Monday, July 18, 2016

Memahami maqasid syariah
Penulis: Jasser Auda
Penterjemah: Marwan Bukhari A. Hamid
Tahun: 2014
Penerbit: PTS Islamika Sdn Bhd, Batu Caves, Selangor, Malaysia.
Muka Surat: 236

Buku ini adalah satu daripada usaha bagi memperkenalkan asas memahami maqasid syariah supaya masyarakat Islam lebih berupaya berinteraksi dengan kerencaman persoalan yang dilontarklan oleh pihak musuh Islam.

Jasser Auda adalah seorang pemikir Islam yang sedang meningkat baik. Banyak tulisan beliau yang bermutu tinggi dan menjadi rujukan oleh sarjana Islam pada hari ini. Beliau juga mempamerkan keberanian bagi mengupas pelbagai isu yang dekat dengan realiti semasa.

Dalam prakata penulis, Jasser menceritakan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang dekat di hati kerana negara itu menerima Islam tanpa sebarang peperangan. Islam adalah cahaya yang menawan jantung-jantung hati.

Buku ini penting untuk kita memahami maqasid syariah, suatu ketika dulu hanya dibicarakan sebagai sebahagian daripada ilmu usul al-fiqh, namun kini ia menjadi sebuah disiplin dan diajarkan di institusi pengajian tinggi sebagai suatu subjek tersendiri dengan nama maqasid syariah. 

Post a Comment