Wednesday, October 05, 2016

Cabaran dan penyelesaian perkahwinan campur di Malaysia1.0 Pengenalan

Perkahwinan campur merupakan perkahwinan antara dua pihak yang berlainan agama, bangsa malah kewarganegaraan. Ia merupakan perkahwinan yang melibatkan penyatuan antara dua insan dari golongan berbeza sama ada agama atau bangsa yang juga dipanggil epistonologikal. Perkahwinan campur telah lama dipraktikkan dalam sejarah terutamanya untuk mengeratkan hubungan antara negara, contohnya perkahwinan Puteri Hang Li Po dengan Sultan Mansur Shah. Oleh itu, perkataan kahwin campur adalah tidak asing bagi rakyat Malaysia. Masyarakat majmuk di Malaysia adalah kesan daripada perkahwinan campur di Malaysia sejak dulu hingga kini. Islam juga tidak melarang sebarang bentuk perkahwinan termasuklah perkahwinancampur asalkan ianya menurut kehendak syarak, seperti dinyatakan dalam ayat al-quran,

“Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuanlain dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka berkahwinlah dengan seorang sahaja”. (Surah An-Nisaa’ ayat 3)


2.0 Sorotan Kajian

Terma perkahwinan campur pada mulanya digunakan oleh pihak gereja katholik bagi menyatakan sebuah ikatan perkahwinan yang melibatkan orang kristian dengan orang bukan kristian. Pihak Barat juga menyifatkan budaya sebegini sebagai epistonologikal. Namun kini, trend budaya perkahwinan campur kelihatan semakin meningkat dan fenomena ini dapat dilihat khususnya di Malaysia yang sering dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai etnik. Dalam konteks Malaysia pula, perkahwinan campur merupakan sebuah perkahwinan yang melibatkan penyatuan antara pasangan yang berlainan kaum dan agama.

Perkahwinan campur boleh diklasifikasikan kepada tiga jenis iaitu perkahwinan campur antara kaum, perkahwinan campur antara negara dan perkahwinan campur antara agama. Perkahwinan campur antara kaum ialah sebuah perkahwinan yang mana ianya melibatkan dua orang individu yang berlainan kaum. Sebagai contoh, seperti perkahwinan Melayu dengan Cina serta kaum Cina dengan India yang membentuk Chindian. Perkahwinan campur antara agama pula ialah sebuah perkahwinan yang melibatkan dua orang individu yang menganut agama yang berbeza, sebagai contoh, seseorang yang beragama Islam berkahwin dengan individu beragama Buddha.

Perkahwinan campur di Malaysia telah diperkenalkan pada kurun ke-15 lagi iaitu sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat melalui perkahwinan campur yang melibatkan golongan diraja iaitu Kesultanan Melayu Melaka, Sultan Mansur Shah China dan Puteri Hang Li Po. Perkahwinan sebegini dilaksanakan bagi membina dan mengukuhkan hubungan diplomatik antara dua buah negara, iaitu Tanah Melayu dengan negara China. Hasil daripada perkahwinan antara Puteri Hang Li Po dengan Sultan Mansur Shah, maka wujudnya sebuah terma baharu bagi budaya perkahwinan campur antara orang Melayu dan Cina di Melaka yang dikenali sebagai masyarakat baba-nyonya.

Pelbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan trend perkahwinan campur antara pelbagai etnik di Malaysia. Antaranya adalah kerana suasana negara Malaysia mempunyai masyarakat majmuk menjadi faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan trend fenomena berkenaan. Selain itu, wujudnya perasaan cinta antara kedua-dua orang individu walaupun berlainan bangsa dan agama. Selanjutnya, faktor ekonomi, globalisasi informasi, pendidikan dan sebagainya turut menyumbang kepada jumlah peningkatan berlakunya perkahwinan campur di Malaysia.

Ada juga yang mengatakan bahawa individu yang terlibat mula berkenalan dengan individu yang berlainan bangsa atau agama melalui laman sosial seperti facebook, instagram dan sebagainya. Dari situ wujudnya perasaan cinta dan seterusnya mengambil keputusan mengikat tali perkahwinan dengan kewujudan restu daripada kedua ibu bapa dari kedua-dua pihak. Ada juga yang terpengaruh dan berhasrat untuk melaksanakan perkahwinan campur kerana terkesan dengan cara hidup orang Islam.

Islam tidak melarang perkahwinan campur dengan syarat pasangannya mestilah memeluk Islam terlebih dahulu dan pasangannya itu harus memelihara keislamannya dan keimanannya sehingga ke akhir hayat.

Hal ini juga pernah dijelaskan oleh Rasulullah S.A.W dalam hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud,

“Perempuan dikahwini kerana empat perkara, iaitu kerana harta, keturunan, kecantikan atau agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama kerana kamu memerlukannya”.

Berdasarkan maksud hadis di atas, Islam membenarkan sebarang perkahwinan campur dengan syarat kita hendaklah memilih calon suami atau isteri seperti yang telah digariskan dalam Islam dan ini meliputi semua bangsa.

Melalui perkahwinan campur, seseorang individu dapat mempelajari budaya baru keluarga mertuanya dan ini membantu dalam merapatkan hubungan etnik antara dua kaum yang berbeza. Segala nilai positif yang dapat dipelajari melalui budaya kaum lain perlulah kita terapkan dalam kehidupan seharian. Melalui perkahwinan campur juga, kita dapat menyebarkan ajaran Islam secara tidak langsung dengan menunjukkan teladan yang baik dan serta ajaran positif yang sering diterapkan dalam Islam.

Perkahwinan campur di negara kita amatlah digalakkan kerana melalui budaya ini, hubungan etnik antara kaum lain dapat diperkukuhkan selain dapat menjamin kestabilan dan keamanan sesebuah masyarakat yang berbilang kaum seperti yang terdapat di Malaysia.

Perkahwinan antara kaum sepatutnya membantu dalam memelihara identiti sesebuah kaum dan bukan menghapuskan identiti kaum tersebut. Perkahwinan campur dapat dilaksanakan sekiranya terdapat wujudnya sikap toleransi yang tinggi serta sifat hormat-menghormati antara kedua-dua belah pihak kelurga sebelah lelaki dan perempuan serta dalam pasangan itu sendiri.

Tidak dapat dinafikan juga bahawa timbul pertikaian dan pelbagai isu sosial yang bermasalah apabila budaya sebegini diperkenalkankan kepada umum khususnya apabila ianya melibatkan faktor agama. Pemikiran yang sempit menjadi faktor yang menghalang berlakunya sesebuah perkahwinan campur. Justeru, sebuah perkahwinan campur tidak boleh dilaksanakan sekiranya terdapat pemaksaan budaya sesuatu kaum terhadap kaum yang lain. Jika hal-hal ini dititikberatkan, maka sesebuah perkahwinan campur memang terbukti dapat membantu mengeratkan hubungan antara kaum.

Budaya perkahwinan campur di Malaysia mempunyai kesan yang positif kepada masyarakat Malaysia sekiranya mereka bersikap lebih terbuka kerana dikatakan bahawa perkahwinan merupakan antara kunci utama dan cara yang efektif yang boleh menyumbang kepada pengukuhan perpaduan antara kaum di Malaysia.


3.0 Kaedah Penyelidikan

Kajian ini menemubual tiga orang responden tentang cabaran dan penyelesaian perkahwinan campur di Malaysia.


4.0 Hasil Kajian

Perkahwinan campur dalam kalangan masyarakat di Malaysia meninggalkan impak bukan sahaja terhadap kedua-dua pihak yang terlibat tetapi juga terhadap masyarakat dan sebuah negara. Penemuan dan perbincangan yang telah didapat dua kesan iaitu kesan positif dan kesan negatif.

Pertama, kesan positif ialah pasangan dan seluruh keluarga yang terlibat perkahwinan campu akan berpeluang untuk dapat berkenalan, mempelajari dan memahami adat, amalan tradisi di antara satu sama lain. Maka, mereka akan lebih menghormati antara satu sama lain. Perkahwinan campur akan dapat meluaskan kenalan keluarga dan pandangan hidup. Di samping itu, dapat anak yang menghasilkan dari perkahwinan campur lebih cantik dan comel. Ini kerana percampuran gen di antara ibu dan bapa yang berlain kaum.

Dari aspek masyarakat, perkahwinan campur dapat menyebarkan dakwah keagamaan, misalnya agama Islam. Apabila seorang yang bukan muslim berkahwin dengan orang yang muslim, pihak perlu menukar agamanya kepada agama Islam. Tindakan ini akan dapat menyebarkan agama Islam yang murni dan dapat dipelajarkan oleh pihak yang bukan Muslim tersebut. Selain itu, anak-anak yag lahir dari perkahwinan itu juga beragama Islam. Tambahan lagi, kepada generasi yang lahir dari perkahwinan campur juga tidak bersikap perkauman dan berfikiran terbuka terhadap budaya lain. Dari aspek negara pula, perkahwinan campur dapat memupuk sikap keharmonian dan keperpaduan di antara kaum-kaum di negara ini. Aspek ekonomi perkahwinan campur juga dapat dijana melalui pelbagai upacara perkahwinan yang dijalankan.

Walapun perkahwinan campur dapat kebaikan tetapi perkahwinan campur juga dapat membawa keburukan kepada masyarakat dan negara. Kepada masyarakat yang berfikiran tertutup, mereka menganggap perkahwinan campur merupakan perkara yang tidak baik. Perkahwinan campur dapat memupuk pesefahaman antara pelbagai kaum dan menghilang sifat hormat-menghormati. Tambahan lagi, sifat ketoleransi akan semakin hilang antara kedua-dua pihak. Pegangan agama juga mudah goyah dan senang sesat disebabkan terikut-ikut budaya asing yang berbuka. Di samping itu, kemungkinan akan timbulkan masalah komunikasi antara pasangan dan ahli keluarga. Tindakan ini mungkin menyebabkan pasangan tersebut akan kembali murtad dan anak-anak akan menjadi mangsa perebutan di antara ibu dan ayahnya. Jika salah satu pasangan yang bukan muslim akan lebih sukar untuk menerima sesetengah adat serta amalan yang mereka lakukan. Contohnya, pasangan tersebut dari negara Barat lebih sukar menukar amalan yang dikira sebahagian kehidupan mereka. Meminum arak, berzina, berpakai pakaian yang kurang sopan dan berjudi adalah di antara amalan yang sukar dihapuskan.

Tambahan lagi, masalah yang mungkin timbul berkaitan dengan adat istiadat dan menyebabkan pasangan mengalami kesukaran untuk menyesuai diri dengan adat istiadat paasangan mereka. Dari aspek masyarakat, perkahwinan campur dapat mewujud masalah perbalahan kaum disebabkan oleh sikap prejudis terhadap kaum lain. Jika terdapat halangan keluarga, keluarga pasangan tidak setuju pasangan bertukar agama lain. Biasanya, masyarakat Melayu tidak mengalakkan anak mereka berkahwin dengan bangsa lain seperti India kerana sering didera atau dipukul. Mereka akan menghalang anak-anak mereka berpegang agama Islam. Justeru, masyarakat Melayu lebih suka membina hubungan erat dalam kelompok mereka sendiri.

Dari aspek negara, banyak pasangan yang baru memeluk agama Islam dan akhirnya terjerumus kembali dalam kesefahaman dan kepercayaan lama. Akibatnya, banyak kes perkahwinan campur yang berakhir dengan perceraian kerana kurang kefahaman perkahwinan dan keengganan untuk berubah sikap. Justeru, kadar perceraian semakin meningkat dan menyebabkan kes masalah sosial dari kalangan pemuda yang mempunyai latar belakang keluarga yang tidak sempurna.


5.0 Kesimpulan

Perkahwinan campur kini merupakan isu yang sering kita dengar dalam kalangan masyarakat Malaysia. Namun begitu, masyarakat secara umumnya masih sangsi dengankeberkesanan penyatuan dua budaya yang berbeza sama ada dari segi bangsa atau agama. Pandangan masyarakat yang skeptikal dan masih berfikiran tertutup juga menyumbang kepada kesukaran pasangan dalam perkahwinan campur dalam menjalani hidup seharian.

Masyarakat muslim di Malaysia sendiri sering beranggapan bahawa golongan bukan Muslim yang memeluk Islam hanyalah semata- mata untuk perkahwinan sekali gus melemahkan semangat saudara baru ini untuk lebih mendalami Islam. Tekanan dari pihak sekeliling juga menjadi penyumbang mengapa kadangkala saudara baru seagama ini kembali kepada kepercayaan lama sekali gus membawa kepada keruntuhan perkahwinan dan kemusnahan unit keluarga.

Pihak berkuasa juga memainkan peranan dalammemastikan perkahwinan campur antara kaum atau agama akan berjaya. Saluran-saluran bantuan untuk tujuan tersebut tidak diwar-warkan secara luas mengakibatkan ramai pasanganyang menjadi tawar hati untuk meneruskan perkahwinan campur. Dalam memupuk keharmonian antara semua kaum di Malaysia, harus wujud sikap memahami dan bertolak ansur dalam diri masing-masing. Kegagalan sesebuah perkahwinan campur tidak seharusnya dijadikan faktor prejudis dan sterotaip terhadap sesuatu kaum. Kerjasama dari semua pihak perlu dalam menjayakan perpaduan di Malaysia melalui perkahwinan campur.No comments:

Post a Comment