Saturday, March 31, 2007

Kemiskinan di Filipina mengundang bantahan masyarakat setinggan

Parola, sama seperti sesetengah kawasan setinggan di Kuala Lumpur, merupakan sebuah kawasan setinggan yang penuh sesak menjadi tumpuan masyarakat Asia dan dunia ketika ini kerana rampasan bas sekolah yang membawa 26 orang murid dan tiga orang guru dari sebuah pusat jagaan harian. Perampas berkenaan, Armando Ducat adalah seorang jurutera awam dan hartawan, pernah menahan dua orang paderi 20 tahun yang lalu. Beliau juga membina pusat jagaan harian pra sekolah sebagai perkhidmatan percuma kepada penduduk di kawasan Parola.

Perbuatan Ducat boleh disifatkan sebagai “berhasrat baik tersalah tindakan.” Beliau amat menghargai pendidikan yang selesa kepada kanak-kanak di kawasan setinggan kerana yakin melalui pendidikan, masyarakat akan berubah. Motif Ducat menggunakan elemen sekolah dan pendidikan lebih cepat menjadi agenda nasional Filipina kerana beberapa jam selepas itu, Presiden Gloria Macapagal Arroyo telah melawat ke kawasan setinggan untuk melihat sendiri keadaan masyarakat di situ.

Filipina, sebuah negara yang sangat makmur 40 tahun yang lalu sedang mengalami ketidakseimbangan sosial yang serius, menjalar pada setiap peringkat hidup masyarakat. Kekayaan dan kemakmuran negara tidak diagih sama rata. Politik negara yang kadangkala memberi isyarat bahawa negara itu masih lagi tidak dapat memberi pemisahan yang jelas di antara kerajaan pilihan rakyat dan pentadbiran tentera.

Datuk Bandar Manila, Jose Atienza menyifatkan tindakan Ducat sebagai kempen politik yang dirancang. “Dari mula kami melihat terdapat kemungkinan wujud elemen politik dalam kes berkenaan terutama apabila musim berkempen untuk pilihan raya Mei ini sedang memuncak.”

Filipina adalah negara yang mengulangi sejarah dan pengalaman lampau negara-negara perindustrian. Keadaan tersebut mengesahkan bahawa negara yang sedang menggerakkan sektor perindustrian dan menerima kemodenan, kawasan bandar bertukar menjadi tarikan kepada penghijrahan dan kekayaan manakala luar bandar tidak lagi mempunyai nilai pembangunan dan akan dipinggirkan. Globalisasi, perbandaran dan inovasi teknologi merubah cara gaya hidup masyarakat Filipina.

Pembangunan sesebuah tempat menjadi bandar harus diimbangi dengan perkhidmatan kesihatan, perubatan, pendidikan, peluang pekerjaan dan sosial yang berkualiti. Bandar yang tidak bersedia dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan mendadak akan mempercepatkan pembentukan kawasan setinggan yang serba-serbinya tidak mencukupi. Kemiskinan dan ketidakseimbangan sosial hanya akan mengundang rasa tidak puas hati sesetengah kelompok masyarakat khususnya ahli politik yang inginkan populariti.

Politik demokrasi di Filipina masih memerlukan sokongan rakyat dari kawasan setinggan tidak akan melihat perubahan yang cepat kerana sokongan mereka amat diperlukan. Keadaan politik sebegini akan memunculkan lebih ramai “Ducat” yang sanggup melakukan tindakan kekerasan atas nama kebajikan bagi menarik simpati.

Justeru itu, bagaimana Presiden Gloria Macapagal Arroyo harus bertindak bagi mengembalikan keseimbangan sosial masyarakat?

Migrasi penduduk luar bandar ke bandar mewujudkan masalah petempatan. Sebahagian besar penghijrah ini terdiri daripada mereka yang berpendapatan rendah dan tidak mempunyai kemahiran. Golongan ini terpaksa mencari kawasan perumahan yang bersesuaian dengan tahap pendapatan mereka. Disebabkan penawaran yang sangat rendah berbanding permintaan terhadap rumah kos rendah, banyak kawasan setinggan telah dibuka di Manila. Kota metropolitan ini adalah tarikan penduduk luar bandar dan bandar-bandar lain untuk mencari peluang pekerjaan, merasai cara gaya hidup bandar dan peluang membeli-belah. Kemasukan penduduk yang tinggi mengundang masalah petempatan yang merumitkan. Perumahan yang tidak dapat memenuhi setiap orang penduduk kota mewujudkan kawasan kediaman yang berselerakan yang boleh dicirikan melalui susunan rumah yang tidak jelas, tidak ada kemudahan asas dan dibina tanpa spesifikasi tertentu.

Terdapat beberapa faktor yang mendominasi kewujudan setinggan di Filipina yang menyumbang kepada insiden kemiskinan. Antaranya ialah iklim pelaburan, peluang pekerjaan, kepadatan penduduk dan perkhidmatan kerajaan.

1. Iklim pelaburan yang muram

Sejak krisis ekonomi di Asia, dari tahun 1998 hingga 2003 terdapat pengurangan dalam perkembangan pelaburan domestik Filipina kerana ketidakupayaan kerajaan menarik pelaburan asing. Growth domestic investment (GDI) dari tahun 1998 menunjukkan kadar yang berkurangan bagi tahun-tahun selepasnya kecuali tahun 2000 yang menunjukkan sedikit peningkatan. Kekurangan pelaburan mengundang banyak implikasi terhadap perkembangan asas ekonomi dan menyekat serta mengurangkan akses peluang pekerjaan kepada rakyat Filipina sendiri.


Tahun 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Peratusan 19.3 17.8 19.9 17.8 16.5 15.5


Presiden Gloria Macapagal Arroyo yang membuat dasar sosial, ekonomi dan agenda keamanan melalui Medium-Term Philippine Development 2001-2004 untuk mengurangkan kemiskinan dengan memberi ruang kepada pelaburan dari sektor swasta. Bagaimanapun, beliau menghadapi cabaran untuk melakukan reformasi terhadap polisi perubahan berkenaan khususnya kesan daripada globalisasi dan perdagangan bebas.

2. Peluang pekerjaan terhad

Bagi golongan berpendapatan rendah, sektor perburuhan sangat penting kepada mereka. Seringkali kemiskinan yang dikaitkan dengan kelompok ini diiringi dengan ketidakseimbangan sosial yang menjadi ancaman kepada kestabilan politik di Filipina. Bilangan yang hidup di bawah paras US$1 sehari meningkat dari 27 juta pada tahun 1997 kepada 31 juta pada tahun 2000. jumlah ini menghampiri separuh daripada keseluruhan jumlah penduduk Filipina iaitu 89.5 juta orang (2006).

Pekerjaan tertumpu di kawasan bandar yang menarik minat kelompok luar bandar bagi mencuba nasib. Walau bagaimanapun kekayaan yang ada tidak dapat dikongsi oleh semua orang. Pekerjaan yang terhad menyebabkan 40 peratus isi rumah hidup dalam kemiskinan pada tahun 1991 walaupun bertambah baik pada tahun 1997 (32 peratus). Berpindah ke bandar menyebabkan kebanyakan keluarga sangat miskin dan memaksa anak-anak untuk mencari pendapatan sendiri. Kerja yang boleh dilakukan ialah menjual rokok, surat khabar dan gula-gula ataupun mencuci kereta dan kerja-kerja domestik yang lain. Bagi yang mempunyai aspirasi lebih tinggi, mereka mencari kerja di kilang, tapak pembinaan dan di pelabuhan. Malahan ada yang menjadi pencari sampah dan peminta sedekah.

Peluang perkerjaan yang terhad meningkatkan kadar pengangguran dan memberi kesan sosial ke atas mesyarakat keseluruhannya.

3. Kepesatan penduduk

Filipina adalah negara berkepulauan 7,100 dengan keluasan 300,000 kilometer persegi, bersempadan dengan Indonesia, Malaysia, Brunei, China, Taiwan dan Vietnam. Negara ini dibahagikan kepada tiga pulau utama iaitu Luzon, Visaya dan Mindanao. Jumlah penduduk berpusat di Luzon dan Mindanao yang membentuk 65 peratus daripada jumlah penduduk keseluruhannya. Kadar pertambahan penduduk 2.36 peratus setahun memberi mesej bahawa Filipina akan mempunyai jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahun. Dianggarkan pada tahun 2015, terdapat 111 juta orang di Filipina.

Pertambahan penduduk memberi masalah besar kepada kerajaan. Kenaikan harga minyak, kadar faedah dan inflasi menyebabkan kesukaran untuk membelanjakan pendapatan negara bagi menyediakan kemudahan infrastruktur dan sosial. Walaupun Kadar Dalam Keluaran Negara Kasar dijangka berada pada paras 5.6 peratus (2006), ia tidak banyak membaiki kadar pengangguran yang tinggi iaitu 7.9 peratus (2006). Pergantungan tenaga buruh kepada sektor pertanian dan perkhidmatan akan menambah kadar kemiskinan kerana kadar kelahiran yang tinggi tanpa penyediaan peluang pekerjaan yang lebih banyak.

4. Sistem penyampaian kerajaan yang lemah

Kekerapan bertukar pentadbiran sejak kejatuhan Presiden Fidel Ramos menjadikan kerajaan Filipina selepas itu lebih berserabut kerana tumpuan diberikan kepada pembinaan suasana politik yang stabil. Keadaan ini menyebabkan perhatian terhadap penambahbaikan sistem penyampaian dalam sektor perkhidmatan awam sangat kurang. Justeru, sumber yang sepatutnya diperolehi sebagai penjana kewangan negara tidak dapat dikutip sepenuhnya.

Kelemahan ketara yang lain ialah birokrasi yang sangat memuncak dan membiakkan amalan rasuah. Transparency International meletakkan Filipina pada tangga ke-121 dalam laporan Indeks Persepsi Rasuah 2006. Implikasinya ialah :

a. mekanisme perancangan dan pelaksanaan dasar menjadi sangat lemah.

b. kegagalan melaksanakan sistem pengurusan yang berkesan.

c. amalan birokrasi tanpa sempadan menyebabkan pertindihan fungsi, aktiviti dan dasar di semua peringkat.

d. birokasi yang mengutamakan peraturan dan prosedur akan mengurangkan perhatian terhadap penggunaan sumber yang sepatutnya menjadi keutamaan.

e. pengaruh politik yang sangat besar terhadap keputusan kerajaan.

f. jentera pentadbiran yang tidak ada kompetensi dalam pengurusan dan teknikal.

g. menjadikan amalan korporat, sikap dan pemikiran ke arah matlamat yang salah.


Kemiskinan di Filipina mengundang banyak cabaran. Walaupun negara-negara Barat dan Australia memberikan bantuan, usaha kerajaan yang lebih terancang dan mengatasi karenah birokrasi akan menjadi penyumbang kepada kejayaan membasmi kemiskinan. Negara itu yang semakin tertinggal dalam pendapatan per kapita penduduknya di belakang China, Taiwan dan Vietnam wajar mengambil langkah reformasi yang lebih cepat bagi mengimbangi jurang perbezaan pendapatan di antara kaya dan miskin, bandar dan luar bandar.

Pentadbiran Arroyo telah berusaha bagi mengurangkan insiden kemiskinan ini melalui pertumbuhan yang saksama, pembangunan luar bandar dan pelaburan dalam sektor sosial. Empat strategi yang dimuatkan dalam Medium-Term Philippine Development 2001-2004 ialah :

1. Kestabilan mikroekonomi dan keseimbangan pertumbuhan, menggunakan polisi perdagangan dan fiskal bagi mengekalkan kadar inflasi yang rendah dan mengelak peningkatan kadar engangguran, memodenkan semua sektor melalui pembangunan sumber manusia dan pengenalan inovasi teknologi.

2. Pembangunan modal insan, pendidikan asas, kesihatan, tempat perlindungan, kemudahan air dan elektrik, jaringan keselamatan untuk sektor yang lemah dan menggalakkan golongan miskin mengambil bahagian dalam sektor kerajaan.

3. Memodenkan sektor pertanian dengan imbangan sosial, menaik taraf infrastruktur luar bandar dan melaksanakan reformasi tanah.

4. Membentuk pentadbiran yang berkesan melalui ketelusan, mengurangkan pemberian ganjaran dan rasuah dan menguatkan kerjasama di antara sektor awam dan swasta.

Kemiskinan di Filipina merangkumi konsep yang lebih luas dan mengambil kira deprivasi kemanusiaan, pembangunan dan kualiti hidup. Pelan pembangunan yang lebih mantap dan mengambil masa lebih panjang wajar diperkenalkan kerana dasar yang singkat tidak banyak menghasilkan keputusan yang diinginkan selain daripada banyak kekangan dan tumpuan yang perlu diberikan.Rujukan

Roziah Omar (December 2005). The Paradox of Development. Malaysian Social Trends, Vol. 4 Institut Sosial Malaysia.

"NSCB - Poverty Statistics - 2000 Poverty Estimates" dilayari di www.nscb.gov.ph/poverty/default.asp

"Philippines suffers poverty divide" dilayari di http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4245422.stm

"Poverty in the Philippines" dilayari di http://www.apmforum.com/columns/orientseas49.htm

Laman web CIA dilayari di http://www.cia.gov


Monday, March 26, 2007

Afghanistan yang semakin membusuk

Kajian terbaru yang diumumkan pada 19 Mac 2007 yang lalu menunjukkan barah rasuah telah mencapai satu tahap yang belum pernah berlaku di Afghanistan bagi tempoh 30 tahun biarpun di bawah penaklukan Soviet, menjadikannya satu tamparan hebat terhadap janji-janji Barat untuk membawa perubahan di Afghanistan.

Pertubuhan Pemerhati Integriti Afghanistan (IWA) menyifatkan rasuah adalah penyakit endemik di Afghanistan berdasarkan hasil kajian yang dibuat dari Ogos hingga September 2006 yang lalu. Kajian itu menunjukkan pemberian dan rasuah di negara Asia Selatan itu sangat buruk jika dibandingkan dengan pentadbiran Taliban dan penaklukan Soviet.

Di bawah pentadbiran kerajaan yang berasaskan kumpulan etnik atau politik yang bersandarkan pada pengizinan rasuah, wang menjadi sangat penting. Mereka yang mempunyai wang boleh membeli temu janji dengan pegawai kerajaan, mengelakkan undang-undang dan melepaskan diri dari polis. Hasil kajian mendedahkan lebih daripada 60 peratus berpendapat rasuah meningkatkan rasa benci kepada negara sendiri.

IWA menyifatkan rasa benci yang tinggi itu adalah “risiko yang melemahkan kesahihan negara dan penyokong di dalam komuniti antarabangsa.” Para penyelidik dan penganalisis polisi berkata hampir setiap orang percaya bahawa seorang daripada dua pegawai kerajaan adalah pengamal rasuah. Lebih separuh daripada responden menyatakan mereka perlu membayar untuk setiap perkara, dari mendapatkan paspot dan melepasi imbasan keselamatan untuk pulang ke rumah hinggalah ketika membayar cukai.

IWA juga mengenal pasti mahkamah-mahkamah di Afghanistan adalah perasuah paling teruk, diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengawal selia kuasa polis. Keadaan keselamatan yang semakin teruk di selatan negara itu tidak hanya dikaitkan dengan semakin kuatnya pengaruhnya Taliban sebaliknya ketidakupayaan kerajaan untuk membasmi rasuah. Apa tidaknya, The New York Times dalam laporannya pada 10 Mac 2007 menyatakan ketua jabatan anti rasuah Afghanistan adalah penjual dadah.

Separuh daripada bantuan asing yang diperuntukkan bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat umum telah disalurkan ke tempat lain oleh pegawai-pegawai perasuah di dalam kerajaan Presiden Hamid Karzai yang disokong oleh Barat. Untuk menambahkan lagi kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Afghanistan, negara itu tidak lagi dilindungi daripada wabak AIDS. Semua punca yang menyebabkan virus HIV merebak telah wujud secara serentak.

Pemisahan yang panjang daripada penyakit selama dua dekad akibat peperangan dan di bawah pentadbiran Taliban, Afghanistan sangat lemah untuk berhadapan dengan jangkitan AIDS. Beberapa kajian terdahulu menjangkakan negara itu mempunyai rekod yang kurang munasabah terhadap HIV iaitu 69 kes dengan tiga kematian. Data ini sukar untuk dipercayai kerana Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menganggarkan 1,000 hingga 2,000 rakyat Afghanistan telah dijangkiti virus berkenaan tetapi angka ini disyaki tidak menggambarkan keadaan realiti.

Pakar-pakar kesihatan Afghanistan dan antarabangsa memberi amaran bahawa kedudukan geografi dan proses migrasi menyebabkannya rentan kerana dikelilingi oleh negara yang lebih cepat merebaknya AIDS di dunia iaitu Rusia, China dan India. Kebimbangan ini ditambah dengan kemerosotan dalam sistem kesihatan dan kurangnya tahap pendidikan serta perkhidmatan kerajaan.

Kesan rasuah terhadap individu, masyarakat dan negara sangat buruk. Hasil kajian IWA adalah selari dengan Indeks Persepsi Rasuah 2005 yang meletakkan kedudukan Afghanistan pada tangga ke-117 iaitu antara negara yang tenat dengan rasuah. Amalan memberi hadiah sebagai ganjaran telah membiakkan rasuah dari sekecil-kecilnya seperti melepasi pintu sempadan hinggalah mendapatkan kelulusan di pejabat kerajaan atau membebaskan pasalah. Afghanistan, negara yang pernah terkenal dengan kekentalan pejuang-pejuang Islam, sedang berhadapan dengan kitaran kemiskinan, kegoyahan keselamatan, politik etnik, persepsi negatif dan amalan agama yang bercelaru.

Peperangan demi peperangan dengan pelbagai punca menghancurkan kedamaian dan menjadi tempat subur melahirkan panglima-panglima perang yang entah bila akan sedar diri. Laluan kemajuan yang dijanjikan oleh Barat khususnya Amerika Syarikat selepas kempen menghapuskan Al-Qaeda belum nampak hasilnya kerana Barat tidak pernah memahami keperluan sebenar masyarakat Afghanistan.

Sistem pentadbiran kerajaan yang belum mantap hanya mengesahkan masa yang lebih panjang untuk bermulanya pembangunan kerana laporan oleh Lembaga Pemantauan dan Penyelarasan Afghanistan – PBB (JCMB) memberi amaran bahawa serangan dan pertempuran di seluruh Afghanistan membunuh rakyat empat kali ganda bagi tahun ini.

Krisis, politik balas dendam dan perang di Afghanistan hanya boleh diselesaikan oleh masyarakat negara itu sendiri. Menjemput ketua perompak untuk mengira berapa banyak harta di dalam rumah sendiri menyebabkan niatnya bertambah gelora untuk membolot semua harta. Presiden Hamid Karzai tidak diyakini dapat membawa kestabilan dan kemakmuran pada jangka masa panjang kerana struktur asas ke arah itu sememangnya tidak pernah diwujudkan.

Justeru, apakah kita masih berharap untuk melihat Afghanistan menjadi negara yang aman dan membangun bagi tempoh lima atau sepuluh tahun yang akan datang?


Sumber :
www.islamonline.net

Saturday, March 24, 2007

Islam Hadhari dari perspektif bukan Islam

YAB Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ketika memperkenalkan pendekatan Islam Hadhari di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur pada 23 September 2004 berkata, “Islam Hadhari adalah usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas atau fundamental yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam. Islam Hadhari jika ditafsir secara ikhlas dan difahami secara jelas, sama sekali tidak akan memesongkan mana-mana umat Islam dari asas akidah.” Serentak dengan itu, sepuluh prinsip Islam Hadhari didedahkan iaitu :1) keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, 2) kerajaan adil dan beramanah, 3) rakyat berjiwa merdeka, 4) penguasaan ilmu pengetahuan, 5) pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif, 6) kehidupan berkualiti, 7) pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita, 8) keutuhan budaya dan moral, 9) pemuliharaan alam sekitar, dan 10) kekuatan pertahanan.

Pensyarah dari Universiti Putra Malaysia, Dr. Sarjit S. Gill telah membuat soal-selidik kepada pelajar-pelajarnya mengenai kefahaman mereka terhadap Islam Hadhari yang telah digemakan lebih daripada dua tahun yang lalu. Hasil tinjauan itu memperlihatkan berbagai-bagai jawapan yang beliau simpulkan bahawa masih ramai orang bukan Islam belum begitu memahami apakah sebenarnya konsep Islam Hadhari ini dan bagaimana mereka boleh memberi sumbangan untuk menjayakannya. Apa yang mereka lihat, Islam Hadhari lebih kepada usaha mengembalikan masyarakat Melayu menghayati Islam di dalam hidup mereka. Antara jawapan yang sangat menakutkan ialah apakah Islam Hadhari ini satu agama baru dan merupakan satu bentuk proses Islamisasi yang baru di Malaysia?

Masyarakat bukan Islam masih belum memahami Islam Hadhari kerana maklumat yang betul tidak pernah sampai kepada mereka. Walaupun YAB Perdana Menteri telah menyampaikan ucapan beliau mengenai Islam Hadhari di Malaysia hinggalah ke Arab Saudi dan Jerman, gagasan ini belum dapat difahami sepenuhnya. Kekeliruan dan tidak faham terhadap Islam Hadhari dilihat bergantung sepenuhnya kepada kempen dan gerakan besar-besaran agensi kerajaan. Sepanjang tahun 2005, terdapat sepuluh seminar berkaitan Islam Hadhari, 2006 hanya dua dan 2007 belum lagi kedengaran. Kelesuan dalam mengadakan wacana bagi membincangkan intipati Islam Hadhari tersekat seiring dengan masa. Namun begitu, program yang sangat menonjol ketika ini ialah Perkampungan Hadhari yang dilihat menarik ramai pengunjung ke Kepala Batas dan Kuala Terengganu. Soal jawab Islam Hadhari di laman web JAKIM sehingga kini hanya mengandungi 56 soalan.

Kenapa pendekatan Islam Hadhari sangat penting di Malaysia? Jawapan tegas diberikan oleh YAB Perdana Menteri iaitu “memberi penekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam dan memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan, pembangunan kesihatan serta fizikal.” Justeru di sini, Islam Hadhari menekankan ketamadunan yang berpaksikan kepada ajaran asas agama Islam.

Bagi masyarakat bukan Islam yang melihat gagasan Islam Hadhari sebagai suatu usaha yang mengembalikan mereka kepada asas-asas agama, tidak menganggap prinsip pertama sebagai menafikan hak mereka untuk menyembah Tuhan agama sendiri, sebaliknya “keimanan dan ketaqwaan kepada Allah” boleh disifatkan sebagai “keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan (agama masing-masing)” yang tidak menampakkan percanggahan. Bagi yang tidak faham, prinsip ini amat menakutkan. Hakikatnya, secara rasional ia tidak bertentangan dengan mana-mana agama kerana banyak melibatkan prinsip asas dalam masyarakat Malaysia. Sembilan yang lain juga adalah pernyataan universal dan boleh diterima. Islam Hadhari ada nilai kemanusiaan, norma masyarakat yang berpendidikan dan tidak bertentangan dengan aspirasi rakyat Malaysia.

Oleh itu, kenapa masyarakat bukan Islam tidak memandang Islam Hadhari sebagai satu gagasan yang dapat membina peradaban dan kemajuan bangsa? Apakah terdapat mana-mana parti politik bukan Melayu yang membincangkan Islam Hadhari ini sejak mula diperkenalkan pada 2004 yang lalu?

Ianya berpunca kerana masyarakat Islam sendiri yang tidak memandang Islam Hadhari sebagai satu pendekatan yang sangat penting. Pelbagai pandangan dan kritikan ditujukan kepada gagasan ini yang menimbulkan keserabutan. Orang Islam sendiri pun berserabut apatah lagi bukan Islam. Di kalangan pemimpin kerajaan tidak ramai yang mahu berbincang lebar perkara ini. Begitu pun, amat jarang pemimpin politik dari MCA, MIC, Gerakan atau PPP yang memberi pandangan mengenai Islam Hadhari. Yang ada cuma “Memo untuk PM” dan semangat Islam Hadhari semacam diketepikan.

Penjelasan Islam Hadhari sejak awal tidak pernah sampai kepada akar umbi kerana fokus agensi yang terlibat bersifat musim dan tidak mempunyai jentera kempen yang cergas dan kreatif. Walaupun Radio Televisyen Malaysia (RTM) memperkenalkan slot khas Islam Hadhari, berapa keratkah yang memanfaatkan rancangan ini untuk menambah pengetahuan mereka? Tambah-tambah lagi bukan Islam?

Serangan balas oleh parti politik pembangkang yang melihat Islam Hadhari sebagai ajaran baru dalam Islam tambah mengelirukan. Bagi mereka, Islam Hadhari adalah agenda politik YAB Perdana Menteri untuk menarik tumpuan rakyat. Bagi yang dangkal akan melihat gagasan ini tidak memberi makna tetapi Perdana Menteri menjelaskan, “Islam Hadhari bukannya mazhab baru. Islam Hadhari adalah usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas atau fundamental yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam.”

Masyarakat bukan Islam ingin sekali mengetahui kandungan dan mesej Islam Hadhari memandangkan sepuluh prinsip yang diutarakan menyeru mereka kembali menghayati ajaran asas agama masing-masing. Barangkali selepas ini akan timbul pula Buddha Hadhari, Hindu Hadhari atau Sikh Hadhari.

Islam Hadhari mempunyai asas pelaksanaan yang sangat baik untuk mengajak umat Islam khususnya di Malaysia kembali kepada asas agama. Ia merupakan agenda pembangunan bukan sahaja mengajak masyarakat Melayu malah semua masyarakat beragama di Malaysia bangun berusaha memajukan diri masing-masing. JAKIM sebagai agensi yang diberi tanggungjawab melaksanakan keseluruhan intipati Islam Hadhari wajar menggiatkan usaha dengan pelbagai cara yang kreatif supaya masyarakat bukan Islam dapat memahami agenda ini. Ceramah, seminar atau kursus tidak wajar disunyikan, malah perlu dihebahkan supaya “bila gergasi berdiri, semua orang sudah tahu.” Tidak mengapa ramai orang yang memuji dan mencerca, yang penting adalah asas Islam Hadhari itu menjadi kuat. Sudah tiba masanya kita melihat minda masyarakat berubah kepada kemajuan kerana tidak perlu untuk menunggu orang lain mengubah hidup dan masa depan kita.Rujukan

Wacana Bulanan "Islam Hadhari dari Perspektif Bukan Islam" oleh Dr. Sarjit S. Gill, Institut Pengajian Sains Sosial, Universiti Putra Malaysia, Mac 2007.

Laman web JAKIM "Pendekatan Islam Hadhari" dilayari di www.islam.gov.my/.

Tuesday, March 20, 2007

Globalisasi, pembangunan dan kemiskinan

Globalisasi, peningkatan integrasi dalam ekonomi dan masyarakat di seluruh dunia adalah satu proses yang kompleks dan memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Serangan pengganas ke atas Amerika Syarikat pada 11 September 2001 adalah salah satu aspek globalisasi. Pembangunan yang pesat dan pengurangan kadar kemiskinan di China, India dan negara-negara lain yang sangat miskin 20 tahun yang lalu juga merupakan contoh kesan globalisasi ini. Perkembangan internet dan komunikasi serta pengangkutan di seluruh dunia juga merupakan impak globalisasi. Merebaknya AIDS adalah sebahagian daripada globalisasi seperti mana pembangunan yang dipacu oleh teknologi yang memanjangkan jangka hayat kehidupan manusia.

Dianggarkan satu per lima daripada penduduk dunia hidup di bawah USD$1.00 sehari dan jumlah ini sangat sukar diterima oleh kita pada hari ini. Sama ada integrasi ekonomi dapat membantu mengurangkan kemiskinan dan bagaimana ia dapat bergerak secara berkesan - inilah yang perlu menjadi pertanyaan kita.

Terdapat juga penemuan yang sentiasa dibahaskan oleh pembuat polisi terhadap globalisasi. Pertama, negara miskin yang dianggarkan mempunyai jumlah penduduk 3 bilion orang telah memasuki pasaran global bagi sektor perkilangan dan perkhidmatan. Kira-kira 20 tahun yang lalu, kebanyakan eksport dari negara-negara membangun adalah bahan-bahan komoditi, kini didominasi oleh sektor perkilangan dan perkhidmatan. Integrasi yang kelihatan sangat berjaya ini telah membantu mengurangkan kadar kemiskinan. Keadaan ini dapat dilihat di China, India, Bangladesh dan Vietnam. “Pemain global” yang berpengalaman dalam mengurangkan kemiskinan ini pada tahun 1990-an, telah mengakibatkan bilangan orang miskin merosot kepada 120 juta orang. Integrasi tidak akan menjadi kenyataan tanpa reformasi domestik yang luas merangkumi pentadbiran, iklim pelaburan dan perkhidmatan sosial. Malahan ia juga memerlukan tindakan di peringkat antarabangsa bagi menyediakan akses kepada pasaran asing, teknologi dan bantuan.

Kedua ialah limitasi di antara negara yang dapat dilihat di merata tempat. Salah satu gangguan terhadap trend globalisasi sedekad yang lalu ialah negara –negara yang mempunyai jumlah 2 bilion penduduk kemungkinan dipinggirkan dalam ekonomi dunia. Pendapatan di negara-negara berkenaan merudum, kemiskinan meningkat dan mereka yang terlibat dalam aktiviti perdagangan pada hari ini sangat berkurangan seperti mana 20 tahun yang lalu, sebagai contoh ialah Afghanistan dan Republik Demokratik Congo. Dunia cuba membantu mengintegrasi negara-negara ini ke dalam ekonomi dunia dengan lebih cepat dan mudah.

Di negara-negara yang telah berjaya menembusi pasaran perkilangan global, integrasi menyumbang kepada pertumbuhan pendapatan yang tidak seimbang. Namun begitu, terdapat pihak yang menang dan kalah dalam era globalisasi dan pekerja dalam sektor yang dilindungi akan tewas kepada liberalisasi dan ekonomi yang kompetitif, sebaliknya pengguna dan mereka yang menubuhkan syarikat baru akan menjadi pemenang. Penting untuk mengira risiko yang hilang melalui perlindungan sosial dan ianya sangat bermakna dalam konteks ekonomi hari ini yang mana banyak negara telah mengalaminya.

Ketiga adalah isu yang berkaitan dengan “standardization” atau homogeni. Pendapat umum di negara-negara yang berbeza mendedahkan kebimbangan mengenai integrasi yang menyumbang kepada budaya atau institusi yang sejenis. Lagipun masyarakat yang diintegrasi sepenuhnya dalam perbezaan ekonomi global adalah sangat besar. Di kalangan negara-negara kaya seperti Jepun, Denmark dan Amerika Syarikat, setiap satunya agak berbeza dalam budaya, institusi, polisi sosial dan ketidaksamaan. Di kalangan negara-negara membangun global yang lain seperti China, India, Malaysia dan Mexico, agak ketara kerana mereka mengambil kaedah yang berlainan ke arah integrasi dan kekal berbeza dalam budaya dan institusi. Kepelbagaian mungkin lebih kuat daripada yang ada dan dibayangkan. Bagaimanapun, sesetengah pembangunan dalam perdagangan global dan rejim pelaburan menolak negara-negara dunia ke arah tanda aras yang tidak diingini.

Adalah penting dalam perdagangan global dan persetujuan pelaburan untuk menghormati kebebasan dalam hak milik intelektual, barangan kebudayaan, perlindungan alam sekitar, polisi sosial dan standard buruh. Globalisasi tidak memerlukan homogeni dan adalah penting mengetahui kepelbagaian dan ia hendaklah dihormati di dalam perjanjian antarabangsa.

Terdapat juga satu bahaya yang sebenar mengenai standard global yang boleh digunakan sebagai alasan untuk kebangkitan semula negara-negara yang kaya.

Rumusannya, integrasi ekonomi global harus menyokong usaha mengurangkan kemiskinan dan tidak wajar diterbalikkan. Tetapi ekonomi dunia harus melakukan lebih daripada itu iaitu perkembangan pasaran global tidak harus terus mendesak negara-negara yang membentuk pasaran berjumlah 2 bilion orang untuk mempercepatkan integrasi ini. Negara-negara kaya boleh lakukan banyak perkara seperti melalui bantuan dan polisi perdagangan untuk membantu negara-negara yang terpinggir kembali kepada arah yang dikehendaki dalam integrasi yang telah dibuktikan secara berkesan untuk negara-negara baru pemain globalisasi ini.


[Terjemahan bebas]
Nicholas Stern, Senior Vice President and Chief Economist, The World Bank, December 2001.

Saturday, March 17, 2007

Rasuah di Malaysia: Sejauh mana keupayaan jentera kerajaan?

Negara yang paling miskin di Carribean, Haiti, adalah negara paling tercemar dengan rasuah menurut laporan Indeks Persepsi Rasuah 2006. Rasuah juga berkait rapat dan dianggap saudara kandung kepada kemiskinan. Guinea, Iraq dan Mynmar juga tergolong dalam kelompok negara rasuah kerana kemiskinan. Haiti, Guinea dan Mynmar bukan negara Islam. Sebaliknya Iraq, Bangladesh, Indonesia dan Malaysia ditadbir oleh sebahagian besarnya umat Islam dan sesetengahnya sangat taksub dengan undang-undang Islam.

Kenapa perlakuan rasuah tidak mengenal negara Islan atau bukan Islam? Sungguh malang bagi mereka yang tidak memahami kesan kemiskinan dan kaitannya dengan rasuah.

Malaysia berada pada kedudukan ke-44 daripada 163 buah negara pada IPR 2006 lalu yang memperlihatkan meluasnya kegiatan rasuah. Dalam tempoh 10 tahun, negara ini telah jatuh 16 tangga. Di peringkat antarabangsa, imej buruk negara perasuah akan diperbesarkan kerana terdapat persaingan antara negara untuk menarik pelaburan asing, perkhidmatan dan menjejaskan ekonomi negara terbabit.

Rasuah adalah perbuatan yang biadab dan dikutuk. Rasuah ditafsirkan sebagai busuk, rosak atau menyogok sesuatu bagi kepentingan tertentu. Perbuatan rasuah mencakupi pelanggaran undang-undang yang sedang dikuatkuasakan, penyalahgunaan harta benda, memberikan kerugian dan mendatangkan kekayaan yang luar biasa kepada diri sendiri dan kaum kerabat.

Setiap hari akhbar dan media menyiarkan berita mengenai penglibatan semua lapisan masyarakat yang terlibat dengan rasuah. Paling sensasi ialah melibatkan badan pengawas kegiatan rasuah negara, Datuk Seri Zulkipli Mat Noor, Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah. Agak malu dan mendukacitakan apabila tuduhan terhadap beliau melibatkan hal-hal yang menyesakkan fikiran, sama seperti kajian masalah sosial baru-baru ini. Persepsi masyarakat umum terhadap imej Ketua Pengarah ini hilang begitu sahaja walaupun beliau belum didapati bersalah.Tindakan ini sedikit sebanyak memberi moral negatif ke atas pegawai dan seluruh kakitangan BPR. Agensi ini juga ditertawakan oleh masyarakat tempatan dan antarabangsa samalah seperti peribahasa Melayu, “harapkan pagar, pagar makan padi.”

Banyak sebab yang mencetuskan perlakuan rasuah selain daripada kemiskinan dan budaya bangsa berkenaan.

Kaedah kepimpinan yang berpusat dan kurang berhubungan dengan masyarakat umum lebih cepat membiakkan perlakuan rasuah. Keadaan ini berlaku kerana kontrak dan projek pembangunan melalui tender berlegar-legar di kalangan pembuat dasar dan keputusan. Situasi perlegaran ini kerap berlaku di negara yang dilabel sebagai tidak demokratik dan kacau-bilau. Suara rakyat bawahan tidak mampu menghalang kerakusan pemimpin atasan yang mengutamakan kuasa dan harta untuk kemewahan dan keseronokan.

Sistem penyampaian yang kurang mantap dan lemah memberi ruang kepada perlakuan rasuah secara sembunyi dan terang-terangan. Hirarki yang terlalu birokratik ketika membuat keputusan, jurang yang luas di antara memohon dan membuat keputusan dan tidak sabar adalah peluang yang ternganga di hadapan pelaku rasuah untuk mendapatkan “minyak pelincir.”

Penguatkuasaan sering menjadi pertikaian dan menggambarkan kelemahan jentera kerajaan termasuk Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Apa tidaknya? Pemimpin saling berbalah mengenai cara terbaik mencegah rasuah ketika rakyat sedang menderita tidak mendapat keadilan dalam perkhidmatan, pendidikan dan kebajikan sosial. Agensi kerajaan yang terlibat diberi tanggungjawab menguatkuasakan undang-undang sering kali tidak cukup kakitangan malah biang kuasa yang kecil untuk bersama-sama melaksanakan undang-undang tersebut. Masyarakat semakin terdesak untuk mengurusi mulut dan perut dengan nasi dan lauk, sewa rumah dan belanja harian. Kadangkala tragedi “tutup sebelah mata” menjadi amalan terbaik untuk meneruskan kehidupan. Malaysia, negara yang mempunyai sistem perundangan yang sangat baik tetapi pelaksanaannya masih boleh diperbaiki.

“Kawan lama” juga membawa penyakit. Sikap tidak tegas dan budaya “tak apa” menjadi duri dalam daging bagi membanteras rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Budaya ini pada hari ini dianggap biasa dan semakin menebal jika dibiarkan. Ia juga menjadi penghalang kepada tindakan yang lebih tegas.

Masyarakat kurang prihatin mengenai hak dan keperluan mereka untuk hidup dengan bebas tanpa rasuah. Pemimpin menyalahkan rakyat, parti-parti politik mula mencanangkan gendang pilihan raya ke-12. Kuasa memilih pemimpin terletak di tangan rakyat. Keupayaan mereka tidak boleh dipandang ringan dan sebelah mata.

Menganggap rasuah adalah perlu untuk pembangunan. Persepsi ini amat berbahaya dan sukar untuk dihilangkan kerana asakan mendapat projek dan kontrak. Justeru, istilah ada kabel, lobi dan ali baba muncul untuk memberi gambaran betapa kuatnya peranan kuasa politik atau ringgit. Nilai ini menjadi semakin kukuh apabila kurangnya projek pembangunan dan terpaksa berebut-rebut untuk mendapatkannya.

Keperitan hidup kerana pendapatan yang rendah menjadi sumber mencari wang tambahan tanpa mengambil kira halal atau haram. Kepayahan bekerja dari jam 8 pagi hingga 5 petang dengan gaji bulanan di bawah RM1000.00 amat membebankan kehidupan di bandar-bandar besar. Apa yang boleh dibuat? Hari ini semuanya berbayar. Sesetengah negara dikenali kerana kegiatan “memungut tol” khususnya di pintu-pintu masuk negara itu.

Rasuah memusnahkan keyakinan. Rasuah memusnahkan harga diri. Rasuah memusnahkan bangsa dan negara. Rasuah membazirkan sumber. Rasuah tidak harus menjadi beban kepada masyarakat dan negara.

"Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya)."
(Surah Al-Baqarah, ayat 188)


Mencegah dan membasmi rasuah sangat sukar tanpa mengenal pasti puncanya. Transparency International sering mengulangi ubat mujarab kepada rasuah iaitu hapuskan kemiskinan. Bagaimanapun, kemiskinan bukanlah satu-satunya yang menyebabkan rasuah berleluasa. Berdasarkan huraian di atas yang meletakkan kaedah pentadbiran pemusatan sebagai punca rasuah, banyak usaha yang perlu difikirkan untuk membentuk pentadbiran yang berautonomi. Apakah ini penyelesaiannya? Rasuah tidak akan dapat dihapuskan sepenuhnya di dalam politik dan kerajaan tetapi dapat dikawal ke tahap minimum.

Negara-negara Scandinavia seperti Finland, terkenal kerana produk berkualiti tinggi, Nokia, adalah negara yang paling bersih daripada rasuah di dunia. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka menggabungkan kemajuan sosial dan kemahuan politik yang tinggi.

Pelan Integriti Nasional (PIN) adalah usaha kerajaan untuk mendidik masyarakat membenci rasuah. Sasaran utama ialah kakitangan kerajaan. Melalui Institut Integriti Malaysia (IIM), pelaksanaan PIN telah menjangkau ke peringkat negeri dengan menubuhkan cawangan IIM di setiap negeri. Kita harap usaha-usaha begini sedikit sebanyak dapat menaikkan taraf Indeks Persepsi Rasuah 2007 nanti.

Rasuah banyak berlaku kerana perniagaan. Justeru itu sistem perundangan wajar diperkemaskan. Hukuman yang lebih berat dan pada masa yang sama mendidik generasi muda membenci rasuah bukannya memperkenalkan mereka kepada rasuah. Barangkali sistem ekonomi yang lebih baik, berhemah dan mementingkan kebajikan daripada mengejar kekayaan perlu dicari supaya si kaya menjadi bank kepada si miskin dan masyarakat melihat hidup sebagai sesuatu yang membahagiakan, bukannya memberi penderitaan.

Wednesday, March 14, 2007

Masalah sosial dan hala tuju masa depan keluarga di Malaysia

Hala tuju masa depan remaja terletak pada keluarga. Sebagai unit asas di dalam masyarakat, keluarga adalah tenaga yang sentiasa bergetar melingkari masyarakat dan negara. Semakin kuat getaran, semakin bertenaga masyarakat dan negara. Kekuatan getaran akan pudar jika terdapat gangguan yang menghalang fungsi dan peranan getaran tersebut. Keluarga, diakui sangat penting dalam membentuk peribadi dan watak seorang remaja, memberi kesegaran dan ruang untuknya melihat kehidupan.

Keluarga adalah unit asas dalam institusi sosial. Maju dan mundurnya sesebuah negara adalah berpunca daripada institusi keluarga (Mohd Taib Hj. Dora, 2005). Keluarga akan maju dengan pendidikan, keluarga akan musnah dengan kejahilan. Keluarga akan sejahtera dengan cukup perbelanjaan, keluarga akan porak-peranda dengan beban kemiskinan. Betapa pentingnya institusi keluarga ini, kerajaan menubuhkan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) untuk mengukuh dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program usahasama yang cekap dan berkesan ke arah melahirkan penduduk yang berkualiti. LPPKN sebagai agensi yang diberi tanggungjawab membuat penyelidikan mengenai keluarga di Malaysia telah membuat dapatan yang menarik mengenai senario keluarga Malaysia (Jalaludin Abd. Aziz, ISM Minda, Mac 2006). Antaranya ialah :


-Institusi keluarga semakin rapuh dan peningkatan keluarga asas secara tidak langsung telah mengurangkan saiz isi rumah. Pada tahun 1980, saiz isi rumah adalah 5.2 orang berkurangan ke 4.5 pada tahun 2000.

-Senario kahwin lewat bagi perkahwinan pertama dijangka meningkat. Purata umur perkahwinan pertama wanita adalah 25.1 dan lelaki 28.6.

-Penyertaan tenaga buruh wanita meningkat dari 44.5 peratus pada 2000 ke 49.0 menjelang 2010.

-Penurunan kadar kesuburan bakal mengubah struktur umur penduduk Malaysia. Peratusan penduduk 15 tahun ke bawah telah menurun dari 35.5 peratus pada 1995 kepada 33.7 peratus pada 2000. Pada masa yang sama, penduduk 60 tahun ke atas meningkat kepada 6.6 peratus pada tahun 2000.

-Penghijrahan ke bandar memberi kesan terhadap sektor perumahan dan sosiobudaya masyarakat. Kawasan bandar menghadapi masalah sosial, pencemaran alam sekitar dan kesesakan.

-Pembangunan sosioekonomi yang pesat membawa cabaran baru kepada institusi keluarga. Ikatan kasih sayang sesama ahli keluarga semakin longgar dan memberi ruang kepada krisis keluarga yang merupakan antara punca utama kelemahan institusi keluarga dan peningkatan masalah sosial.


Terdapat berbagai-bagai definisi keluarga tetapi semuanya memberi makna yang sama. Namun definisi yang diguna pakai dalam masyarakat Timur berbeza dengan Barat. Coleman dan Cressey (1993) mentakrifkan keluarga sebagai sekumpulan orang yang wujud kerana perkahwinan, keturunan atau diangkat dan hidup bersama. Mahmood Zuhdi (1997) menyatakan keluarga sebagai unit sosial yang terdiri daripada bapa, ibu, anak yang di antara mereka wujud pertalian hidup tertentu dalam kelompok sosial berkenaan.

Kepincangan dalam keluarga bermula daripada pelbagai sebab seperti keganasan rumah tangga, orang ketiga, sibuk bekerja, sumbang mahram, kejahilan, persekitaran dan pengaruh media. Sangat susah untuk menganalisis punca kepincangan keluarga pada hari ini sehingga semuanya berakhir dengan satu jalan mati iaitu penceraian.

Masalah sosial yang melibatkan remaja boleh disumbatkan dalam satu bakul yang saiznya sangat fleksibel. Sebut sahaja apa masalahnya, semuanya boleh dibakulkan. Delikuensi remaja, penagihan dadah, jenayah, gengsterisme, ponteng sekolah, merokok, seks bebas, bohsia, kehamilan luar nikah, pembuangan bayi, buli, rogol, menghidu gam, sumbang mahram, lepak, bertumbuk, melanggar undang-undang jalan raya, malas dan leka dengan hiburan, senarai ini akan berterusan hingga entah sampai bila kesudahannya.

Seriusnya masalah remaja hari ini boleh diibaratkan seperti kayu yang nampak cantik di luar tetapi berlubang di dalam, tidak kukuh dan boleh rosak bila-bila masa. Kekuatan dalaman tidak ada. Banyak sogokan untuk melakukan itu dan ini apabila mencapai peringkat-peringkat hidup tertentu. Majalah dan filem sering mengasak pemikiran remaja untuk bertindak melakukan sesuatu apabila sampai peringkat remaja dengan “Hari Valentine,” harus ada teman lelaki atau wanita kerana jika belum ada akan dianggap sebagai ketinggalan zaman. Sogokan dengan muzik dan pesta menjadikan remaja hidup untuk berseronok tanpa memikirkan apa yang sepatutnya dibuat ketika ini. Akhirnya remaja berkembang dengan kekeliruan dan tidak tahu peranan sebenarnya.

Lebih malang ialah mereka mengambil seseorang sebagai idola dan ditonjolkan sebagai teladan sepanjang zaman. Kekeliruan ini sukar dielakkan kerana mereka berkembang dengan kekeliruan terhadap identiti dan peranan. Mukhsin, filem yang baru dipertontonkan menggambarkan lelaki dan perempuan dibina identiti mereka sejak kecil dan hubungan tersebut menyeronokkan. Justeru, kajian oleh pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia bukannya hendak berdebat mengenai betul atau salah sebaliknya mengakui aspek yang dikaji memang sedang berlaku dan membimbangkan.

Remaja menjadi liar kerana kurang atau tidak mendapat belaian ibu bapa dan tidak mempedulikan perkembangan anak-anak remaja mereka. Ketika kanak-kanak, ibu bapa akan menemani anak-anak mereka bersukan di sekolah rendah yang menjadikan suasana padang sukan lebih meriah tetapi keadaan tersebut tidak ketara di sekolah menengah. Merempit turut dikaitkan dengan keadaan keluarga yang tidak seimbang dari segi perkembangan mental, fizikal dan spiritual. Anak-anak muda yang mendapat motosikal tidak akan merempit dan memberi kesusahan kepada masyarakat sekiranya dia sedar apa yang patut dicari ketika usia muda ini. Tetapi dari mana kesedaran ini datang? Tentunya ibu bapa yang berperanan besar.

Kitaran masalah akan membiakkan masalah yang lebih besar dan sentiasa bergelora seperti ombak yang menghempas ke pantai tanpa pernah berhenti. Hanya satu cara yang dapat mengurang dan menghapuskan gangguan ombak yang boleh saja mengikis gigi pantai. Manusia, sama seperti pantai yang sentiasa resah, memerlukan penyelesaian yang meyakinkan. Pengamatan secara terperinci memperlihatkan trend penyelesaian masalah sosial di Malaysia lebih banyak digerakkan oleh kuasa politik dan ideologi. Pertembungan keduanya sentiasa menjadi perdebatan bagi menentukan hala tuju isu. Program kekeluargaan lebih kerap digerakkan oleh agensi kerajaan seperti Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dengan bilangan remaja yang semakin bertambah, sangat jenuh bagi menteri berkenaan untuk melihat semua wajah bahagia dan suram anak-anak remaja Malaysia. Apa yang boleh dilakukan ialah melaksanakan langkah-langkah yang mantap dan bersinergi dengan pelbagai agensi kerajaan, media, pertubuhan bukan kerajaan dan badan sahsiah.

Pendekatan untuk menerapkan nilai-nilai pengukuh jati diri di dalam program pembangunan tidak lagi boleh dibuat dalam bentuk kursus dan latihan bagi tempoh yang pendek, sebaliknya menggunakan pendekatan terapeutik iaitu “remaja cemerlang membiakkan remaja cemerlang” supaya kesedaran, iltizam dan kepuasan untuk berubah benar-benar menjadi kenyataan dan bukan bersifat retorik. Konsep mendidik yang realistik ialah umur kurang dari tujuh tahun, anak-anak dimanjakan, sehingga 14 tahun dianggap kawan dan sehingga 21 tahun perlu dipandu arah tuju hidup mereka.

Pemikiran, sikap dan tingkah laku yang hendak diubah bergantung pada pendekatan dan masa yang diambil. Perubahan sikap akan terzahir setelah tiga perkara diusahakan iaitu membuatkan berfikir, merasai sendiri dan daya tindak yang mantap. Tingkah laku yang ditonjolkan dalam fikiran membentuk perlakuan tertentu yang menjurus kepada matlamat yang diingini. Perubahan sikap akan berlaku setelah cara berfikir dibetulkan menimbulkan keinginan untuk berubah.

Sesebuah keluarga harus mempunyai sikap tertentu. Hala tuju keluarga ditentukan oleh sikap yang mereka miliki. Justeru, sikap yang ada menentukan hala tuju keluarga pada masa depan. Sikap juga menentukan budaya keluarga yang wujud daripada latar belakang, pendidikan, corak asuhan dan suasana dibesarkan. Proses pembentukan sikap bermula dengan memikirkan isu-isu utama keluarga yang mesti diberi perhatian. Cara gaya berfikir dapat menjadi imej keluarga untuk menentukan arah tuju yang dikehendaki. Berfikir menjadikan keinginan atau minat menjadi lebih mantap serta menggerakkan tingkah laku ke arah matlamat yang diingini.

Perubahan tidak dapat dipisahkan daripada elemen pendidikan. Mendidik ahli keluarga tidak boleh dibuat sambil lewa kerana hanya dengan kesungguhan dan cita-cita dapat melahirkan “keluarga sejahtera.” Pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ialah :


-Membentuk persepsi positif terhadap usaha-usaha membina keluarga sejahtera.

-Program penggalakan ke arah kemahiran keibubapaan, keibuan dan kebapaan menjadi acara tetap setiap bulan di agensi kerajaan dan swasta.

-Media harus mendidik.

-Mewajibkan kursus perkahwinan di institusi pengajian tinggi.

-Peranan pertubuhan bukan kerajaan digerakkan sepenuhnya bagi membantu agensi kerajaan melaksanakan program jangka panjang bagi menggalakkan pembentukan persekitaran yang harmoni dan selamat.

-Tidak ada kommpromi untuk menukarkan kawasan riadah kepada projek pembangunan di kawasan perumahan.

-Pemimpin harus menjadi contoh kepada masyarakat bagi membina keluarga sejahtera walaupun mereka sibuk dengan tugasan.


Untuk berjaya, pembaharuan adalah sangat penting. Ia tidak boleh dibuat dengan sia-sia kerana faedah yang diterima selepas pembaharuan wajar lebih baik dan memberi keberkesanan dan keseronokan. Mengkaji keupayaan diri sendiri, keluarga dan masyarakat adalah usaha terbaik untuk meramal masa depan. Di manakah kita dalam pendidikan, kedudukan ekonomi, penampilan dan kewibawaan dalam tempoh lima hingga sepuluh tahun yang akan datang? Mulai sekarang kita harus memikirkan kualiti keluarga yang akan kita jana kerana di sinilah bermulanya jasad seorang remaja 12 tahun selepas itu. Iltizam ini memerlukan kualiti perancangan, kekuatan daya saing, ketahanan personaliti, perjuangan dan memantapkan keperkasaan mental dan fizikal.

Malaysia sedang berhadapan dengan isu-isu sosial yang merangkumi semua lapisan masyarakat. Isu-isu sosial yang sebahagian daripadanya melibatkan orang kurang upaya, wanita dan kanak-kanak serta remaja. Isu sosial di dalam keluarga ialah bertambahnya ibu bapa yang bekerja untuk menyara hidup khususnya di bandar. Perkembangan ini selari dengan kemajuan sesebuah negara yang memerlukan pendapatan yang lebih besar untuk menampung kehidupan. Selain itu, kadar penceraian dijangka terus meningkat melibatkan pasangan keluarga muda di bawah lima tahun yang mengundang pelbagai masalah sosial, kebajikan dan perkhidmatan. Peningkatan kadar penceraian akan menambah lagi jumlah ibu tunggal dan menyumbang kepada pemerhatian khas kepada golongan ini yang tentunya memerlukan sokongan dan bantuan.

Perubahan nilai yang berlaku di dalam keluarga turut meningkatkan jenayah domestik iaitu perbuatan jenayah yang melibatkan ahli-ahli keluarga sendiri seperti sumbang mahram dan rogol.

Pertambahan penduduk bandar kerana penghijrahan tidak dapat menyelesaikan masalah perumahan kerana kekangan kewangan yang dihadapi oleh mereka yang terlibat. Tempat yang paling mudah ialah mewujudkan penempatan setinggan yang lebih murah. Keadaan perumahan yang bersesak tidak sesuai untuk perkembangan mental dan sikap akan mengundang kepada perlakuan jenayah seperti kecurian dan rompakan.


Rujukan


Mohd Taib Hj. Dora (2005). “Faktor Keluarga Bermasalah di Malaysia dan Strategi Mengatasinya.” Liberalisasi Komuniti. Melaka : Penerbit Universiti KUTKM.

Coleman, J.W dan Cressey, D.R (1993). Social Problem. 5th edition. Harper Collins.

Mahmood Zuhdi (1997). Pengantar Undang-Undang Islam di Malaysia. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.

Jalaludin Abd. Aziz (Mac 2006). Senario Keluarga Masa Kini dan Masa Depannya. ISM Minda, Vol. 6. Institut Sosial Malaysia.

Mualaf dengan nama asal: Cabaran dan harapan

Mualaf Islam di Malaysia sentiasa mendapat perhatian dari semua peringkat. Syor Mufti Perlis, Dr. Mohd Asri Zainul Abidin untuk menyahkan nama Abdullah selepas bukan Islam menjadi muslim sangat menarik jika dilihat dari segi strategi dakwah. Keberanian melaksanakan usul ini memberi implikasi dalam memikirkan perancangan menyebarkan Islam kepada masyarakat bukan Islam di Malaysia. Secara tidak langsung membuatkan institusi dakwah bukan Islam tergugat. Di samping itu, ia memberi justifikasi baru terhadap peranan seorang mualaf bagi membangunkan masyarakat Islam di Malaysia.

Maulana Al Maududi dalam bukunya “Asas-Asas Islam” menghuraikan panjang lebar mengenai kefahaman yang betul terhadap Islam akan menyerlahkan pemikiran yang hebat. Beliau berkata, nama Abdul Rahman tidak semestinya seorang muslim manakala nama Johnny tidak semestinya kafir. Islam tidak terletak pada nama, budaya atau keturunan. Islam juga tidak menjadi milik mana-mana bangsa seperti yang berlaku pada kaum Yahudi tetapi Islam adalah milik semua. Kemuliaan dan kebanggaan bangsa Arab adalah rasul yang terakhir adalah seorang berketurunan Arab.

Masyarakat Melayu yang pernah mengamalkan amalan animisme dan menganut agama Hindu dan Buddha sebelum menerima Islam tidak pernah memperkecilkan peranan agama sebagai salah satu asas kejayaan bangsa mereka. Penerimaan Islam adalah satu rahmat kepada bangsa Melayu kerana telah berlaku transformasi yang besar terhadap pemikiran dan cara hidup. Kesan utama ialah dapat mengenal Tuhan yang menjadikan kehidupan masyarakat ini berada di jalan yang lurus. Islam menjadi harta yang sangat berharga kepada bangsa Melayu kerana Islam telah menyatukan perpaduan bangsa ini dalam banyak peristiwa. Antaranya peperangan melawan penjajah, pembentukan generasi yang kuat dan berdisiplin serta melonjakkan semangat patriotisme untuk menuntut kemerdekaan.

Kehadiran kaum Cina dan India ke Tanah Melayu kerana faktor ekonomi British menjadi gangguan terhadap pelaksanaan amalan-amalan Islam ketika itu. Penerobosan Islam ke dalam masyarakat Cina dan India juga tidak banyak dilakukan kerana ketiadaan institusi yang teratur dan berperancangan. Tambahan pula kewujudan kampung-kampung baru dan ladang yang menempatkan sesuatu kaum sangat sukar ditembusi. Justeru, dakwah Islam sukar sampai kepada mereka dan usaha dakwah dilihat terlalu perlahan.

Usaha terancang dan besar-besaran untuk memperkenalkan Islam bermula setelah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (Perkim) ditubuhkan dan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Di sini ramai kaum Cina dan India yang telah mendapat hidayah dan memulakan hidup baru sebagai seorang muslim. Langkah yang diambil oleh Perkim ini dijejaki oleh pertubuhan bukan kerajaan dan orang perseorangan yang bersama-sama menyebarkan dakwah. Di antaranya ialah Islamic Outreach-ABIM dan Macma yang telah banyak membantu para muallaf di Malaysia.

Syor Mufti Perlis dilihat ada perkembangan yang positif untuk menarik lebih ramai masyarakat bukan Islam untuk belajar dan memahami Islam. Dakwah yang lebih terancang dan teratur menjadi teras kepada pertambahan bilangan mualaf. Perkembangan yang sihat ini akan menjadikan peratusan masyarakat Islam di Malaysia semakin bertambah.

Bagaimanapun, kesan utama nama mualaf tanpa Abdullah dan kekal dengan nama asal adalah kekeliruan. Mualaf tersebut tidak mempunyai identiti sebagai pengenalan dirinya kepada masyarakat umum. Perkataan “Islam” pada kad pengenalan mesti dilaksanakan dengan tegas kerana itulah yang membezakan Robert Lam sebelum dan selepas Islam. Jika tidak, kes Nyonya Tahir dan Moorthy akan berlarutan. Tambahan pula ketika ini, isu mualaf begitu sensasi dengan penglibatan media yang cuba mengapi-apikan pertukaran status agama Islam dan bukan Islam.

Kesangsian masyarakat Islam sedia ada terhadap kewujudan mualaf tanpa nama Islam tidak boleh diketepikan. Masih ada di kalangan masyarakat Islam yang beranggapan menerima Islam sebagai “masuk Melayu.” Ini terjadi kerana kurangnya kefahaman terhadap agama Islam yang menjadi agama universal. Banyak usaha yang masih boleh dilakukan oleh kita untuk memberi kefahaman terhadap perbezaan agama dan budaya supaya saling menerima di antara satu sama lain.

Pendakwah harus memerhati dan mengkaji mengenai keupayaan mubaligh kristian yang begitu bersungguh-sungguh untuk menyebarkan agama mereka di Sabah dan Sarawak kepada masyarakat bumiputera di kedua-dua buah negeri ini. Di pekan Limbang sahaja, sekurang-kurangnya dua buah gereja besar dibina selain daripada beberapa buah “chapel” di sepanjang perjalanan dari Limbang ke sempadan Brunei di Tedungan, Sarawak. Didapati ramai masyarakat bumiputera yang menjadi kristian tidak menukar nama. Islam mesti pergi jauh. Dakwah mesti lebih aktif, dinamik dan berpanjangan. Masyarakat umum menerima Islam sebagai agama rasmi negara dan bersedia mendengar azan pada subuh hari tanpa banyak soal. Inilah peluang yang sangat besar kepada umat Islam dan pendakwah untuk memantap organisasi di samping memerangi ajaran sesat yang meruntuh dan memecahkan masyarakat.

Pengkelasan akan memecahbelahkan perpaduan masyarakat. Pembentukan sistem mualaf tanpa menukar nama adalah strategi yang sangat baik untuk membantu menyampaikan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Mereka tidak akan risau untuk mengesan salasilah bangsa dan keturunan walaupun telah bertukar agama. Malahan, pasti timbul rasa bangga dengan nama berkenaan walaupun tidak ada apa-apa makna.

Melahirkan golongan ulul albab

Persoalan utama ialah kenapa baru-baru ini timbul perbincangan ini? Banyak isu yang telah meletihkan tetapi diperlukan untuk pembangunan negara. Malaysia, sebuah negara yang baru merdeka 50 tahun, sama seperti Ghana, banyak perkara yang perlu dilakukan untuk melihat sebuah negara yang gemilang. Pelbagai dasar diperkenalkan sejak 31 Ogos 1957 sehingga kini seperti Dasar Ekonomi Baru dan Wawasan 2020 melonjakkan negara ke tahap mengecapi nikmat kemerdekaan pada hari ini.

Merdeka, saat lonjakan terbaik telah memberikan kesempatan untuk bangsa Malaysia bergerak ke hadapan. Melihat sirah Rasulullah saw ketika berusia 25 tahun, baginda berkahwin dengan Khadirah r.a, seorang janda yang kaya dan telah berkahwin sebanyak dua kali. Beliau tertarik dengan keperibadian Rasulullah saw yang sangat jujur dan amanah. Tugas menjadi peniaga yang berulang-alik dari Mekah dan Syam memberi ruang kepada Khadijah r.a melihat dan menilai peribadi baginda saw sebagai seorang yang matang walaupun berusia 25 tahun. Kematangan usia tidak dapat dibandingkan dengan kematangan akal kerana kedapatan datuk yang berusia 70 tahun masih cuba merogol cucu yang berusia 8 tahun. Justeru, tahap kematangan boleh dianggap sebagai satu anugerah dan boleh juga dianggap bala.

Seorang pemimpin, walaupun umurnya 60 tahun tetapi perancangannya menjangkau 100 tahun. Oleh itu, Wawasan 2020 adalah perancangan masa depan kerana kematangan seorang pemimpin. Slogan cemerlang, gemilang dan terbilang adalah nilai ketinggian perancangan masa depan.

Pemimpin perlu berfikir apa yang hendak dilakukan dalam jangka masa panjang dan kebaikannya kepada masyarakat dan negara. Contohnya, pembukaan jalan raya yang berkualiti dapat membantu meningkatkan pergerakan kenderaan. Lebuhraya Utara-Selatan telah menggerakkan ekonomi Malaysia dalam masa 20 tahun sahaja hasil kematangan berfikir pemimpin. Malah kematangan pemimpin tidak perlu banyak soal kerana orang yang matang adalah tegas, bijak dan berbeza.

Proses membentuk kelompok ulul albab bukannya singkat malah mengambil masa. Mewujudkan ulul albab berhadapan dengan pelbagai cabaran kerana terlalu banyak isu yang perlu dirungkai khususnya umat Islam di Malaysia. Halangan terbesar ialah kejahilan dan kemiskinan kerana dua unsur ini menyebabkan negara mundur 20 atau 30 tahun ke belakang.

Survival bangsa perlu juga difikirkan selain daripada Islam. Disebabkan Islam terletak pada bangsa Melayu, kekuatan Islam terletak pada kekuatan bangsa Melayu. Kuat Melayu, kuatlah Islam. Begitu juga Arab. Lemah Arab, lemahlah Islam. Kalau Melayu tidak dibangunkan, Islam juga akan jauh ditinggalkan. Ambil contoh mudah iaitu ekonomi. Pada tahun 60-an hingga 70-an, ramai orang Melayu telah pergi melanjutkan pelajaran di luar negara kerana dihantar oleh kerajaan, jarang benar ada yang boleh pergi sendiri. Semua perbelanjaan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan.

Apabila ditanya kenapa masyarakat Malaysia disediakan kouta untuk belajar, kita harus melihat daripada sudut yang positif. Malaysia tidak dapat menghapuskan sistem ini kerana orang Melayu masih jauh ketinggalan.

Nilai yang ada pada bangsa yang survival adalah melaksanakan semua aspek positif. Pelaksanaan nilai-nilai melalui penerapan nilai-nilai Islam memudahkan urusan masyarakat Melayu untuk membangun.

Prasayarat menjadi umat yang dihormati ialah menghapuskan tiga perkara iaitu hapuskan kejahilan, hapuskan kemiskinan dan hapuskan penyakit. Ketiga-tiga perkara ini memerlukan metodologi yang pelbagai dan perlu difikirkan sebaik-baiknya. Dalam usaha ini, banyak pulalah halangan yang bakal dihadapi.

Bagaimana pula hendak menghapuskan secara langsung dan berkekalan halangan-halangan ini? Lihat pada semua aspek. Bina kekuatan. Tinggi ilmu, pendapatan akan meningkat, pengeluaran akan bertambah. Kesihatan bertambah baik kerana kesedaran masyarakat semakin tinggi. Perubahan hanya akan boleh berlaku jika ada pendidikan. Ketika Baghdad menjadi kota ilmu dan pusat rujukan kepada seluruh dunia, khalifah telah membina perpustakaan yang menjadi rujukan dalam pelbagai bidang ilmu. Kota Baghdad dikenali kerana kehebatan ilmunya.

Finland menjadi negara pengeluar telefon bimbit terkenal di dunia kerana disiplin ilmu yang diperkenalkan di sekolah. Umat Islam tidak pernah berbangga dengan pencapaian mereka dalam era moden kerana jahil dan bergaduh sesama sendiri. Apakah kita masih boleh mengharapkan negara-negara Arab yang kaya-raya untuk menyatupadukan umat Islam di seluruh dunia?

Malaysia yang dipimpin dan digerakkan oleh kematangan berfikir, mesti melahirkan lebih ramai teknokrat, korporat dan saintis supaya sumpahan kemunduran tidak akan menjadi kenyataan. Panduan untuk mencapai kejayaan, kecemerlangan dan kegemilangan bukannya metafora dan fatamorgana, sebaliknya adalah sains yang boleh dibuktikan. Justeru, ulul albab adalah matlamat penting yang mesti dicapai oleh setiap orang daripada kita.

Thursday, March 01, 2007

Pembuangan bayi: Mencari punca dan penyelesaianMembuang bayi adalah cara yang paling mudah dilakukan oleh pasangan yang melakukan penzinaan dan hamil. Bagi kebanyakan kes, perempuan yang dipersalahkan dan terpaksa menanggung beban di atas perbuatan tersebut.

Isu pembuangan bayi merupakan isu sejagat. Tidak sekadar berlaku di Malaysia malah di merata tempat. Di Brunei, seorang wanita dijatuhi hukuman penjara empat tahun kerana menyebabkan kematian seorang bayi dengan meletakkannya di dalam karung sampah yang mengakibatkan bayi berkenaan mati kelemasan. Di Indonesia, seorang penduduk Bekasi melihat benda berwarna kuning disyaki bayi terapung-apung di tepi sungai. Di China pula seorang bapa membuang anaknya yang berusia setahun ke dalam sungai kerana menyangka anaknya itu mati setelah tidak sedarkan diri kerana sakit perut. Manakala di Amerika Syarikat, seorang remaja perempuan berumur 19 tahun, Krystal Johnson dituduh membunuh setelah membuang bayinya ke kawasan yang kotor.

Di Malaysia, gejala ini terus berlaku dan menunjukkan aliran yang menaik. Umpamanya pada tahun 1999, sebanyak 70 kes telah dilaporkan dan pada tahun 2001, ia meningkat kepada 97 kes. Peningkatan bilangan kes ini memerlukan langkah-langkah penyelesaian dari akar umbi punca tersebut.

Bagaimanakah bayi dibuang, tempat pembuangan dan siapa yang membuangnya?

Tempat yang sering dicari ialah di dalam tandas, rumah kosong, tempat pelupusan sampah, saluran tangki najis, sungai, tepi pantai, longkang atau di rumah ibadat. Selain itu, tempat-tempat tumpuan awam seperti gerai makan, stesen kereta api dan pintu pagar klinik kesihatan turut menjadi pilihan.

Kepelbagaian tempat pembuangan memberi gambaran kepada kita sejauh mana tahap simpati pelakunya. Ada sesetengah kes yang pelaku menunjukkan kekejaman dan kezaliman, bayi akan dipam masuk ke dalam saluran tangki najis bagi menghilangkan bukti kelahiran. Pelaku yang masih ada simpati dan rasa bersalah akan menghormati bayi mereka dengan menyelimut, diberi susu dan diletakkan di tangga surau atau di hadapan rumah orang yang berpengaruh.

Pelaku membuang bayinya di tempat-tempat tertentu kerana tidak tahu apa yang perlu dibuat dengan kelahiran malah ia lebih malang jika perempuan berkenaan berumur 14 atau 15 tahun kerana keadaan mental dan fizikal mereka belum bersedia untuk menerima kelahiran tersebut.

Pembuangan bayi melibatkan banyak faktor. Kita tidak boleh membuat tuduhan atau menuding jari kepada satu-satu pihak kerana menyebabkan kehamilan luar nikah yang bertambah, sebaliknya melihat punca tersebut daripada pelbagai aspek. Kajian yang dilakukan oleh Pakar Psikologi Kanak-kanak dan Remaja dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Khaidzir Ismail melalui “Kajian Profil Remaja Perempuan Risiko Tinggi terhadap kalangan remaja perempuan berisiko tinggi atau bermasalah” memberi pendedahan betapa punca sebenar terletak pada keluarga yang bermasalah. Pengaruh rumah tangga memberi kesan ke atas pembentukan personaliti anak-anak khususnya apabila mereka meningkat remaja. Konflik dalam keluarga menendang keluar remaja untuk mencari tempat dan rakan yang boleh membantu mengatasi keadaan hidup dan pada masa yang sama memenuhi keperluan kewangan, hiburan dan perkembangan emosi mereka. Tanpa pengawasan, anak-anak menjadi liberal, bersikap kurang ajar dan merencana kehidupan mengikut kehendak hati.

Masalah akan membiakkan masalah jika tidak disekat. Pembuangan bayi adalah satu masalah yang wujud sebagai impak kepada masalah lain yang wujud lebih awal. Pergaulan bebas, pengaruh dadah, capaian yang mudah terhadap bahan-bahan lucah dan pengaruh kawan adalah antara punca yang sering kali diperkatakan. Namun, jarang kita membuat analisis terhadap perubahan yang berlaku dalam masyarakat akibat daripada proses sosialisasi.

Masyarakat membentuk sistem nilai berasaskan proses sosiolisasi yang menunjuk ajar bagaimana untuk bertingkah laku. Sosiolisasi merujuk kepada pengaruh keluarga, sekolah, institusi agama, pertubuhan bukan kerajaan dan politik, pengalaman kerja, media massa dan kumpulan rakan sebaya. Nilai-nilai dipelajari dan dinyatakan melalui perlakuan dan komunikasi. Nilai memberi hala tuju tindakan terakhir yang boleh dijangkakan dan membantu mengenal pasti baik atau buruk, betul atau salah.

Nilai yang dikongsi bersama oleh masyarakat akan mengelakkan sesuatu konflik berlaku kerana fungsi nilai ialah mengehadkan ruang dan peluang untuk konflik daripada merebak dan mengganggu sistem nilai, perpaduan dan kesejahteraan masyarakat.

Kemodenan menyebabkan perubahan yang sangat ketara dalam proses sosiolisasi. Nilai-nilai tradisi masyarakat tradisional seperti gotong-royong, ziarah-menziarahi dan bantu-membantu semakin luntur di dalam masyarakat moden. Gotong-royong umpamanya, tidak lagi kedapatan secara meluas di bandar-bandar sebaliknya digantikan dengan perkhidmatan berbayar. Peredaran masa menyebabkan nilai-nilai tersebut merosot dengan teruknya dan digantikan dengan nilai kontemporari yang disesuaikan dengan kehidupan moden. Sistem pendidikan adalah elemen yang sangat mustahak untuk mengukuhkan nilai-nilai yang dikehendaki bagi menggantikan nilai-nilai yang tidak menyumbang kepada kemajuan.

Justeru, dalam kes pembuangan bayi, negara-negara Barat mengambil pendekatan memperkenalkan pendidikan seks di sekolah. Jerman adalah di antara negara yang berusaha mengatasi masalah ini dengan pelbagai cara. Selain pendidikan seks, Jerman memperkenalkan “Baby’s Craddle” untuk mereka yang tidak tahu ke mana hendak membuang bayi yang baru lahir. Kaedah ini dipraktikkan di tempat terpilih khususnya hospital dan dipantau oleh kamera litar tertutup sepanjang masa. Sasaran uatama ialah ibu muda yang ketakutan dan panik supaya anak yang dilahirkan akan diberi penjagaan kesihatan yang sewajarnya. Bayi yang diletakkan di “Baby’s Craddle” akan diambil oleh jururawat bertugas dalam masa dua minit. Ibu muda berkenaan diberi tempoh lapan minggu untuk menuntut anaknya dan tempoh ini cukup untuk menstabilkan emosi dan fizikalnya.

Di Amerika Syarikat, kerajaan membantu ibu muda untuk meletakkan bayi yang baru dilahirkan di tempat-tempat terpilih seperti hospital, balai bomba, agensi kebajikan swasta, agensi anak angkat dan gereja. Ibu atau orang yang meninggalkan bayi tersebut tidak perlu memberi butir terperinci. Penjagaan seterusnya diambil alih oleh kerajaan. Jika ibu atau bapa tidak menuntut bayi berkenaan dalam tempoh tiga bulan, hak ibu bapa boleh ditamatkan dan anak tersebut boleh diberi kepada keluarga angkat.

Rasional kebenaran seperti ini untuk mengelakkan bayi dibuang di merata tempat yang boleh membahayakan diri dan mengelakkan mati sebelum dijumpai. Dalam kebanyakan kes, mayat bayi dijumpai di tempat yang yang sangat menyedihkan. Melalui undang-undang “Safe Haven” yang diperkenalkan, ibu muda dibenarkan untuk meningggalkan bayi mereka tanpa dikenakan tuduhan jenayah. Pada masa yang sama mendidik masyarakat untuk menghargai nyawa dan kehidupan tanpa mengira siapa dan di mana. Kesedaran masyarakat terhadap undang-undang “Safe Haven” ini turut dibantu oleh jaringan ibu bapa yang menyedari keperluan memberi bantuan dan sokongan kepada remaja yang terlibat. Salah satu daripadanya ialah
www.robynsnest.com/.

Melihat penyelesaian yang dilaksanakan oleh masyarakat Barat, hasil akhir yang dijangka ialah bayi yang ditinggalkan akan diserahkan kepada keluarga angkat. Masyarakat Malaysia menentang langkah yang diguna pakai oleh Barat kerana dikhuatiri menggalakkan pembuangan bayi secara berleluasa. Namun apakah kita mahu melihat adanya kes buang bayi di dalam longkang, pagar masjid atau di hadapan rumah kita?

Penyelesaian yang terbaik ialah menutup punca kepada masalah ini. Pendidikan yang menekankan kesucian hubungan lelaki dan perempuan perlu didedahkan sejak kecil di samping pencegahan daripada institusi agama dan budaya masyarakat. Penguatkuasaan sepatutnya diguna pakai untuk menjadi pengajaran kepada ahli masyarakat tetapi peningkatan kes buang bayi dari setahun ke setahun menimbulkan persoalan sejauh mana keberkesanan hukuman sedia ada ini?