Friday, October 15, 2010

Lihat depan mata

'Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand,' ayat ini merupakan serangkai kata yang ditulis oleh Thomas Carlyle. Terjemahannya ialah tindakan utama yang patut kita lakukan bukannya melihat apa yang tidak dapat diketahui tetapi melaksanakan apa yang dilihat dengan helas di hadapan mata.

Serangkai kata begini bagi sesetengah orang amat biasa dan mereka tidak mahu bertindak tetapi bagi mereka yang memahami bahawa bertindak berdasarkan realiti adalah penting, mereka mula merancang berdasarkan sumber yang ada. Umpamanya, seorang pelajar yang sedang menghadapi peperiksaan pasti tertekan dengan pengajiannya kerana mungkin dia tidak dapat keputusan yang baik, mungkin gagal dalam peperiksaan dan terkandas pengajian. Mungkin juga menjadi penganggur sebaik sahaja tamat belajar.

Biar apapun yang yang berlaku, serangkai ayat ini pasti boleh membantu kita untuk membentuk kehidupan yang lebih baik dan bebas daripada kesedihan dan kebimbangan.
Post a Comment