Monday, April 11, 2016

Human resource policy


Penulis: Mike Fazey
Tahun: 2010
Penerbit: Tilde University Press, Prahran, Australia
Muka Surat: 318

Mike Fazey merupakan penyelaras program pembangunan sumber manusia di Sekolah Perniagaan, Universiti Notre Dame (Fremantle). Berpengalaman lebih daripada 25 tahun dalam bidang pengurusan sumber manusia dan peranan dasar. 

Buku ini mengandungi tiga bahagian. Bahagian pertama melihat kepada dasar pembangunan sumber dari perspektif konsep. Apakah dasar pembangunan sumber? Kenapa kita memerlukannya? Apakah yang mempengaruhi dasar pembangunan sumber? Bahagian ini juga mengenal pasti bagaimana dasar ini berhubungan dengan strategi pembangunan sumber dan amalannya di samping pelbagai isu.

Bahagian kedua memberi fokus kepada proses bagaimana dasar tercetus, dihasilkan dan dilaksanakan. Mesej asas ialah pembuatan dasar perlukan aturan sistematik supaya dasar tersebut menjadi dinamik dan relevan. bahagian ini juga mengenal pasti beberapa isu pengurusan dasar dan masalah serta perbincangan bagaimana isu-isu ini boleh diselesaikan.

Bahagian ketiga melihat kepada perkara pokok dasar pembangunan sumber yang dipelrukan dalam organisasi dan juga perbincangan pelbagai pilihan dasar yang boleh diambil kira. Penekanan utama bahagian ini ialah menterjemah pemahaman terhadap teori perniagaan dan prinsip pengurusan manusia kepada dasar yang dapat menyokong strategi kerjaya di samping meluaskan strategi perniagaan.

Sasaran uatama buku ini ialah pelajar jurusan pengurusan sumber manusia, pengurusan atau bidang yang menjadikan pengurusan sumber manusia sebagai sebahagian daripada pembelajaran mereka. Kedua ialah pengamal pengurusan sumber manusia khususnya di peringkat kerjaya mereka ataupun kepada mereka yang mahu menambah kefahaman dalam peranan dan potensi dasar sumber manusia untuk menambah baik pembuatan dasar dan kemahiran pengurusan dasar.


Post a Comment