Monday, August 11, 2008

Hikmat Puasa

Pengarang: Ahmad Syafi'i Khatib
Penerbit: Jasmin Enterprise, Kuala Lumpur
Muka surat: 230

Buku Hikmat Puasa ini merupakan buku yang akan membincangkan tentang amalan puasa dari pelbagai sudut. Sebagaimana sudah dimaklumi puasa adalah rukun Islam yang keempat dan sangat tinggi kedudukanya sebagai salah satu amalan wajib bagi umat Islam. Selain membincangkan secara ilmiah dan fiqiah buku ini juga turut memperkatakan peranan puasa dari dimensi sosial dan kemasyarakatan.
Post a Comment