Tuesday, April 05, 2016

Peniagaan taugeh di Pasar Ipoh1.0       Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber nadi penyumbang kepada pembangunan ekonomi negara kita Hal ini terbukti apabila kerajaan Malaysia melancarkan kempen “Pertanian Adalah Perniagaaan” yang dikawal selia oleh Jabatan Pertanian Malaysia serta bantuan kewangan daripada institusi-institusi kewangan di Malaysia. Perniagaan taugeh ini merupakan salah satu daripada sektor pertanian yang baik untuk diniagakan serta dapat menjanakan pulangan yang baik.

Taugeh merupakan sejenis makanan daripada pencambahan kekacang atau “bean sprout” sama ada daripada kacang hijau (vigna radiata) atau kacang hitam (vigna mungo) yang diimport daripada Thailand atau China. Penghasilan taugeh ini agak mudah dan memerlukan modal permulaan yang agak berpatutan untuk dilaksanakan. Penanaman taugeh ini hanya memerlukan pemerhatian yang berkala serta penyiraman air yang berkala untuk menghasilkan taugeh yang berkualiti. Kesan kepada penghasilan taugeh ini bergantung kepada setiap proses penghasilannya, sebagai contohnya pemilihan lokasi yang betul, bekalan sumber air dan ruang pasaran yang betul dapat menghasikan pulangan yang baik.

Seperti yang kita maklum, taugeh Ipoh merupakan antara taugeh yang baik serta berkualiti di Malaysia. Ini kerana, penghasilan taugeh di Ipoh ini menggunakan sumber air galian yang baik serta bersesuaian dengan pH yag diperlukan untuk penanaman taugeh. Kajian in telah dilakukan di gerai taugeh di Pasar Besar Ipoh Perak kepunyaan Mohamaed Faizul Hakimi yang mewarisi pengusahaan bapanya.

Taugeh ini mempunyai banyak kebaikan seperti sayuran-sayuran yang lain, antara kebaikannya adalah mempunyai vitamin C, mineral, asid amino serta fitokimia. Taugeh yang biasa dijual serta dikomesialkan di Malaysia adalah, taugeh kasar yang diperbuat daripada kacang soya dan taugeh halus yang diperbuat daripada kacang hitam. Dalam kajian ini hanya tertumpu kepada taugeh halus sahaja.


1.1 Skop Kajian

Kajian ini dijalankan di Gerai No 20 Pasar Besar Ipoh Perak.

Nama peniaga:  Mohd Faizul Hakimi

Latar belakang: 22 tahun, pendidikan tertinggi SPM

Mula beroperasi: 1990


1.1       Objektif Kajian

Antara objektif yang terdapat dalam kajian ini adalah untuk mengetahui perniagaan taugeh dari segi cara penanaman dan strategi pemasaran, sumbangan perniagaan taugeh kepada pendapatan keluarga dan mengetahui isu serta cabaran dalam perniagaan taugeh.


2.0       Latar Belakang Perniagaan taugeh

2.1       Cara Penanaman

Untuk menghasilkan taugeh yang berkualiti dan baik, cara penanaman memainkan peranan yang penting untuk menghasilkannya. Bahan mentah yang baik untuk menghasilkan taugeh adalah kacang hitam, kacang hitam ini banyak digunakan dalam penanaman taugeh di Ipoh ini berbanding dengan kacang hijau yang tidak begitu sesuai untuk dijadikan taugeh kerana taugeh daripada kacang hijau  tidak tahan lama berbanding kacang hitam. Pemilihan kacang hitam juga agak penting untuk menghasikan taugeh yang berkualiti, benih kacang mestilah bernas dan bersaiz besar bagi mendapatkan hasil yang baik.

Proses penanaman atau percambahan taugeh ini bermula dengan mendapatkan bekalan kacang hitam. Sesudah itu kacang hitam tadi akan dibasuh hingga benar bersih dan mengasingkan benda asing seperti batu, kacang rosak dan sampah. Seterusnya, benih kacang yang sudah dibasuh tadi direndam dengan larutan hormon pembesaran sontoso selama enam hingga lapan jam. Sesudah selesai dengan proses merendam dengan larutan sontoso tos air redaman tadi dan gaulkan biji benih taugeh dengan siako. Sesudah itu masukan biji benih taugeh ke dalam bekas yang besesuaian dan dibiarkan dengan penyiraman air bekala selama 4-6 hari di dalam bilik yang gelap dan suhu yang rendah. Persekitaran sebergini adalah amat baik untuk pencambahan taugeh. Penyiraman air yang berkala iaitu 2-3 jam sekali. Sesudah cukup hari iaitu 4-6 hari taugeh tadi boleh dipasarkan.

  
2.2       Proses Pengeluaran Taugeh


Menyediakan persekitaran dan lokasi
|
Mendapatkan bahan mentah (kacang hijau / kacang hitam)
|
Mengasingkan benih (benda asing, kacang rosak, batu dan sampah)
|
Membasuh (hingga kacang benar-benar bersih)
|
Merendam (6-8 jam menggunakan larutan hormon jika mahu, 1.5% Sontoso)
|
Mengetos (digaul dengan 1% Siako)
|
Mencambah (4-6 hari dalam bilik yang gelap dan suhu rendah serta tong bersesuaian)
|
Menyiram (2-4 jam sekali)
|
Mengasingkan kulit
|
Membungkus
|
Menjual


Rajah 1: Proses penyiraman air secara moden


2.3       Strategi Pemasaran

Dalam perniagaan taugeh yang dilakukan oleh Mohd Faizul Hakimi, beliau telah menggunakan beberapa pendekatan bertujuan untuk memudahkan urusan dalam perniaggan yang dijalankan oleh beliau.

Antara pendekatan atau strategi yang digunakan ialah menggunakan pengangkutan seperti lori untuk menghantar taugeh ke pasar besar Ipoh, hanya membekalkan taugeh di sekitar kawasan Ipoh sahaja dan bekalan yang di ambil pada hari biasa 4 hingga 5 tong bersamaan 200kg dan pada hari perayaan 8 hingga 9 tong atau bersamaan 400kg.

Beliau menggunakan pengangkutan lori bagi memudahkan urusan beliau setiap hari kerana beliau mampu membawa lebih muatan sekiranya permintaan bertambah pada hari-hari tertentu. Di samping, itu beliau hanya membekalkan taugeh di sekitar kawasan Ipoh. Ini adalah untuk memastikan pasaran beliau di Ipoh tidak terjejas. Ia juga bertujuan untuk memastikan pelanggan mendapat bekalan yang secukupnya. Bekalan yang diambil oleh Faizul pula antara 4 hingga 5 tong pada hari biasa. Bekalan yang diambil telah ditetapkan supaya tidak berlaku lebihan taugeh yang tidak dapat dijual. Ini akan menyebabkan kerugian sekiranya taugeh itu rosak. Pada hari-hari perayaan, bekalan beliau meningkat sehingga 8 hingga 9 tong sehari.
           
2.4       Sumbangan

Sumbangan perniagaan taugeh  ini tidak terhad kepada ekonomi keluarga peniaga tetapi kepada ekonomi negari itu sendiri. Sumbangan perniagaan ini dapat dibahagikan kepada dua iaitu ekonomi keluaga itu sendiri dan ekonomi sesebuah negari secara tidak langsung. 

Kepada keluarga, perniagaan ini menjadi sumber pendapatan kepada peniaga sekeluarga, sumber kewangan untuk penbelajaan harian sekeluarga serta menjadikan hubungan sesama keluarga lebih baik dan akrab kerana perniagaan ini tidak memerlukan masa yang lama untuk dijual dan ini akan membolehkan peniaga membahagikan masa bersama keluarga.

Kepada negeri pula, perniagaan seperti ini dapat membantu mengeluarkan diri keluarga dan masyarakat sekeliling dari kelompok kemiskinan, dapat meningkatkan pendapatan ekonomi negara dan membantu menaikan sektor ekonomi pertanian, membantu negara dengan menyediakan bantuan kepada peniaga yang mahu memulakan perniagaan dari segi bentuk nasihat dan pengalaman dalam penyediaan tauge dan memenuhi keperluan masyarakat sekeliling.


3.0       Isu dan Cabaran

Dalam peniagaan ini, isu yang timbul serta cabaran dalam perniagaan itu sendiri menjadi penghalang kepada kejayaan sesuatu perniagaan itu. Sekiranya ia dapat diatasi dengan baik maka peniagaan itu dapat membuatkan peniaga itu lebih berjaya dan berpengalaman. Setiap peniagaan haruslah mempunyai cabaran serta isu-isu yang timbul dan ia membuatkan peniaga itu sendiri lebih matang dan berpengalaman untuk menguruskannya.

Dalam penigaan taugeh ini, isu serta cabaran yang dihadapi oleh peniaga tidak begitu hebat seperti perniagaan-perniagaan yang lain, ini kerana peniagaan taugeh ini agak mudah dan memerlukan modal permulaan yang agak rendah berbanding perniagaan lain dalam sektor pertanian ini. Seperti apa yang dikongsikan oleh Mohamed Faizul Hakimi, cabaran yang terbesar yang dihadapi olehnya adalah mendapatkan bekalan taugeh yang bermutu dan berkualiti yang baik. Ini kerana bekalan taugeh ini bergantung kepada keadaan benih kacang hitam, jika kacang hitam itu baik maka proses pencambahan serta proses penghasilan taugeh itu akan menjadi baik dan berkualiti.

Selain daripada itu, pasaran taugeh yang dijual oleh Mohd Faizul Hakimi ini mempunyai pasaran jualan yang terhad, ia hanya terhad kepada peniaga-peniaga makanan serta kepada jualan runcit sahaja. Ini kerana saingan daripada peniaga lain yang mempunyai jaringan peniagaan yang meluas sebagai contohnya kaum bukan bumiputera terutama kaum Cina membekalkan taugeh ini kepada pengusaha restoran-restoran Cina serta membekalkannya kepada hotel-hotel dan menghantar kepada pembekal-pembekal taugeh di sekitar Kuala Lumpur serta Pulau Pinang yang majoritinya kaum Cina. Selain itu, taugeh ini tidak tahan begitu lama apabila terdedah pada suhu atau keadaan yang tidak sesuai. Ia akan menjadi lembik serta menjadi kehitaman dan tidak lagi boleh digunakan.

Setiap cabaran dan isu yang menjadi masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Antaranya adalah memberitahu pembekal tentang kualiti taugeh yang dibekalkan. Selain itu juga penggunaan taugeh mengikut keperluan sahaja dan tidak mengambil taugeh dgn begitu banyak. Dari segi bantuan yang diterima, antara agensi yang terlibat ialah Tekun dan Bank Pertanian. Bantuan daripada sudut bimbingan dan galakan juga diberikan oleh Jabatan Pertanian untuk memastikan perniagaan yang diceburi ini berjaya dan dapat menghasilkan pulangan.


4.0       Kesimpulan

Kesimpulannya bidang pertanian ini merupakan salah satu ruang serta peluang untuk dijadikan peniagaan yang menjaminkan keuntungan yang banyak. Dengan pelancaran kempen “Pertanian Adalah Peniagaan”, peniagaan di sektor pertanian ini dapat dilaksanakan dengan bantuan-bantuan serta insentif-inseftif yang diberikan oleh kerajaan. Dalam peniagaan taugeh ini, permulaan modal untuk memulakan peniagaan ini tidak begitu besar dan cara penanaman serta penjagaannya amat mudah dan tidak rumit. Perniagaan taugeh ini dapat menbantu mereka yang ingin memulakan perniagaan dengan modal pemulaan yang rendah.


Rujukan

http://www.pertanianperak.gov.my/jpp/index.php/component/content/article/304-   maklumat/tanaman/padi-tanaman-ladang/987-panduan-menanam-tauge

The Star Online. (May 2011). Bean sprout grower reveals secret behind Ipoh’s most popular produce. Retrieved December 2013 from: http://www.thestar.com.my/story.aspx?file=%
2f2011%2f5%2f28% 2fmetroperak% 2f8591132&sec=metroperakMZ Zainudin, Mohamad Fais Mohamed Zamri, Mohamad Zuhaili Jamaluddin

Post a Comment