Tuesday, August 23, 2011

Program Pemimpin Muda AKEPTInisiatif Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT) melancarkan program Pemimpin Muda dari kalangan pensyarah-pensyarah muda seluruh universiti awam di Malaysia merupakan langkah awal ke arah melahirkan barisan pelapis kepemimpinan baru dalam sejarah pendidikan negara.

Pembentukan pemimpin yang berwibawa ini menjadi kayu ukur kepada keupayaan Kementerian Pengajian Tinggi untuk merealisasikan hasrat negara sebagai hab kepada pendidikan antarabangsa kerana pemikiran pemimpin muda lebih dinamik dan terbuka dalam pelbagai aspek. Program ini juga menjadi asas kepada pembentukan data modal insan dari kalangan pensyarah muda untuk bersama-sama membangunkan negara.

Pemimpin Muda adalah kesinambungan daripada program akademia muda kementerian untuk menyuburkan budaya akademia melalui penerapan nilai-nilai tinggi. Suntikan nilai-nilai yang lebih segar tentu membolehkan 25,000 pensyarah mudah di institusi pengajian tinggi awam menjadi lebih baik daripada pensyarah senior yang sedia ada.

Beberapa perkara yang menjadi perhatian AKEPT sendiri ketika ini ialah ciri-ciri yang perlu diketahui oleh golongan pensyarah muda sendiri iaitu proses pembelajaran dan pengajaran sudah beralih daripada berfokuskan pensyarah kepada berfokuskan pelajar (student centred), suatu yang jarang diberi perhatian oleh pensyarah lama. Perkembangan teknologi maklumat, penerimaan pembelajaran dalam talian dan dunia gajet yang berkembang pantas, pelajar lebih cepat mendapat maklumat daripada pensyarah.

Proses penilaian juga menunjukkan perubahan yang ketara. Jika sebelum ini peperiksaan, kuiz, laporan projek yang diberi keutamaan, kini kaedah penilaian tidak lagi melihat peperiksaan sebagai elemen pengukur keupayaan pelajar.

Sebaliknya proses menilai semakin dinamik dan keutamaan diletakkan ke atas kebolehan pelajar membuat analisis kritikal terhadap sesuatu isu bagi memecahkan masalah dan memberikan pilihan penyelesaian mereka. Sebenarnya kaedah ini lebih mencabar namun memberi banyak manfaat kepada pelajar untuk masa depan mereka sendiri.

Jurang di antara pensyarah dan pelajar wajar dikecilkan. Persepsi bahawa pensyarah berada pada status tertentu mungkin tidak lagi televan kerana dalam kalangan pelajar hari ini ada yang bertaraf warga emas, pekerja profesional dan ahli perniagaan yang dahagakan ilmu.

Konsep universiti hanya untuk golongan remaja sudah tertinggal, justeru pensyarah perlu mengubah cara dan pendekatan mereka ketika berhadapan dengan pelajar dari pelbagai peringkat umur dan latar belakang. Mereka perlu menjadi kawan dan rakan kepada pelajar tanpa memberi kompromi kepada kualiti pengajaran dan graduan yang dilahirkan.

Perkara yang menjadi perhatian dan sering disuruh oleh universiti ketika ini ialah melakukan seberapa banyak penyelidikan dan menerbitkannya dalam jurnal berimpak tinggi. Kategori penyelidikan ini juga diskopkan kepada kesesuaiannya kepada negara, mampu dimiliki dan boleh dilaksanakan. Tumpuan menerbitkan artikel dalam jurnal yang berkualiti menjadi cabaran besar kepada pensyarah muda yang masih terkial-kial dan mula mencari rentak dalam dunia akademik.

Program Pemimpin Muda menepati kehendak negara dalam dunia akademik. Pensyarah muda ini suatu hari nanti akan menjadi pemimpin pelapis kepada institusi pendidikan sedia dan bakal menyumbang kepada pembangunan negara. Mereka juga yang akan menjadi naib canselor, timbalan naib canselor, profesor, penulis buku ilmiah dan tokoh masyarakat.

Secara tidak langsung, pensyarah muda ini bakal menjadi pemimpin dalam bidang yang mereka kuasai. Kepemimpinan ini dipecahkan lagi dalam bidang yang lebih khusus iaitu pemimpin akademik, pemimpin penyelidikan, pemimpin masyarakat dan pemimpin penulisan.

Pelaksanaan Pemimpin Muda ini harus mengenengahkan watak dan sosok yang menjuarai bidang kepakaran masing-masing kerana ada pemimpin akademik yang tidak dikenali tetapi menghasilkan sejumlah penulisan dan penyelidikan dalam dunia akademik. Masyarakat lebih mengenali pemimpin yang banyak bercakap dan muncul di media tetapi yang lainnya langsung tidak dihiraukan. Cabaran inilah yang perlu diberi perhatian supaya gabungan kepemimpinan ini mengahsilkan sinergi yang utuh kepada pembangunan negara dan mewujudkan pelapis yang kuat.  

 
Post a Comment