Wednesday, February 24, 2016

Kemahuan yang kuat
Apabila kita memiliki kemahuan yang kuat untuk membuat perubahan dalam hidup, kita akan mencari jalan untuk merealisasikan perubahan tadi. 

Kemahuan boleh disifatkan sebagai punca semua kejayaan dan lahir dari kesedaran minda. Memilih untuk mengubah hidup ada kaitan dengan hasil yang bakal dialami. 

Dalam kajian saya terhadap kehidupan masyarakat miskin di bandar dan luar bandar, ada dalam kalangan orang miskin ini yang mahu berubah dan ada yang agak pesimis untuk berubah. 

Yang mahu berubah ini kebanyakannya dapat merasai yang hidup mereka akan lebih senang dan mereka nampak bagaimana perubahan hidup boleh berlaku. 

Harapan, impian dan gambaran ini menjadikan kemahiran mereka lebih tinggi.


Post a Comment