Monday, September 23, 2013

Start where you are

Penulis: Chris Gardner
Tahun: 2012
Penerbit: PTS Professional Publishing Sdn Bhd, Selangor, Malaysia
Muka Surat: 356
Penterjemah: Hasnah Daud, Hidayati Kasuma Abdul Hadi


Sejak Chris Gardner melakukan transformasi daripada menjadi bapa tunggal yang hidup merempat di jalanan kepada jutawan, kisah hidupnya dibukukan dalam The Pursuit of Happyness yang kemudiannya difilemkan dengan menggunuakan judul yang sama, namun beliau dibanjiri dengan dua soalan iaitu:

Bagaimana kamu melakukannya?
Bagaimana saya boleh melakukannya juga?

Start Where You Are adalah jawapan Chris Gardner kepada dua soalan di atas. Dengan memberi fokus kepada isu sebenar yang memberi kesan kepada individu daripada pelbagai latar belakang beliau telah menyediakan peta menuju kejayaan.

Sekiranya anda hilang tempat bergantung, sedang berhadapan dengan kehilangan tempat tinggal, hilang sumber pendapatan, menghadapi krisis kesihatan, krisis kewangan ataupun hilang motivasi bagi memburu cita-cita, kesemua 44 pengajaran hidup yang jelas, meyakinkan dan mendapat akses sememangnya berharga.

Dalam buku Start Where You Are ini, Chris Gardner menunjukkan kepada kita bagaimana menggunakan sumber yang tidak terbatas yang wujud dalam diri kita supaya bergerak ke satu arah iaitu terus melangkah ke hadapan.

 
Post a Comment