Thursday, October 14, 2010

Mengubah sikap

Sikap sering dikaitkan dengan kejayaan dan kegagalan. Dalam erti kata lain, sikap menentukan sama ada seseorang itu boleh berjaya atau gagal. Perubahan sikap memberi impak yang sangat ketara jika mahu berubah ke arah kejayaan.

Sikap adalah tingkah laku yang lahir daripada pemikiran dan emosi kita. Maknanya memikirkan perkara-perkara yang mendorong kepada kejayaan dapat merangsang pembentukan sikap berjaya. Maksud yang lebih mudah ialah sikap positif menjadi asas kejayaan kerana ia mempengaruhi minat dan apa juga usaha yang sedang dilaksanakan.

Pengaruh sikap dalam budaya hidup tidak dapat diketepikan kerana banyak kajian yang dibuat telah menunjukkan kaitan yang sangat rapat di antara sikap dan kejayaan atau kegagalan.

Jika ingin kehidupan yang dihiasi dengan kejayaan dan kecemerlangan, membentuk dan mengamalkan sikap-sikap kejayaan adalah prasyarat penting bagi merealisasikan cita-cita tersebut.
Post a Comment