Thursday, June 01, 2017

Perpaduan kaum membentuk keharmonian negaraPengulas: Mohamad Ikhmal Zulkifli


Malaysia merupakan sebuah negara yang begitu unik kerana terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik seperti kaum Melayu,Cina dan India.Gabungan tiga kaum terbesar ini dapat menjadikan Malaysia sebuah negara yang bertoleransi dan bersatu padu dalam pembinaan negara maju.

Namun begitu, terdapat pelbagai kesan positif dan kesan negatif berdasarkan perpaduan dalam keharmoniaan negara kita.

Antara kesan positifnya ialah masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Keadaan yang aman dan damai ini membolehkan aktiviti harian berjalan dengan lebih lancar dan teratur daripada permusuhan antara kaum.

Selain itu, pihak kerajaan dapat memajukan sektor pelancongan negara. Hal ini kerana negara yang bersatu padu dapat menarik minat lebih ramai pelancong asing untuk datang ke Malaysia.

Seterusnya, perpaduan kaum juga dapat menaikkan nama dan imej negara di mata dunia.Hal ni dapat membuktikan bahawa pemimpin Malaysia dapat memerintah rakyatdengan lebih baik.

Seterusnya, antara kesan negatifnya pula ialah masyarakat akan saling bermusuhan antara satu sama lain.Hal ini kerana kesilapan dan persalahfahaman yang kecil akan semakin berleluasa jika tidak diberhentikan dengan lebih awal.

Dalam masa yang sama, jurang sosial antara kaum juga akan mempengaruhi masyarakat untuk saling berpecah-belah.Perkara ini turut menjejaskan hubungan baik kaum-kaum yang rapat untuk bersatupadu bagi mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni.

Di samping itu, perkembangan negara akan semakin merosot dari semasa ke semasa. Akhirnya, pelancong asing juga dapat menilai rakyat Malaysia mengenai pergaulan antara kaum sama ada lebih mesra ataupun sebaliknya.

Secara dasarnya saya bersetuju mengenai tajuk artikel di atas.Hal ini kerana dengan adanya pergaulan dan permuafakat yang mantap dapat mengukuhkan hubungan masyarakat yang berbilang kaum.

Selain itu, kerjasama antara kaum juga dapat menaikkan dan memajukan nama negara di seantero dunia.Hal ini dapat memberikan contoh kepada negara luar untuk mencontohi dan mengamalkan batas pergaulan sesama masyarakat. Secara tidak langsung, mereka akan menjadikan Malaysia sebagai satu contoh bagi mewujudkan perpaduan di antara masyarakat.

Di samping itu, dengan adanya gabungan tiga kaum d Malaysia turut dapat memajukan bidang politik di negara ini. Keadaan mampu mengukuhkan hubungan diplomatik bersama negara-negara serantau yang lain. Oleh itu, permuafakatan antara kaum amat penting bagi menjamin kesejahteraan negara.Post a Comment