Wednesday, September 02, 2015

Pelbagai cara fikir
Berkongsi idea, pendapat atau pandangan adalah lebih baik daripada menyimpan untuk diri sendiri. Salah satu kategori orang yang bijak memanfaatkan perkongsian idea ialah pemimpin. 

Cara pemimpin berfikir ialah apabila mereka menghargai idea dan pandangan yang lain, mereka juga mendapat faedah dan manfaat yang berkali ganda khususnya dari segi imej kepemimpinan. 

Begitu juga berkongsi usaha dan sebagainya umpama mengambil jalan pintas. Kita boleh mempelajari sesuatu kemahiran dengan lebih cepat daripada orang yang berpengalaman atau pakar daripada belajar dengan buku, malah membawa inovasi baru yang jauh lebih dinamik daripada sebelumnya. 

Dari segi keuntungan wang ringgit, tentulah berkongsi ini lebih lumayan.


Post a Comment