Friday, July 15, 2011

Akademia

 


Akademia merupakan istilah yang dikaitkan dengan komuniti berpendidikan tinggi yang terlibat dalam pengajaran, penyelidikan, penulisan dan keintelektualan yang berpusat di institusi pengajian tinggi seperti universiti.

Istilah akademia diambil sempenan nama Akademos iaitu seorang lagenda Athens yang memiliki ladang buah zaitun, sebuah gimnasium dan ruang untuk berkumpul dan berbincang. Plato dan anak muridnya dikatakan menggunakan ruang berkenaan untuk berbahas dan mencari ilmu secara tidak formal. Justeru sesi perbincangan ini dinamakan academy.
 
Kamus Dewan (2002) memberi maksud yang lebih mendalam tentang akademia dengan memmecahkannya kepada akademi, akademik dan akademikus. Akademi merujuk kepada sekolah tinggi (pusat pengajian) yang mengajarkan sesuatu pengetahuan ataupun sebuah institusi yang ditubuhkan untuk memajukan ilmu pengetahuan, kesusateraan dan sebagainya.

Akademik membawa maksud mengenai pusat pengajian tinggi (akademi), bersifat atau mengandungi ilmu pengetahuan yang mendalam. Manakala akademikus merujuk kepada orang yang berpendidikan dari pusat pengajian tinggi.

Akademia merupakan satu tradisi ilmu yang berkembang dalam semua tamadun utama dunia. Di Afrika, ia bermula dengan penubuhan University in Mali, Afrika Barat, The Royal Library of Alexandria di Mesir, Shang Xiang di China, Takshashila University dan Nalanda University di India.

Dalam dunia Islam, pengiktirafan akademia dizahirkan dengan menubuhkan University of Al-Karaouine pada abad ke-9 dan Universiti Al-Azhar pada abad ke-10. Tamadun Barat mula membuka institusi pengajian tinggi pada abad ke-12 dan ke-13.

Akademia mempunyai hubungan intim dengan intelektual dan sering digambarkan sebagai pendidikan tinggi, elit dan hidup dalam dunia sendiri. Aktiviti akademia meliputi pelbagai disiplin ilmu dan menetapkan piawaian tentang bagaimana sesatu ilmu dijumpai, dikaji, disah dan disebarkan kepada masyarakat.
 
Rujukan

Kamus Dewan Edisi Ketiga. (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
http://www.en.wikipedia.org/Wiki/Academia.
http://www.academia.edu/
Post a Comment