Friday, July 25, 2008

Sifat hati (12)

Takut akan Allah swt

Orang yang benar-benar mengenali Allah swt, dialah orang yang takut kepadaNya. Firman Allah swt yang bermaksud:

"Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun." (Surah Fatir:28)

Nabi saw bersabda:

"Akulah orang yang paling takutkan Allah Ta'ala daripada kalangan kamu."

Takutkan Allah swt bererti tidak berani melanggar perintah Allah kerana hukuman siksanya sangat berat, tidak ada siapa yang dapat melepas diri daripadanya.

Adanya sifat ini pada seseorang akan membawa kepada keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Sifat ini boleh mengalahkan tipu daya syaitan yang sentiasa hendak mencelakakan hidup manusia.

Adanya sifat takutkan Allah ini mendorong seseorang untuk berbakti dan mencintai Allah serta mengharapkan limpah kurniaNya kerana dengan mendapat limpah kurniaNyalah seseorang terselamat dari siksaNya. Takut di sini mendorong seseorang untuk lebih mendampingi Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi penyayang.
Post a Comment