Monday, May 08, 2017

Memoir Imam Hasan Al-BannaPenterjemah: Solehan bin Ayub
Tahun: 2014
Penerbit: Pustaka Salam, Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Muka Surat: 386

Buku ini sudah tentu tidak sama seperti buku-buku lain. Penulisnya juga tidak sama seperti penulis-penulis lain. Kandungannya tidak sama seperti kandungan yang ditulis dalam buku lain oleh penulis lain atau oleh pakar lain, pada bila-bila masa walau di mana sahaja.

Abu Hasan Ali al-Nadwi, pemimpin Nadwah Ulama dari India berkata buku ini merupakan kunci utama untuk memahami dakwah dan peribadi Hasan Al-Banna.

Buku ini mengenengahkan faktor-faktor kekuatan dan kehebatan beliau sebagai pendiri jemaah Islamiah. Kedua-dua faktor yangmempengaruhi ramai manusia ini terletak pada fitrah yang murni, jiwa yang suci, rohani yang bercahaya, kepekaan pada agama dan semangat pada Islam.

Justeru, pendokong dan peneraju dakwah Islamiah amat perlu mengkaji buku ini dan menjadikannya sebagai sentral perbincangan usrah dan halaqah mereka supaya wujud keinginan dan keazaman membentuk jiwa pemuda yang serba boleh merangkumi pelbagai dimensi hidup.


Post a Comment