Friday, October 29, 2010

Azam untuk berubah

Azam dan tekad untuk menjadi berani, kuat dan berkuasa mesti lahir dari kesedaran diri untuk berubah. Sebarang kelemahan diatasi dengan membina azam sedikit demi sedikit supaya lahir keyakinan untuk bertindak. Apakah contoh-contoh keazaman yang boleh dibuat atau dibentuk secara sedikit-sedikit ini?

Mahu baiki keadaan diri

Membaiki diri boleh dilakukan dalam banyak aspek seperti meningkatkan pengetahuan sama ada formal ataupun tidak formal, membina kemahiran asas dan lanjutan supaya tidak bergantung kepada orang lain, seterusnya memperelokkan penampilan diri supaya disenangi oleh orang lain yang berada di sekeliling.

Mahu jadi lebih baik daripada ibu bapa

Anak-anak pada hari ini hidup dalam era yang jauh berbeza daripada ibu bapa mereka. Sebaik sahaja mereka buka mata, lebih banyak kemudahan yang ada di sekitar khususnya dalam pendidikan dan perkembangan teknologi. Pekerjaan juga semakin banyak dan persaingan semakin sengit. Jika dulu perancangan kewangan tidak menjadi keutamaan, kini ia menjadi salah satu daripada elemen ktirikal untuk persaraan. Anak-anak hari ini lebih terdedah kepada pelbagai maklumat dan mereka lebih peka berbanding ibu bapa.

Berubah daripada keadaan sekarang ke suatu keadaan yang lebih baik

Dalam hidup, kita banyak terlibat dalam aktiviti organisasi atau berkumpulan. Antaranya terlibat dalam perbincangan dan pelaksanaan di peringkat jawatankuasa kerja, membuat keputusan dalam hal ehwal rumah tangga dan boleh juga bangun malam untuk menunaikan solat tahajjud sebagai elemen penting membina hubungan dengan Tuhan.

Mahu capai kejayaan

Tugas kita bukan sahaja sebagai anak, sebaliknya semakin bertambah. Umpamanya di tempat kerja, peranan kita mungkin sebagai pegawai, pekerja profesional, pengarah dan sebagainya. Silang tugas ini menjadikan peranan kita semakin kompleks dan perlu diurus dengan sabik-baiknya. Insya Allah jika peranan ini dapat dilaksanakan dengan sempurna, kejayaan berada di hadapan kita biarpun tidak mengumpul harta yang banyak.
Post a Comment