Monday, April 16, 2007

Panduan menjadi fasilitator

Penulis : Wan Norjihan Wan Abdullah
Tahun : 2003
Penerbit : PTS Publications and Distributors Sdn Bhd,
Bentong, Pahang
Muka surat : 126

Buku ini adalah himpunan pengalaman penulis sebagai seorang pemudahcara atau fasilitator semasa mengendalikan program latihan di merata tempat seluruh negara. Terdapat enam bab di Bahagian Satu iaitu program latihan, fasilitator muslim, kumpulan dinamik, objektif, permainan simulasi dan pengendalian LDK. Manakala di Bahagian Dua, tiga bab dikhususkan untuk membincangkan kemahiran dan ilmu yang mesti dipelajari iaitu komunikasi, emosi dan pengurusan masa. Semua bab ini disusun langkah demi langkah untuk memberi panduan teknikal dan praktikal bagi mereka yang berminat dengan kerjaya fasilitator.

Latihan Dalam Kumpulan (LDK) adalah teras utama kepada kemahiran fasilitator. Objektif LDK pula biasanya telah ditetapkan oleh penganjur dan banyak membantu fasilitator menggerakkan kumpulan melalui pelbagai bentuk aktiviti. Sebagai panduan bagi mereka yang mula berjinak-jinak dengan LDK, penulis memberikan 23 panduan untuk menanam keyakinan memudahcara seperti merancang perjalanan aktiviti, mewujudkan budaya kumpulan, melayan ahli kumpulan sama rata dan membantu ahli kumpulan melihat isu sebagai bahan yang dikaji.

Kemahiran komunikasi diumpamakan seperti minyak pelincir. Membentuk gelungan komunikasi dalam perbincangan LDK akan mencetuskan suasana perbincangan yang lebih terbuka, mesra dan berterus-terang kerana mesej dapat difahami dengan jelas.

Fasilitator juga wajar membentuk kemahiran mendengar dalam proses melayan di samping bijak mengenal pasti isu dan memberi maklum balas. Antara panduan mendengar ialah mendengar secara aktif, menggunakan pertembungan mata, dengar pada semua orang dan tidak takut meminta penjelasan atau bertanya. Selain kemahiran komunikasi, seorang fasilitator yang bijak dan matang mampu mengawal dan menguruskan emosinya. Justeru itu, fasilitator harus meningkatkan kecerdasan emosi bagi membina ketajaman berfikir, menilai diri dan memperkaya daya juang.

Kejayaan menjadi fasilitator yang baik memerlukan kepada banyak membaca dan berlatih. Selain daripada bahan bacaan, kemahiran memudahcara boleh diperolehi melalui pemerhatian.

Ulasan Editor : Bidang pemudahcaraan semakin berkembang di negara ini. Keperluan untuk menjadi fasilitator yang mahir memerlukan kesungguhan yang berkobar-kobar supaya peserta kursus, Latihan Dalam Kumpulan atau kelompok kecil dapat memaksimumkan perbincangan mereka. Memudahcara dapat diaplikasi dalam pelbagai bentuk kumpulan seperti kaunseling, terapeutik, penyelesaian masalah atau kepimpinan. Buku ini adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang berhasrat menjadi fasilitator kerana asas-asas kemahiran berkenaan dapat dipelajari dengan mudah dan berkesan.

Post a Comment