Monday, August 04, 2008

Homosexuality

Editor: Robert Winters
Tahun: 2007
Penerbit: The Gale Group, USA.
Muka surat: 166

Buku ini mengandungi empat bab yang berkaitan dengan homoseksualiti di Amerika Syarikat. Ia menyentuh mengenai peranan mahkamah di negara itu dalam hal aktiviti homoseksual dan perkahwinan serta hak-hak yang wajar diperoleh oleh pasangan homoseksual.

Beberapa kes terpilih dimuatkan di dalam buku ini sebagai panduan dan iktibar di sebalik tuntutan sebahagian pengamal homoseksual ini seperti kelayakan mengundi, berkeluarga dan pandangan terhadap diskriminasi undang-undang kepada golongan ini.

Bab pertama bertajuk 'States can outlaw sodomy' yang mengetengahkan kes Bowers c. Hardwick (1986), bab kedua ialah 'Gay people mat not be singled out for discrimination' yang mengaitkan Romer v. Evans (1996) sebagai kajian kes. Manakala bab ketiga 'Sodomy laws are unconstitutional' berkaitan dengan Lawrence v. Texas (2003) yang mana mengaitkan keputusan Mahkamah Agung dengan diskriminasi terhadap golongan homoseksual.

Bab keempat 'The question of same-sex marriage' adalah berkaitan kes Goodridge v. Deparment of Public Health (2003). Dalam salah satu huraian kes ini, ketua Mahkamah Keadilan Massachusetts berpendapat mengharamkan perkahwinan sejenis telah melanggar jaminan perlembagaan ke atas kebebasan setiap warganegara.

Masalah mendapatkan hak bagi pengamal homoseksual seringkali mendapat perhatian di Amerika Syarikat. Dari semasa ke semasa, tafsiran ke atas perlembagaan negara itu menjadi sebahagian daripada hujah golongan pro kebebasan individu bagi mengesahkan aktiviti seks mereka.
Post a Comment