Wednesday, August 03, 2011

Kursus induksi, rumah kerajaanSemua pegawai dan kakitangan kerajaan yang mendiami Rumah Kerajaan dikenakan membayar sewa tetapi terdapat beberapa golongan pegawai dikecualikan daripada membayar sewa. Apakah kategori pegawai yang dikecualikan daripada membayar sewa itu?

Pegawai-pegawai yang dikecualikan daripada membayar sewa rumah bagi rumah kerajaan yang diperuntukkan kepadanya ialah pegawai-pegawai Tingkatan Kelas “A” ke atas seperti Ketua Setiausaha Negara, Naib Canselor, pegawai-pegawai dalam perkhidmatan-perkhidmatan bomba (yang berpangkat Ahli Bomba sehingga Pegawai Bomba Tingkatan 1) dan Perkhidmatan Penjara (yang berpangkat daripada Warden/Pegawai Penjara sehingga Pegawai Besar) dan pegawai yang dikehendaki menduduki rumah Jabatan.

Jelaskan tanggungjawab-tanggungjawab dan larangan-larangan bagi seseorang Pegawai Awam yang menyewa rumah kerajaan.

A. Tanggungjawab

1. Membersihkan kawasan dengan sebaik-baiknya termasuk kerja-kerja potong rumput dan buang sampah sarap seperti tin-tin kosong, botol, kotak dan sebagainya.

2. Melaporkan kerosakan kepada Jabatan Kerja Raya tempatan tentang kerosakan atau kekurangan yang terdapat dalam rumah sebaik sahaja kerosakan diketahui.

3. Melaporkan kepada Jabatan Kerja Raya tempatan yang yang dirinya telah diperuntukkan rumah dengan menyatakan tarikh cadangan masuk rumah. Seterusnya menandatangani sijil akuan masuk rumah mengambil alih tanggungjawab.

4. Melaporkan tarikh masuk rumah kepada Pegawai Perumahan untuk tindakan memotong sewa daripada gaji setiap bulan.

5. Melaporkan kekosongan rumah kepada Pegawai Perumahan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh bercadang mengosongkan rumah.

6. Menyerahkan kunci dan menandatangani satu sijil akuan keluar rumah.

B. Larangan

1. Meminda rumah
Pegawai dilarang membuat tambahan atau pindaan kepada mana-mana bahagian dalam atau luar rumah tanpa kebenaran daripada pihak Jabatan Kerja Raya tempatan. Pegawai yang bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan atau kekurangan kepada mana-mana bahagian atau perabot yang bukan disebabkan oleh penggunaan yang sepatutnya.

2. Menyewa rumah
Pegawai dilarang daripada menyewakan mana-mana bahagian rumah yang telah diperuntukkan kepadanya. Selain daripada keluarga dan orang gaji serta tetamu-tetamu sementara, tidak ada orang lain yang boleh dibenarkan tinggal dalam rumah berkenaan. Sesebuah rumah tidak boleh digunakan untuk kegunaan lain kecuali sebagai tempat kediaman pegawai.

3. Menternak binatang
Pegawai dilarang daripada memelihara binatang-binatang ternakan termasuk ayam dan itik di mana-mana bahagian rumah, di bawah atau di dalamnya.

 
Post a Comment