Monday, August 06, 2012

Nilai dan kepercayaan terhadap kemiskinanNilai dan kepercayaan tentang kemiskinan mempengaruhi kaedah yang dipilih untuk mencegah kemiskinan. Idea kepercayaan ini dapat dikelompokkan dalam tujuh kategori iaitu pengajaran agama tentang kebajikan, kemiskinan adalah jenayah, kemiskinan sebagai motivasi hidup, pendekatan modal insan, budaya kemiskinan, peluang-peluang yang terhalang dan miskin selama-lamanya. 

Pengajaran agama tentang kebajikan

Kebajikan menjadi sebahagian daripada topik penting dalam ajaran agama-agama di dunia. Buddhisme mengajar bahawa “emancipation of the art through love and charity” adalah lebih baik daripada menjadi warak. Dalam Islam, kebajikan adalah kerana Allah dan tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Agama Yahudi melihat orang miskin wajar menerima keadilan iaitu orang miskin ada hak untuk menerima kebajikan. Manakala dalam Kristian, mengambil berat hal ehwal orang miskin adalah berkaitan dengan keadilan dan kebajikan. 

Pendekatan agama dalam kemiskinan tidak cuba menerangkan kenapa sesetengah orang miskin dan sesetengahnya tidak miskin. Kemiskinan dilihat sebagai keadaan masyarakat keseluruhan bagi menawarkan peluang dan melaksanakan kebajikan dalam pelbagai bentuk. Pandangan ini amat bertentangan dengan pendekatan yang melihat kemiskinan sebagai jenayah.

Kemiskinan adalah jenayah

Tindak balas yang lebih keras terhadap kemiskinan adalah kepercayaan bahawa sebahagian daripada orang miskin adalah pemalas dan perlu dihukum untuk mengatasi masalah hidup mereka. Kumpulan miskin yang dimaksudkan ini ialah individu yang sihat tetapi tidak mahu bekerja. Salah satu pendapat Alexis de Tocqueville selepas melawat Amerika Syarikat sebagai sebuah sebuah negara baru ialah terdapat hanya satu jenayah di negara itu iaitu menjadi miskin. Di England, pada abad ke-16, individu yang sihat tetapi menjadi peminta sedekah dikenakan hukuman sebat. 

Pendekatan moden terhadap orang miskin jarang sekali bersifat demikian. Orang miskin hari ini tidak lagi disebat tetapi dimalukan dan dipisahkan seperti tindakan pejabat kebajikan New York dalam notis di pintu pejabat: “Tidak kira pukul berapa temu janji anda, jika anda tidak berada di sini ada pukul 8.30 pagi, anda tidak akan dilayan.”

Kemiskinan sebagai motivasi

Sesetengah pihak berpendapat tidak ada kemiskinan individu sebaliknya kemiskinan di peringkat keluarga, komuniti dan negara keseluruhannya. Namun, individu tidak dibiarkan menghadapi saat-saat miskin seorang diri dan tidak pula diasing dan dibeza-bezakan. Konsep kemiskinan sebagai satu bentuk motivasi sangat diberi perhatian dalam ekonomi kapitalis kerana mereka perlukan kelompok miskin untuk memenuhi pasaran buruh. Kuat bekerja dan ada sifat malu dikaitkan dengan pengangguran adalah faktor pendorong yang membuatkan pekerja sanggup menerima gaji yang lebih rendah dan bersedia untuk bekerja dalam suasana kurang selesa. 

Pendekatan modal insan 

Sesetengah pihak pula menghuraikan dengan panjang lebar bahawa kemiskinan amat akrab dengan kemahiran, pendidikan dan pengalaman ataupun diistilahkan sebagai “modal insan” yang dibawa oleh seseorang ke dalam pasaran kerja. Menurut pandangan ini, orang miskin adalah mereka yang tidak punya atau tidak cukup kemahiran dan pengalaman kerja. Kedua-duanya iaitu individu atau komuniti tidak bertanggungjawab terhadap kemiskinan.

Dengan kepesatan perubahan teknologi, pekerja perlu sentiasa mengembangkan kemahiran-kemahiran baru, jika tidak, mereka tidak dapat bersaing dalam pasaran kerja dan kebarangkalian untuk dibuang kerja sentiasa ada. Seterusnya, pekerja ini mendapat gaji yang rendah dan dikatakan “dead end” iaitu tidak mendapat pendidikan atau latihan kemahiran yang boleh mendorong ke arah mendapat kerja yang lebih baik. 

Pengukuran tahap pendidikan dengan kadar kemiskinan seringkali menjadi perhatian. Jelas, orang yang berpendidikan tinggi menikmati risiko yang amat rendah untuk menjadi miskin. Satu cara yang popular untuk menguragkan kemiskinan melalui konsep ini ialah intervensi yang dikaitkan dengan latihan dan pendidikan kepada kelompok miskin. Pendekatan ini sangat berkesan dalam negara yang sedang berkembang maju khususnya negara dunia ketiga yang masih berusaha menyediakan peluang pendidikan kepada rakyat masing-masing.

Budaya kemiskinan 

Istilah budaya kemiskinan telah dicetuskan oleh Oscar Lewis, seorang pengkaji yang membuat kajian ke atas keluarga miskin di Mexico dan Puerto Rico. Baginya, budaya kemiskinan ialah penyesuaian dan tindak balas orang miskin terhadap peminggiran hidup dalam kelas sosial komuniti, bersifat individu dan cenderung kepada ekonomi kapitalis. Ia mewakili suatu usaha yang dicakupi oleh sifat tidak ada harapan dan kecewa yang terbina daripada keadaan tidak berupaya mencapai kejayaan mengikut nilai dan matlamat komuniti yang lebih besar. 

Budaya kemiskinan dilihat sebagai set nilai yang muncul dalam konteks tidak ada harapan. Nilai-nilai ini merangkumi orientasi masa kini yang nampaknya perlu diberi perhatian dalam jangka masa panjang. Pandangan ini melihat kemiskinan disebabkan oleh sifat malas, persepsi hidup yang singkat dan tidak ada kegembiraan. Tingkah laku miskin yang ditunjukkan adalah penyesuaian terhadap kehidupan yang turun-temurun dalam kemiskinan.

Antara tingkah laku ini penagihan dadah, hamil di luar nikah dalam kalangan remaja, jenayah dan kegagalan rumah tangga. Mangsa kemiskinan tidak dapat menggunakan peluang yang ada disebabkan oleh tidak mampu lagi membaiki kerosakan dalam budaya hidup mereka. Keinginan untuk merancang masa depan hampir tidak ada kerana nilai-nilai tadi telah mempengaruhi pemikiran mereka. Jalan keluar kepada budaya ini ialah pendidikan kepada generasi muda dan mengajar kanak-kanak tentang nilai-nilai baru yang lebih baik. 

Halangan peluang 

Teori ini muncul pada abad ke-21 yang memberi tumpuan kepada halangan-halangan struktur yang menyekat individu daripada mendapat pendidikan dan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan. Konsep ini melihat terdapat diskriminasi institusi berasaskan gender, bangsa atau ciri-ciri lain yang menghalang kepada pencapaian pendapatan yang meningkatkan risiko kemiskinan. 

Antara anggapan ini ialah ketua ini rumah wanita lebih banyak halangannya berbanding lelaki, bangsa selain Caucasians lebih miskin, orang kurang upaya cenderung berpendapatan kurang dan kanak-kanak yang membesar tanpa cukup pemakanan menghadapi kemungkinan miskin adalah lebih besar. 

Miskin selama-lamanya 

Idea ini tidak unik dalam abad ke-20. Di bawah konsep ini, sistem kebajikan mewujudkan “pauper” atau orang miskin selama-lamanya iaitu kepercayaan bahawa kebajikan tidak melenyapkan kemiskinan tetapi menyebabkan kemiskinan dengan membentuk sikap bergantung kepada sistem yang memusnahkan keinginan untuk bekerja. 

Ancaman besar kepada dasar kemiskinan ialah hubungan yang sangat rapat antara nilai dan kepercayaan serta kerangka intervensi untuk mencegah atau menghalang kemiskinan. Apabila kemiskinan dilihat sebagai peluang untuk lebih ramai merasai keselesaan hidup, kebajikan dilihat dengan pandangan terbuka. Apabila kemiskinan dilihat sebagai satu jenayah, tindak balasnya ialah hukuman. Jika kemiskinan adalah sebagai motivasi yang mendorong kepada pekerjaan, ia satu tindakan sangat penting.

Jika kemiskinan adalah hasil daripada pengehadan kepada sumber manusia, jawapannya adalah pendidikan dan latihan kepada orang miskin. Jika wujud budaya kemiskinan, nilai dan kepercayaan dalam diri kanak-kanak  dan orang dewasa dengan pendapatan rendah mesti diubah. Jika kemiskinan adalah hasil daripada peluang yang terhad, mendapat kesaksaman peluang dapat meleraikan masalah ini. Jika kemiskinan disebabkan oleh kebajikan, jadi, dasar sosial harus mengurangkan penderitan orang miskin.   


Post a Comment