Friday, December 09, 2016

9 Skop dakwah IslamiahSebenarnya dakwah para da’i adalah untuk menyeru dan membimbing manusia kepada hidup mulia, sesuai dengan status dan fitrah kejadian manusia. Agar manusia tunduk dan patuh kepada kekuasaan Allah dan memurni serta mengikhlaskan perhambaan hanya sanya kepadaNya dengan menerima Islam sebagai addeen, sistem hidup yang benar, sahih, lengkap, sempurna dan diredhai Allah. Kesempurnaan Islam pula mencakupi segenap aspek kehidupan, sesuai untuk dipraktikkan dan dilaksanakan di mana-mana tempat dan masa, dalam mana-mana situasi dan kondisi, baik untuk kehidupan individu atau masyarakat.

Kedatangan Islam adalah rahmat untuk kehidupan sejagat. Hakikat ini telah dipersaksikan oleh Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam dan generasi al-quran di Madinah al Munawarah sebagai sebuah negara yang adil dan penuh keberkatan di bawah naungan Allah Subhanahuwata’ala.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
“Dan tidak Kami utuskan engkau (Muhammad) melainkan untuk membawa rahmat kesekelian alam”. Al-Anbiya’: 107


إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ
”Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam”. Ali Imran: 19


وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
”Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. Ali Imran: 85


Oleh kerana Islam adalah deen yang bersifat syumul yang mana sekali gus menolak sebarang ideologi dan sistem hidup buatan manusia, maka skop dakwah Islamiah adalah sebesar, seluas dan selengkap Islam itu sendiri dan kerja dakwah pula tetap berterusan hingga terdaulatnya sistem Allah di bumi ini. Jihad itu berterusan hingga ke hari kiamat.

Bagi melihat skop dakwah ini Sayyid Qutb pernah menyatakan:

“...Kita menyeru kepada dunia yang lebih baik, yang mana kita berdakwah untuk dimulai lagi suatu kehidupan Islam dan untuk mendirikan sebuah masyarakat Islam. Kita menyeru kepada keadilan sosial yang lebih sempurna daripada sebarang konsep keadilan di dalam mana-mana sistem yang lain yang pernah dikenali manusia”.

Imam Hasan Al Banna pernah berkata:

“...Kiranya ditanyakan kepada kamu apa yang kamu dakwahkan, maka jawablah: Kami berdakwah kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu’alaihiwasallam dan pemerintahan itu sebahagian daripadanya, kemerdekaan adalah fardhu. Kiranya dikatakan ini adalah siasah, maka jawablah itulah Islam, kami tidak mengetahui pembahagian-pembahagian itu. Kiranya dikatakan kamu adalah pendakwah revolusioner maka jawablah: Kami adalah para da’i kepada kebenaran dan kesejahteraan, kami meyakini dan merasa mulia dengannya. Jika kamu menghalang jalan dakwah kami maka kami tetap akan mempertahankan diri kami dan kamu adalah penzalim. Sekiranya dikatakan kepada kamu agar meminta bantuan daripada orang-orang tertentu atau badan-badan tertentu, maka jawablah: Kami beriman kepada Allah Yang Maha Esa dan kami kufur terhadap apa yang kamu sekutukan. Kiranya mereka terus menentang, katakanlah kepada mereka: Sejahtera ke atas kamu, kami tidak mengikut orang-orang yang jahil”.

Sepertimana dakwah merangkumi segenap aspek kehidupan manusia maka demikian juga seruannya adalah untuk seluruh manusia kerana manusia pada hari ini rata-rata hidup di dalam jahiliah dan tidak wujud di muka bumi satu sistem hidup yang sahih yang dipraktikkan. Malah seluruh umat telah ditimpa penyakit sosial dan menyimpang di segi pemikiran, praktik hidup dan fitrah manusia diciptakan. Tidak ada satu segi pun daripada segi-segi kehidupan yang tidak menyimpang daripada sistem Allah Subhanahuwata’ala.No comments:

Post a Comment