Thursday, February 07, 2013

Kadar kelahiran rendah bimbangkan Singapura


Kebimbangan kerajaan Singapura terhadap kadar kelahiran yang sangat rendah di negara itu menjadi perbahasan hangat di parlimen. Pertumbuhan penduduk yang perlahan bakal menjejaskan pembangunan ekonomi, sosial dan politik dalam jangka masa panjang di samping impak ketara ke atas perlindungan sosial generasi tua.
 
Semenjak merdeka hingga kini, Singapura menikmati kemakmuran ekonomi paling pesat dalam sejarah kewujudan negara itu. Perkembangan ekonomi yang memberangsangkan ini melahirkan golongan penduduk kelas menengah dan atas yang berpendapatan tinggi di Asia di samping menjadikan pencari kerja di seluruh dunia mengintai peluang kehidupan yang lebih baik di republik itu.
 
Di sebalik kemakmuran dan kecemerlangan ekonomi, kunci utama pembangunan Singapura ialah sumber manusia iaitu penduduknya. Dengan lebih 75 peratus berbangsa Cina, negara itu bergantung kepada penduduk dari Tanah Besar China untuk menggantikan rakyatnya yang wujud sebelum ini. Walaupun sebilangan orang Cina rakyat Malaysia, Indonesia, Thailand dan Taiwan yang diterima masuk sebagai warganegara, kemasukan orang China adalah lebih mudah kerana mempunyai cita rasa, agama dan budaya yang sama dengan Cina Singapura.
 
Peningkatan berterusan warga tua berketurunan Cina perlu diganti dan menerima orang-orng muda dari China adalah tindakan ekspres untuk menggantikan warga tua Cina yang sedia ada. Singapura perlukan sumber manusia yang lebih ramai supaya momentum ekonomi yang ada pada hari ini akan dikekalkan. Ia juga mengekalkan kuasa pasaran sebagai peneraju ekonomi utama di Asia.
 
Mencari orang Cina dari luar Asia Tenggara bakal memberi kesan serius ke atas kematangan berpolitik serantau kerana konsep Asean ialah kerjasama dalam semua urusan termasuk perundingan dalam ketenteraan. Kemasukan rakyat asing sebagai warganegara mengundang masalah khususnya agresif untuk menakluki kawasan dan menguasai sempadan yang turun-temurun dikuasai oleh penduduk nusantara. 
 
Dalam sejarah empayar di nusantara, hanya kerajaan Srivijaya yang dapat bertahan sehingga 700 tahun sebelum digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Dalam era moden hari ini, apakah kerajaan sedia ada mampu bertahan sehingga 200 hingga 500 tahun? Hanya kebijaksanaan pemimpin yang menentukan keupayaan masing-masing. 
 
Kenyataan bahawa Singapura perlukan 30 peratus tenaga manusia bagi menggantikan tenaga manusia sedia ada merupakan isyarat kepada negara serantau bahawa negara itu akan melakukan promosi agresif untuk menarik minat bakat dan tenaga muda yang pakar dalam pelbagai bidang untuk membangunkan ekonomi. Justeru, apakah tindakan kerajaan kita untuk bersaing dengan Singapura bagi memastikan bakat muda  yang hebat akan terus berada dalam negara?
 
Kita perlu bersedia dengan kemunculan Malaysia maju pada 2020 supaya negara ini terus dipacu oleh tenaga manusia yang berani dan dapat mengisi kemajuan negara.
Post a Comment