Friday, September 18, 2015

Musibah bukan bererti berhenti beribadahTidak beberapa hari lagi umat Islam akan menyambut Eidul Adha. Bagi mereka yang berada di Tanah Suci sekarang ini mereka akan membuat persediaan untuk meneruskan ibadah mereka sehinggalah di Arafah. Walaupun pelbagai ujian yang diberikan oleh Allah swt terhadap Jemaah kali ini tetapi ianya merupakan salah satu cara untuk Allah swt mengangkat darjat seseorang hambaNya itu. Moga-moga saudara kita yang ditimpa musibah di sana berada dan bersama-sama dengan golongan para syuhada’ insyaallah. Kerana Rasulullah s.a.w ada menyebutkan melalui hadis baginda yang bermaksud:

“Sesiapa yang keluar untuk mengerjakan haji lalu mati, ditulis baginya pahala haji sehingga Hari Kiamat. Siapa yang keluar menunaikan umrah lalu mati, ditulis baginya pahala umrah sehingga Hari Kiamat. Dan siapa yang keluar untuk berjihad lalu mati, ditulis baginya pahala berjihad sehingga Hari Kiamat. (H.R. Abu Ya’la, disahihkan oleh Ahmad & Albani)

Ini juga merupakan di antara tanda-tanda seseorang itu mati dalam keadaan Husnul Khatimah seperti sabda Nabi s.a.w:

الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّه

Maksudnya: “Syuhada’ (orang-orang yang mati syahid) itu ada lima, “orang mati kerana terkena penyakit Taun, orang yang meninggal kerana sakit perut, orang yang mati tenggelam(lemas), orang yang ditimpa bangunan rumah atau tembok; dan orang yang gugur di jalan Allah. (H.R. Bukhari & Muslim)

Moga-moga saudara-saudara kita yang telah pergi meninggalkan dalam kejadian di Tanah Suci tersebut memperolehi Husnul Khatimah dan seterusnya emndapat ganjaran orang yang mati syahid seperti yang dijanjikan oleh Allah swt dan Rasulullah s.a.w.

Seterusnya kita di sini yang masih berpeluang meneruskan kehidupan serta pengabdian kepada Tuhan sekalian alam ini Jalla waa’la jangan pula lena dibuai mimpi tanpa memperteguhkan lagi tali keledar ibadah serta memperketatkan lagi baju keimanan kita dengan amalan-amalan wajib serta sunah yang telah dituntut kepada kita.

Bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah korban pada minggu hadapan disunnatkan agar tidak memotong kuku dan membuang rambut mulai 1 Zulhijjah sehinggalah selesai melaksanakan ibadah korban ..Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud:

Apabila masuk 10 haribulan Zulhijjah, sedangkan salah seorang dari kamu mahu berkorban, maka janganlah membuang sesuatu anggota rambut dan kulit (atau kukunya)”. (H.R. Muslim)
Sabda baginda lagi:

Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang antara kamu semua ingin menyembelih korban, janganlah memotong rambut dan kukunya walau sedikit”. (H.R. Muslim)

Larangan memotong rambut ini termasuk juga mencabut mahupun mencukur atau apa-apa cara yang boleh menghilangkan segala jenis rambut dan bulu di badan.Menurut Imam al-Nawawi r.h:

“Yang dimaksudkan dengan larangan memotong kuku dan rambut adalah larangan menghilangkan kuku dengan memotong,menghilangkan rambut baik sama ada mencukur, memendek, mencabut, membakar,bahagain anggota badan yang lain”. (Syarah Muslim, Imam al-Nawawi)

Diriwayatkan dari Ummu Salamah r.ha dari Rasulullah s.a.w baginda bersabda.
Maksudnya: Apabila sepuluh hari pertama (Zulhijjah) telah masuk dan seseorang di antara kamu hendak berkurban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulitnya sedikitpun”. (H.R. Muslim)

Pendapat para ulama tentang larangan memotong rambut dan kuku

Imam Syafie: Jika memasuki sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah, maka barangsiapa yang berniat untuk menyembelih korban, disunahkan baginya untuk tidak mencukur rambut dan memotong kukunya hingga dia selesai menyembelih korban. Menurut Imam Syafie memotong kuku dan mencukur rambut hukumnya makruh tanzih, bukan haram.

Imam Abu Hanifah: Mencukur rambut dan memotong kuku adalah harus, tidak dimakruhkan dan tidak pula disunnahkan.

Imam Malik mempunyai tiga pendapat dalam hal ini pendapat pertama, hukumnya tidak makruh, pendapat kedua, hukumnya makruh, dan pendapat ketiga, hukumnya haram jika korbannya itu korban sunnah (Nailul Authar, Imam Syaukani Bab Maa Yajtanibuhu fi al-‘Asyari Man Araada al-Tadhiyyah).

Imam Ahmad: Mengharamkan perbuatan(memotong rambut dan kuku) tersebut.
Imam al-Son’ani dalam Subulus Salam mengenai masalah ini berkata,” Terdapat qarinah bahawa larangan itu bukanlah pengharaman”.

Ini kerana terdapat hadith lain yang menjadi qarinah iaitu hadith Aisyah r.ha. yang bermaksud:

“…………Rasulullah s.a.w pernah dihadiahkan 2 ekor kibasy untuk dikorbankan, lalu aku bermain-main dan memintal bulu kibasy tersebut dan Rasulullah s.a.w tidak mengharamkan apa yang diharamkan bagi orang yang berihram”. (H.R. Bukhari)

Kesimpulanya kita sebagai umat Islam yang hidup dengan berpaksikan al-Quran dan sunah hendaklah sentiasa berkejar-kejar di dalam mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah swt, terutamanya dalam ibadat sunah selagi mana ianya tidak membebankan serta menyusahkan maka hendaklah kita buat dan sempurnakan sehabis baik. 


Pusat Islam
Universiti Teknikal Malaysia Melaka


Post a Comment