Monday, April 09, 2007

Malaysia: Isu-isu sosial semasa

Editor : Roziah Omar dan Sivamurugan Pandian
Tahun : 2005
Penerbit : Institut Sosial Malaysia
Muka surat : 202

Buku ini membincangkan secara keseluruhan isu sosial semasa di Malaysia yang melibatkan individu, keluarga dan masyarakat seperti penderaan, jenayah, penyakit Aids, ibu tunggal, hubungan luar nikah, warga tua, pendidikan dan hubungan etnik.

Sebanyak 13 topik perbincangan dimuatkan dalam susunan yang menarik dan padat. Keupayaan para penulis yang terdiri daripada pelbagai latar belakang pendidikan telah membina daya tarikan bagi pembaca dan pengkaji sosial untuk menilai sendiri isu-isu sosial yang sedang berlegar. Sebagai contoh, isu remaja seringkali mendapat perhatian masyarakat. Perlakuan seks bebas yang dimuatkan melihat nilai budaya dan amalan remaja hari telah berubah kerana pembangunan dan pemodenan. Perubahan ini bagi menyesuaikan diri dengan iklim sosial yang baru tanpa mengetahui sikap, amalan dan norma sebenarnya menunjangi keperibadian seseorang remaja. Hasil kajian juga mendapati kelompok remaja yang dikaji didapati hampir 52 peratus remaja mempunyai pasangan seks yang melebihi satu orang dan separuh daripadanya mempunyai pengalaman hubungan seks sebelum nikah.

Isu lain yang disentuh mengenai remaja ialah merokok dan gengsterisme. Merokok, yang dianggap sebagai langkah awal ke arah pengambilan dadah dirasakan sebagai satu kegiatan yang sedang aktif di kalangan golongan ini. Beberapa langkah dikemukakan bagi mengatasi gejala ini supaya masyarakat sedar betapa bahayanya gejala merokok di kalangan remaja bawah umur.

Gengsterisme juga melakar peningkatan yang agak ketara di mana jumlah juvana yang terlibat pada tahun 2004 adalah Melayu (3205), Cina (455) dan India (451). Perbincangan yang mendalam berkaitan isu ini mengambil kira tahap penglibatan pelajar dan mencari faktor-faktor yang mendorong remaja membabitkan diri mereka.

Asas kepada pembangunan negara adalah pendidikan. Namun begitu, peranan pendidikan sebagai agen mengubah masyarakat berhadapan dengan cabaran globalisasi yang dilihat merevolusikan pemikiran seluruh lapisan rakyat Malaysia. Bermula dari peringkat rendah, pendidikan dilihat telah mengalami perubahan yang seiring dengan cabaran-cabaran semasa.

Isu-isu lain yang dibincangkan di dalam buku ini mengajak para pembaca untuk berfikir dan memberi sumbangan idea dan tenaga bagi menghadapi gejala yang kadangkala tidak diberi perhatian dalam masyarakat yang sedang membangun seperti Malaysia.

Ulasan Editor : Isu sosial adalah isu bersama. Ia tidak hanya menjadi isu yang dijuarai oleh individu atau kumpulan tertentu malah menjadi lebih bermakna jika seluruh ahli masyarakat memberi perhatian yang serius terhadap isu ini. Peningkatan jenayah yang melibatkan perlakuan zina, rogol dan gengsterisme di tambah pula dengan mat rempit, masyarakat pada zahirnya sedang mengalami defisit nilai dan akhlak yang baik. Kita tidak mahu remaja hari ini menjadi beban masyarakat pada masa hadapan kerana ia akan memberi kemudaratan kepada negara. Usaha-usaha pencegahan dan intervensi wajar diperkemaskan dan peranan ini dapat dilaksanakan oleh pertubuhan bukan kerajaan dengan bantuan dan sokongan berterusan dari agensi kerajaan.

Post a Comment