Saturday, May 25, 2013

Intervensi keluar daripada lingkaran kemiskinan
 
Kadar bayaran balik hutang pinjaman sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) adalah tinggi iaitu lebih daripada 99 peratus. Justeru, dalam mengusahakan perniagaan peruncitan, perikanan dan pertanian yang dibantu oleh AIM, peserta-peserta ini mampu mengembangkan perniagaan masing-masing dan mencapai perolehan hasil pendapatan yang lebih baik. 
 
Perniagaan menggunakan model ini membantu sahabat AIM keluar daripada belenggu kemiskinan dengan memperoleh pendapatan purata antara RM3,000 atau RM3,500 ke atas sebulan hasil daripada pembiayaan yang disalurkan AIM. 

Jumlah peserta AIM ketika ini ialah 330,000 seluruh negara dan sasaran itu akan ditingkatkan kepada 500,000 pada 2015.

AIM telah melaksanakan konsep Qard Hassan sejak 25 tahun lalu bagi menggerakkan minat dan kecenderungan sahabat AIM untuk keluar daripada lingkaran kemiskinan melalui perusahaan yang dipilih. Mereka diberi pembiayaan dengan peruntukan bersesuaian. Tahun ini AIM menggunakan konsep Tawarruq  dengan menyediakan pinjaman modal antara RM3,000 hingga RM50,000 bersama institusi kewangan Islam terpilih.
 
Post a Comment