Thursday, July 17, 2008

Kesedaran kenegaraan di kalangan mahasiswa bukan Melayu ke luar negara

Sejak Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) menambah bilangan biasiswa kepada bukan Melayu, ramai pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang cemerlang ditawarkan biasiswa berkenaan yang diambil daripada kouta pelajar Melayu. Jumlah 2,000 orang yang diperuntukkan oleh JPA, 45 peratus daripadanya adalah bukan Melayu (Cina, India dan lain-lain) manakala untuk Melayu, mereka berkongsi dengan bumiputera Sabah dan Sarawak.

Artikel ini tidak akan mempersoalkan kewajaran JPA mengambil kouta biasiswa Melayu dan diberikan kepada bukan Melayu, sebaliknya ialah hendak melihat sejauh mana kesedaran kenegaraan pelajar bukan Melayu yang dipilih oleh JPA untuk menerima biasiswa berkenaan seterusnya melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti Kanada, Australia atau New Zealand.

Bagi pelajar yang terpilih, mereka dikehendaki menghadiri kursus kenegaraan mahasiswa ke luar negara yang dilaksanakan bersama Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri sebagai persediaan penting untuk melengkapkan diri mereka dengan rasa bangga dan sayang kepada negara. Kursus khas yang dijalankan selama lima hari ini memberi banyak pendedahan kepada peserta untuk menyegarkan kembali perjuangan pembentukan negara dan betapa mustahaknya menjaga kemerdekaan negara.

Dalam kursus ini juga mereka dipecahkan kepada kumpulan kecil dan digerakkan oleh dua orang fasilitator yang bertindak merangsang dan memimpin perbincangan bagi menambah kefahaman peserta terhadap isu-isu semasa dan ancaman yang sedang dihadapi.

Perubahan ketara kursus mahasiswa luar negara pada kali ini ialah kehadiran ramai pelajar Cina yang kadang kala begitu asing bagi fasilitator. Bagaimanapun ia dianggap sebagai cabaran kerana pelajar-pelajar Cina juga adalah warganegara Melaysia yang perlu diberi kesedaran tentang sejarah pembentukan negara dan bangsa Malaysia, tentang pengorbanan orang Melayu dan sosial kontrak yang memungkin Malaysia menjadi sebuah negara yang bersatu dan harmoni.

Penyelidik menemubual dengan beberapa orang peserta dari etnik Cina yang dipilih ke kursus berkenaan kerana pada fikiran penyelidik, kursus yang dianjurkan oleh JPA dan BTN ini mungkin memberi kelainan kepada mereka. Penyelidik juga ingin mengetahui dengan lebih lanjut apakah yang difikirkan oleh mereka terhadap BTN, sejauh mana kursus itu dapat menyedarkan mereka untuk menjadi rakyat Malaysia yang setia, adakah kursus ini sangat bermanfaat dan apakah peranan mereka sebagai seorang warganegara yang boleh membantu ke arah mewujudkan negara Malaysia yang kuat dan bersatu.

Semua persoalan ini menjadi asas kepada penyelidikan ringkas yang sedikit sebanyak dapat memberi gambaran awal terhadap nilai dan budaya berfikir peserta etnik Cina ke atas peranan BTN dan kursus kenegaraan yang diadakan itu.

Responden bagi kajian ini terdiri daripada pelajar seluruh negara dan telah diberi peluang melanjutkan pelajaran ke luar negara khususnya Kanada dalam bidang kejuteraan dan bioteknologi.

Profil responden ialah gender, etnik, umur, negeri, kelulusan dan jurusan pengajian.

Latar belakang responden dari segi gender mencatatkan 64.5 peratus adalah lelaki dan 35.5 peratus adalah perempuan.

Kumpulan etnik Cina menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 47.4 peratus, diikuti Melayu 42.1 peratus, India 7.9 peratus dan lain-lain 2.6 peratus. Kelompok ini termasuk Bidayuh, Dusun, Punjabi dan Kadazan.

Sebahagian besar responden berumur 19 tahun iaitu membentuk 80.9 peratus diikuti berumur 18 tahun sebanyak 15.1 peratus dan 20 tahun adalah 4.0 peratus.

Tempat kelahiran responden memperlihatkan responden dari tiga buah negeri yang mendominasi kursus ini iaitu Kuala Lumpur (19.1%), Perak (16.4%) dan Selangor (13.1%). Selain itu negeri Kedah, Pulau Pinang dan Sarawak masing-masing mencatatkan 7.9%. Negeri-negeri lain ialah Kelantan (6.6%), Johor (5.9%), Negeri Sembilan dan Terengganu (masing-masing 4.6%), Pahang (4%), Melaka (2.0%) dan masing-masing Sabah dan Perlis mencatatkan 0.7%.

Semua responden mendapat keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang cemerlang dengan minimum memperoleh 12A1.

Responden yang dipilih untuk menyertai kursus ini terdiri daripada jurusan kejuteraan iaitu 63.8 peratus, bioteknologi 14.5 peratus, sastera dan sains sosial 11.2 peratus, sastera ikhtisas 7.2 peratus dan sains perubatan veterinar 3.3 peratus.

Persepsi awal responden ialah mereka berasa gentar dan risau jika dilanyak dengan aktiviti minda yang bersifat ke arah menyokong kerajaan. Rata-rata mereka beranggapan bahawa adalah menjadi keperluan untuk patuh kepada setiap penerangan yang diberikan oleh fasilitator terpilih. Terdapat juga anggapan bahawa menjadi satu kemestian untuk mengiyakan setiap perkara yang dilontarkan oleh fasilitator semasa sesi Latihan Dalam Kumpulan (LDK). Oleh kerana persepsi negatif ini, kebanyakan responden mengambil jalan selamat dengan berhati-hati ketika mengeluarkan pendapat sendiri.

Masalah yang agak ketara ialah kesediaan pelajar etnik Cina untuk berinteraksi kerana ada di kalangan mereka yang kurang fasih berbahasa Melayu dan lebih bersedia dengan berbincang dalam bahasa Inggeris. Kekangan bahasa tidak begitu ketara kepada pelajar etnik Melayu, India dan lain-lain.

Ketika responden diminta memberi pendapat mengenai perasaan mereka terhadap negara, masing-masing menunjukkan rasa bahagia dan bangga dengan Malaysia. Ada di antara mereka menyifatkan Malaysia telah memberi banyak peluang kepada mereka untuk hidup dan menyerlahkan potensi diri.

Perbincangan LDK yang bermula dengan mengenal diri membuatkan responden berasa lebih selamat dan yakin dengan kumpulan baru mereka. Asas keyakinan ini telah membuka ruang kepada penerokaan minda dan yang lebih luas dan rasional. Mengetahu personaliti dan kecenderungan diri menjadikan suasana perbincangan lebih meriah dan keadaan ini menggambarkan kepercayaan responden kepada kumpulan.

Kesedaran kenegaraan

Sebahagian besar kesedaran responden masih berada pada tahap rendah khususnya isu-isu semasa. Bagi isu yang menyentuh hak keistimewaan Melayu seperti termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, responden mengambil sikap berdiam diri.

Jika diberi peluang memberi nilai kepada negara, agama, bangsa dan diri/keluarga, responden meletakkan aspek diri/keluarga lebih utama berbanding aspek yang lain. Kesedaran betapa perlunya menjaga diri dan keluarga sangat menebal. Ini memberi tafsiran bahawa corak berfikir responden adalah mementingkan diri sendiri dan keluarga berbanding negara. Bentuk pemikiran inilah yang akan diubah apabila responden melengkapkan kursus kenegaraan tersebut.

Apabila ditanya bagaimana mereka dapat memberi sumbangan kepada negara apabila tamat belajar kelak, sebahagian besar responden berkata bahawa mereka akan pulang dan bekerja di Malaysia. Kesungguhan ini dizahirkan melalui kata-kata semangat dan azam yang tinggi.

Kepentingan pendidikan

Ketika responden diminta memilih aspek yang tidak begitu penting bagi diri mereka, daripada empat aspek yang ditentukan iaitu politik, ekonomi, pendidikan dan sosial, semuanya memilih pendidikan sebagai sangat penting. Justeru pemikiran mereka mengesahkan betapa masa depan bergantung pada pendidikan. Ini sangat berkait dengan penentuan nilai sebelum ini di mana sebahagian besar memilih diri dan keluarga sebagai sangat penting.

Soal politik tidak difikirkan kerana ada yang beranggapan politik membenarkan kacau-bilau dan menyebabkan keharmonian masyarakat tergugat. Tanpa politik, masyarakat mungkin dapat hidup dengan lebih baik.

Meletakkan aspek pendidikan sebagai keutamaan bermakna telah menolak politik sebagai teras kepada penguasaan pendidikan bagi sesebuah negara. Responden yang beranggapan bahawa pendidikan lebih utama daripada politik sebenarnya masih berada di dalam keadaan "melihat dunia dari kaca mata burung" iaitu skop penglihatan yang kecil sedangkan dunia sangat pantas bergerak dan dinamik.

Rumusan


Menjadi pelajar terpilih untuk menerima biasiswa JPA adalah harapan setiap pelajar cemerlang. Melanjutkan pelajaran ke luar negara juga menjadi idaman setiap pelajar berkenaan bagi merealisasikan cita-cita yang telah dibina sejak kecil. Namun perubahan peraturan di dalam benak pemikiran pembuat keputusan di JPA menjadikan kouta pelajar Melayu semakin mengecil dan tidak menepati semangat kontrak sosial untukmelihat bilangan cerdik pandai Melayu lebih ramai.

Perubahan ini sangat menguntungkan pelajar bukan bumiputera kerana sejak sekian lama mereka dipinggirkan dan langsung tidak dapat menempatkan diri di universiti terkemuka dunia kerana kos pengajian yang mahal. Bagaimanapun JPA menjadikan cita-cita mereka suatu kenyataan dengan harapan untuk melahirkan lebih ramai cerdik pandai rakyat Malaysia tanpa mengira kaum.

Daripada kajian ringkas ini dapat disimpulkan betapa kursus kenegaran telah membuka ruang kepada JPA dan BTN untuk memberi input sayang dan cinta kepada negara supaya kesedaran berkenaan dapat kekal ketika responden belajar di luar negara. Kursus seperti ini wajar diperbanyakkan kepada peserta bukan Melayu supaya mereka dapat memahami sejarah dan peranan kontrak sosial yang memungkinkan mereka untuk menjadi seorang warganegara yang taat dan setia kepada Malaysia.

Post a Comment