Sunday, May 14, 2017

Tambah baik kempen anti-rasuah
Tarikan terhadap wang, harta dan kenderaan mewah sukar ditolak oleh mana-mana individu yang terliur dengan tawaran berkenaan. Kereta BMW lima siri, tiket penerbangan bercuti ke luar negara dan wang tunai menjadi tarikan untuk hidup mewah. Sogokan bagi mendapatkan projek yang berjumlah ratusan ribu ringgit ini sudah menjadi lumrah dalam dunia perniagaan, sama ada diterima atau tidak bergantung kepada kekuatan diri individu yang disogok atau tahap integriti diri yang ada padanya.

Ada juga sogokan yang berbentuk barang seperti telefon pintar, penyelesaian hutang, wang perlindungan atau ‘token’ bayaran keperluan harian.

Dakwaan yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terhadap rasuah, pemberi dan penerima rasuah sedang merangkumi pelbagai peringkat. Ada orang politik (kes di Johor), pegawai kerajaan (kes ketua setiausaha sebuah kementerian), orang korporat (kes di Petronas) dan penguatkuasa (kes melibatkan agensi imigresen, polis dan anggota JPJ).

Pendedahan terhadap dakwaan-dakwaan ini menunjukkan aktiviti rasuah, pada hakikatnya, sangat banyak. Mereka yang terlibat dilihat memiliki satu kekuatan untuk merasuah kerana wujud persaingan untuk mendapatkan projek atau tamak melihat wang di hadapan mata.

Rasuah didefinisikan sebagai salah guna kuasa yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan peribadi (UNDP, 2010). Fenomena ini dapat dilihat di sesetengah negara dan aktiviti rasuah ini berbeza-beza mengikut negara.

Rasuah memberi kesan negatif terhadap pembangunan negara seperti kemasukan pelaburan asing (Powell, 2011; Evrensel, 2010; Aidt et al. 2008).  Anokhin dan Schulze (2009) merumuskan kegiatan rasuah melemahkan inovasi. Justeru, rasuah menjadi instrumen penting yang muncul akibat daripada keadaan sosial dan budaya masyarakat. Puncanya boleh dipecahkan kepada faktor ekonomi dan bukan ekonomi (Shadabi, 2013). Sebelum itu, Dreher et al. (2007) memecahkan empat aspek yang menyebabkan rasuah berlaku iaitu politik, sejarah, sosiobudaya dan ekonomi.

Pinto et al. (2008) membahagikan rasuah kepada dua jenis iaitu organization of corrupt individuals (OCI) dan corrupt organization (CO). Dalam kedua-dua jenis rasuah ini, organisasi adalah unit utama. Bentuk rasuah yang terlibat menentukan sama ada individu yang mendapat manfaat atau organisasi yang mendapat manfaat.

Kajian oleh Cameron et al. (2009) menunjukkan tidak terdapat hubungan antara tahap rasuah dengan kewarganegaraan yang bererti rasuah tidak ada kaitan dengan kenegaraan. Contohnya, walaupun ada negara yang memiliki indeks persepsi rasuah yang baik, namun tidak semestinya rakyat negara itu semuanya tidak melakukan rasuah.

Kajian oleh Shadabi (2013) juga menunjukkan agama tidak ada pengaruh signifikan terhadap rasuah, ertinya ialah keagamaan adalah penghalang dalaman bagi menghindari amalan-amalan rasuah namun tegahan-tegahan yang terdapat dalam agama tidak cukup kuat bagi mengelakkan berlakunya rasuah. Beliau mencadangkan usaha-usaha wajar diberikan ke atas faktor-faktor budaya seperti media untuk menambah baik program dan kempen anti-rasuah.


Rujukan

Aidt, Toke, Dutta Javasri & Sena Vania. (2008). Governance regimes, corruption and growth: Theory and evidence. Journal of Comparative Economics36(2): 195-220.

Anokhin, Sergey & William S. Schulze. (2009). Entrepreneurship, innovation, and corruption. Journal of Business Venturing, 24(5): 465-76.

Cameron, Lisa, Ananish Chaudhuri, Nisvan Erkal & Lata Gangadharan. (2009). Propensities to engage in and punish corrupt behavior: Experimental evidence from Australia, India, Indonesia and Singapore. Journal of Public Economics93(7-8): 843-51.

Pinto, J,  Leana, C.R & Pil, F.K. (2008). Corrupt organizations or organizations of corrupt individuals? Two types of organization-level corruption. Academy of Management Review, 33(3): 685–709.

Shadabi, L. (2013). The impact of religion on corruption. The Journal of Business Inquiry12: 102−117.

Evrensel, Ay┼če Y. (2010). Corruption, growth and growth volatility. International Review of Economics and Finance, 19(3): 501-14.

UNDP. (2010). Human Development Report, Published for the United Nations Development Programme. Retrieved from: http://www.hdr.undp.org.


No comments:

Post a Comment