Saturday, June 03, 2017

Pembangunan sukan paralimpik di Malaysia
Pengulas: Shafina Ifia Yusof


Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Jay Fresley John di sinisalah satu kebaikan sukan paralimpik di Malaysia ialah mmberi peluang kepada orang kurang upaya (OKU) untuk menonjolkan bakat dalam sukan.

Hal ini kerana, kebanyakan OKU tidak diberi peluang untuk mempersembahkan bakat mereka kerana orang ramai menganggap mereka adalah golongan yang tidak mampu menguruskan diri dan tidak mempunyai bakat.

Namun, kekurangan jurulatih bertauliah untuk atlet paralimpik juga merupakan satu cabaran bagi mereka kerana tidak mendapat latihan yang cukup dan teratur sebelum menyertai sesuatu kejohanan sukan. Jadi, adalah cabaran bagi para atlet paralimpik untuk berlatih dengan cukup walaupun kekurangan jurulatih.

Setelah menelaah kemaslahatan dan implikasi sukan paralimpik di Malaysia ini, saya bersetuju supaya sukan paralimpik terus diadakan kerana kepentingannya lebih baik daripada keburukan.

Salah satu kebaikannya ialah dapat memupuk semangat kewarganegaraan kerana atletnya terdiri daripada pelbagai bangsa.

Selain itu, keyakinan diri dalam kalangan atlet OKU dapat ditingkatkan kerana mereeka akan merasakan diri mereka bermakna dan istimewa. Seterusnya, pendidikan secara percuma kepada OKU yang terlibat dalam sukan juga diberikan sebagai tanda penghargaan.

Kesimpulanya, atlet paralimpik juga mampu mencapai kejayaan dalam sukan walaupun tidak sempurna fizikal malah lebih berjaya daripada atlet-atlet normal yang lain. Hal ini membuktikan bahawa atlet paralimpik juga mampu mengangkat dan mengaharumkan nama negara dalam bidang sukan di peringkat antarabangsa.

Oleh itu, kerajaan wajar memberikan peruntukan kewangan untuk membangunkan lagi industri sukan bagi golongan OKU.

Selain itu, Majlis Paralimpik Malaysia juga harus meningkatkan usaha untuk menarik minat golongan OKU melibatkan diri dalam sukan serta membuka ruang dan peluang yang luas untuk golongan ini mengasah bakat mereka dalam bidang sukan.

Sementara itu, atlet paralimpik juga harus mempunyai semangat dan keyakinan diri yang tinggi untuk menangkis pandangan negatif masyarakat terhadap mereka. Akhir sekali, banyak lagi usaha yang boleh dilakukan untuk membangunkan sukan golongan OKU di negara ini. Usaha-usaha yang telah dilakukan sebelum ini hendaklah diteruskan untuk kesinambungan usaha yang bakal dilakukan.

Masyarakat juga harus sedar dan peka terhadap kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh golongan OKU serta tidak memandang rendah kebolehan mereka sebaliknya memberikan sokongan, galakan dan bantuan untuk membaiki kehidupan mereka.

No comments:

Post a Comment