Monday, July 07, 2008

Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin

Diterjemahkan dari Mukhtashar Ihya' 'Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali
Penterjemah: Fudhailurrahman, Aida Humaira
Tahun: 2007
Penerbit: Sahara Publishers, Jakarta, Indonesia

Al-Ghazali adalah raksasa dalam peta pemikiran Islam. Orang yang menyemak peta ini secara sepintas lalu akan melihatnya. Bayang-bayang pemikirannya menaungi berabad-abad setelah kematiannya. Sehingga kini kita turut merasai kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat dengan penerbitan demi penerbitan buah pemikirannya dalam pelbagai bentuk. Sayap-sayap pemikiran tersebut sangat kuat menaungi pola berfikir, berbicara dan tingkah laku masyarakat hari ini. Al-Ghazali berdiri di pusat pemikiran dunia Islam manakala Ibnu Rusyd berdiri di pinggirannya.

Al-Ghazali menerangkan bahawa sejak kanak-kanak beliau telah memegang prinsip menjadi seorang pejuang di samudera ilmu. Beliau memeriksa keyakinan seluruh mazhab, menyingkap misteri semua aliran untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah dan masa yang sunnah dan bidaah. Beliau mengatakan "Aku tidak meninggalkan Bathiniyah kecuali setelah aku menyelami seluruh kebatinannya. Atau Zhahiriyah kecuali setelah menguasai inti kezahirannya. Atau filsafat kecuali setelah mengharungi kandungan filsafatnya. Atau ilmu kalam kecuali setelah benar-benar mendalami tujuan kalam dan retoriknya."

Al-Ghazali adalah batu karang yang kukuh, intelektual yang ikhlas dalam kata-kata dan tindakannya. Ketika keberanian intelektual membawanya ke gerbang keraguan, tanpa gentar beliau memasukinya. Beliau mengatakan "Ketika aku menyedari kelemahanku, usahaku tidak dapat diteruskan secara menyeluruh, aku pun bersandar kepada Allah selayaknya orang yang bungkam dan tidak ada pilihan. Maka, Tuhan – yang pasti menolong orang yang bungkam dan tidak punya pilihan itu – pun menolongku." Proses mencari keyakinan ini tidak semudah yang dibaca. Al-Ghazali berada dalam keraguan selama bertahun-tahun.

Al-Ghazali adalah cendekiawan yang menulis tidak untuk sekadar memenuhi lembaran buku dengan ungkapan yang indah atau melenakan pembacanya tetapi sebagai ilmuwan yang jujur, yang mengkaji setiap masalah dan pemikiran yang diajukan kepadanya secara komprehensif. Begitu juga kajiannya sering membawa kepada satu keputusan dan beliau mengimani dan membelanya dengan segala kemampuan yang beliau miliki.

Al-Ghazali memiliki keupayaan menulis yang hebat. Ketika hendak mengkritik sesuatu pendapat atau aliran, beliau menjelaskan dulu pendapat dan aliran itu dalam penerangan yang kadangkala lebih terang daripada yang dapat dijelaskan oleh pendukung aliran tersebut.

Puluhan buku ditulis oleh Al-Ghazali yang merangkumi bidang usul fiqh, tasawuf, tauhid dan falsafah. Tajuddin As-Subki menyatakan karya Al-Ghazali berjumlah 58 buah. Thasyi Kubra Zadeh menyebutkan sekitar 500 karya manakala di Perpustakaan Sheikh Abu Ishaq Asy-Syirazi terdapat 400 karya beliau.

Hasil tulisan Al-Ghazali sesuai untuk semua orang. Beliau tidak menulis untuk kalangan kelompok tertentu sahaja malah untuk seluruh umat muslimin. Gaya bahasanya adalah untuk membangunkan jiwa. Memulai kupasan dengan menyebut ayat al-quran, seterusnya hadis, perkataan para sahabat dan tabiin, seterusnya kisah dan hikayat yang menyentuh hati pembaca dan memberi gambaran mengenai sesuatu perkara tersebut. Daya imaginasinya sangat tinggi seperti mana beliau menggambarkan kebaikan dan keburukan sesuatu dengan bahasa sastera yang sangat tinggi, menggerakkan daya fikir dan menyenangkan hati.

Belantara pemikiran Al-Ghazali umpama pohon rendang yang menaungi umat muslimin berabad-abad lamanya. Beliau merangka jalan pintas bagi umat muslimin membentuk kehidupan sebagai seorang Islam yang lurus dan selamat. Kita hanya perlu menjejak langkah Al-Ghazali untuk menjadi demikian.

Al-Ghazali adalah manusia biasa yang tidak lekang daripada membuat kesilapan. Sebaliknya orang yang cuba mengkritiknya akan beratus kali ragu-ragu kerana perbezaan ilmu yang dimiliki.

Post a Comment