk menghapuskan istana Sultan Melaka dan institusi agama Islam seperti masjid dan surau. Selama 130 tahun Melaka di bawah Portugis, tidak ada sebuah masjid yang dibina secara rasmi. Di bawah runtuhan istana, mereka dirikan A Famosa. Inilah harga yang terpaksa dibayar oleh Melayu Islam Melaka ketika berada dibawah penjajahan Portugis.

Selepas Portugis, Belanda mengambil alih Melaka setelah dibantu oleh angkatan perang Johor bagi mengalahkan Portugis. Belanda mendirikan Bangunan Merah Stadiyust dan menjajah Melaka selama 183 tahun.

Tahap pertama penghakisan Melayu di tanah air mereka bermula selama 313 tahun. Portugis menafikan agama Islam sehinggalah pada 1720 (semasa penjajahan Belanda) barulah sebuah masjid dibina secara rasmi (Masjid Kampung Hulu). Selepas 209 tahun (1511-1720), masyarakat Islam dapat berjemaah dengan selesa di dalam masjid yang dibina oleh seorang muallaf Cina.

Inggeris menjajah semala 129 tahun dan Jepun selama empat tahun. Apa yang telah belaku kepada agama, bangsa dan negara orang Melayu?

Penjajahan selama 446 tahun menjadikan orang Melayu yang berpegang teguh dengan agama Islam telah hilang harga diri dan maruah. Penjajahan minda yang mengagungkan bangsa penjajah sukar ditebus dalam tempoh 51 tahun selepas merdeka.

Merdeka bererti bebas daripada penjajahan, kurungan, naungan dan sebagainya. Merdeka juga bererti lepas daripada tebusan, tuntutan, mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Imam Hassan Al Banna, pengasan gerakan Ikhwan Muslimin di Mesir menyatakan bahawa Islam adalah negara, tanah air (watan) dan kerajaan (dalam Usul 20).

Dalam erti kata politik, maksud 'Islam adalah negara' ialah sebuah masyarakat yang tersusun, hidup dalam suasana tertentu, tunduk kepada kekuasaan institusi pemerintahan yang memiliki ketuanan, setiap rakyat meletakkan kesetiaan kepada negara dan undang-undang, menjaga nyawa dan harta manakala seluruh hak mereka diperakui oleh peraturan tabie dan sivil.

'Islam adalah tanah air' bermaksud tempat yang didiami oleh individu-individu dan merasai wujudnya pertautan. Setiap kaum muslimin yang mengucap kalimah syahadah adalah rakyat kepada negara Islam kerana Islam adalah syumul, merangkumi daulah dan tanah air.

Manakala 'Islam adalah kerajaan' ialah kehadiran tiga kekuasaan iaitu perundangan, eksekutif dan kehakiman bagi melaksanakan sistem pentadbiran dengan meletakkan al quran dan as sunnah sebagai rujukan.

Penelitian Hassan Al Banna terhadap konsep Islam adalah negara, tanah air dan kerajaan dapat diimbas dalam seerah Rasulullah SAW ketika memerdekakan kota Mekah daripada penyembahan berhala dan pentadbiran kafir Quraisy. Khalifah-khalifah Islam selepas itu turut berperanan memerdekakan negara daripada penjajahan kekufuran. Kesannya ialah terdapat majoriti umat Islam di negara-negara Balkan dan Asia Selatan.

Konsep merdeka dari perspektif Islam tidak terhad kepada merdeka negara malah bebas daripada akidah yang sesat, akhlak yang buruk dan membina intelektual juga dikira sebagai merdeka.

Melihat erti merdeka dari perspektif Islam dan negara harus diiringi dengan sejarah atau seerah perkembangan negara dan bangsa, bukannya memperincikannya kepada juzuk-juzuk tertentu. Dalam sejarah Melaka, selama 109 tahun masyarakat Islam dapat mengerjakan suruhan agama sebagai satu cara hidup tanpa ada sebarang sekatan.

Keadaan ini boleh diibaratkan sebagai baldah thayyibah (negara yang sejahtera) dan warabbun ghafur (dan mendapat ampunan Allah SWT). Pelaksanaan agama Islam berkembang subur dan terpelihara. Pusat ilmu pengetahuan berkembang dari istana ke masjid dan surau menjadi tarikan kepada alam nusantara. Akhirnya bahasa Melayu berkembang dan menjadi lingua franca.

Adalah tidak tepat untuk menyatakan kita hanya perlu merdeka dari segi akidah dan pemikiran kerana tanpa negara yang merdeka, akidah dan pemikiran juga akan terbelenggu. Justeru, membebaskan diri daripada penjajah adalah merdeka. Membebaskan diri daripada kejahilan adalah merdeka, membebaskan diri daripada cengkaman hawa nafsu juga adalah merdeka.

Malaysia sebagai sebuah negara pelbagai etnik berhadapan dengan cabaran getir untuk menyatukan mereka. Kaum majoriti iaitu Melayu dan bumiputera mesti hidup bersama seperti mana keadaannya ketika kota Madinah ditadbir oleh Perlembagaan Madinah.

Perlembagaan Persekutuan yang menjadi undang-undang tertinggi negara ketika ini telah dirangka dengan bijaksana oleh anggota Suruhanjaya Reid. Dua orang daripadanya iaitu hakim B Malik (India) dan hakim Abdul Hamid (Pakistan) telah menggunakan kebijaksanaan dan hidayah daripada Allah SWT untuk meletakkan Perkara 3 dan Perkara 153 bagi mempastikan agama Islam dan bangsa Melayu kuat dan mantap.

Dengan adanya Perkara 3, sebarang ancaman ke atas agama Islam dapat diatasi. Kebijaksanaan melihat nasib agama, bangsa dan negara yang wujud dalam diri B Malik dan Abdul Hamid adalah hidayah dan doa dari umat Islam ketika itu.

Post a Comment