Monday, May 01, 2017

Imam-imam yang benar


Penulis: Abdul Latip Talib
Tahun: 2011
Penerbit: PTS Litera Utama Sdn Bhd, Batus Caves, Selangor, Malaysia.
Muka Surat: 688

Buku yang tebal ini menghimpunkan kisah imam yang empat iaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafie dan Imam Hanbali. 

Pada muka surat awal, terdapat kisah ringkas setiap imam ini bersama pengaruh mereka di seluruh dunia. Imam Hanafi berpengaruh di kawasan Timur Tengah sehingga ke benua kecil India, Imam Malik tertumpu di benua Afrika, Imam Syafie pula di kawasan tengah Afrika, sebahagian Semenanjung Arab dan India sehingga ke Asia Tenggara. Imam Hanbali mendapat pengaruh di kawasan Semenanjung Arab sahaja.

Keempat-empat imam ini memberi sumbangan yang besar kepada umat Islam sepanjang zaman. Pandangan mereka mewakili kefahaman yang mendalam terhadap fiqh Islam.  

"Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barang siapa mengambil warisan tersebut dia telah mengambil bahagian yang banyak" (Hadis Riwayat At Tirmidzi)

Inilah kisah ulama pewaris nabi, mereka adalah imam-imam yang benar.

Imam Abu Hanifah
"Abu Hanifah adalah bapa dan pemuka seluruh ulama fiqh" - Imam Syafie

Imam Malik
"Seandainya tidak ada Malik dan Sufyan maka sungguh akan hilanglah ilmu Hijaz" - Imam Syafie

Imam Syafie
"Setiap ahli hadis yang memegang tinta adalah terhutang budi kepada Imam Syafie" - Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal
"Ahmad bin Hanbal imam dalam lapan hal, imam dalam hadis, imam dalam fiqh, imam dalam bahasa, imam dalam al-quran, imam dalam kefakiran, imam dalam kezuhudan, imam dalam warak dan imam dalam sunnah" - Imam Syafie

Petikan nasihat Imam Hanbali iaitu dunia ini adalah tempat beramal sementara akhirat tempat menerima balasan. Sesiapa yang tidak beramal di sini akan menyesal di sana.


No comments:

Post a Comment