Thursday, December 01, 2016

Risalah Al-IltizamRisalah Al-Iltizam Jilid 4

Perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian:

1.   Tajuk-tajuk dalam buku ini adalah untuk memenuhi keperluan Manhaj Tarbiyah Islamiyah.
2.   Tajuk-tajuk ini tidak semestinya diikuti secara berurutan. Sesuatu tajuk dipilih mengikut keperluan anggota tarbiyah.
3.   Dalam perlaksanaan tarbiyah, pemberian bahan secara talaqqi adalah lebih diutamakan.
4.    Pemberian bahan-bahan ilmiah merupakan sebahagian sahaja daripada tuntutan tarbiyah. Kesan tarbiyah yang sebenar adalah dengan cara menghubungkan anggota tarbiyah dengan Manhaj Tarbiyah yang lengkap, melalui pelbagai wasilah tarbiyah,  kebersamaan dalam pelbagai suasana jama’ah dan mendedahkan anggota kepada pelbagai qudwah hasanah.
5.   Murabbi tidak semestinya terikat dengan bahan-bahan dalam buku ini. Murabbi boleh mengambil bahan-bahan dari sumber-sumber muktabar lain yang setara dengannya.
6.   Setiap bahan tarbiyah boleh dikembangkan dengan pelbagai dalil, rujukan, contoh dan pengalaman.
7.   Murabbi perlu terlibat dan berinteraksi dengan anggota tarbiyah dalam pelbagai suasana.
8.   Murabbi perlu terlebih dahulu membaca, memahami, mendalami dan menguasai sesuatu bahan sebelum memberikannya kepada anggota tarbiyah.
9.   Murabbi sangat dituntut agar memperdalamkan pembacaan dan membuat rujukan-rujukan terhadap pelbagai sumber yang muktabar.


Kandungan:                                                                     

Niat dan Sifat-Sifat Pendakwah                              

Beberapa Perkataan Ulama Mengenai Qiyamullail

Berikanlah Peringatan                                                          

Pengenalan dan Kewajipan Dakwah                        

Perbaikilah Diri Kamu dan Serulah Orang Lain

Tiga Bekalan Pendakwah Menurut Syeikh Mustafa Masyhur

Dakwah Islamiyyah dan Peranannya Dalam Pembentukan Ummah

Uslub Dakwah Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam

Skop Dakwah Islamiyah       
                                   
Konsep-Konsep Penting Dalam Dakwah Islamiyyah

Konsep dan Pelaksanaan Takwinul                          
Wa’yil Islamiy (Pembentukan Wa’yun Islamiy) dan Ijad Ar-Rakaiz Al-Islamiyah

Tahap-Tahap Dalam Dakwah                                    

Keyakinan Terhadap Jalan Dakwah                          

Dakwah ‘Ammah                                                     

Konsep Ittisal Fardi                                                  

Tujuh  Marhalah  Dakwah  Fardiyah                        

Kewajipan Penyebaran Fikrah Islamiyah Dalam Semua Keadaan

Konsep Perubahan Menurut Islam                           Post a Comment