Tuesday, February 21, 2012

Prinsip integriti Umar

Integriti sangat penting di mana-mana sahaja. Di tempat kerja, di rumah atau ditempat awam. Pemimpin yang berintegriti akan menjadi ikutan pengikut-pengikutnya. Khalifah Umaz Abdul Aziz dikenali sebagai pemimpin yang percaya dengan prinsip integriti. Di pejabatnya, terdapat dua lampu, satu untuk urusan negara dan satu lagi untuk urusan keluarga.

Suatu hari anaknya masuk untuk berjumpa. Lalu Umar bertanya, "Engkau masuk ni untuk urusan negara atau urusan keluarga?" Pada diri Umar, urusan negara atau keluarga adalah berbeza. Kalau urusan keluarga, dia akan menggunakan lampu sendiri supaya tidak dikecam kerana menggunakan hak negara.

Integriti yang ada pada diri Umar menjadikan pentadbiran negara lebih telus dan berjaya.


Post a Comment