Wednesday, June 13, 2018

Utamakan pengangkutan awam


Miliki sebuah lagi perusahaan kereta nasional di Malaysia mengundang banyak persoalan. Selepas Proton dan Perodua, apakah Malaysia perlukan sebuah syarikat kereta lagi? Apakah tujuannya? Siapakah sasarannya? Di mana pasarannya? Bagaimana bentuk atau konsep kereta tersebut?

Lebih banyak persoalan daripada jawapan jika idea ini hendak diteruskan. Tun Dr Mahathir menyatakan idea ini bagi mengukuhkan industri kejuruteraan di Malaysia. Pada masa yang sama dapat membantu syarikat-syarikat kejuruteraan yang terlibat sebagai vendor untuk Proton kembali mendapat projek dan kontrak dalam pembuatan kejuruteraan automotif.

Walau bagaimanapun masyarakat Malaysia mempunyai pandangan yang berbeza. Rata-ratanya lebih cenderung kepada meminta kerajaan menambah baik jaringan pengangkutan awam di bandar-bandar utama supaya kesesakanjalan raya dapat dikurangkan. Jaringan pengangkutan awam dapat mengurangkan kebergantungan orang ramai terhadap penggunaan kereta yang sedia menambahkan pencemaran akibat terperangkap dalam kesesakan yang berpanjangan.

Jalinan pengangkutan awam yang tersusun dapat meningkatkan kecekapan perjalanan di samping mengoptimumkan penggunaan kawasan untuk pembangunan. sepanjang laluan akan muncul bandar-bandar baru dan moden yang dapat menjana ekonomi setempat dan menjadikan taraf hidup penduduk lebih baik.

Impak pengangkutan awam memberi banyak manfaat dalam pelbagai cara. Ia menggalakkan mobiliti, menentukan kaedah penggunaan tanah dan corak pembangunan, menjana peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi serta mendokong dasar-dasar awam berkaitan penggunaan tenaga, kualiti udara dan pelepasan karbon.

Pelaburan dalam pengangkutan awam memberi kesan ekonomi terhadap pekerjaan, upah dan keuntungan perniagaan. Pertambahan dalam pelaburan ini boleh menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan sebagai kesan jangka masa pendek dan jangka masa panjang dalam aktiviti ekonomi. Walau bagaimanapun, impak keseluruhan bergantung kepada tahap dan agihan pelaburan berkenaan manakala magnitud terhadap kesan berkenaan dapat dilihat dalam tempoh 20 tahun.

Bagaimana pelaburan dalam pengangkutan awam meningkatkan perkhidmatan dan menambah baik mobiliti serta berpotensi memberi impak kepada ekonomi?

Pertama, kos perjalanan dan hak milik kenderaan dapat mengubah corak perbelanjaan pengguna.

Kedua, mengurangkan kesesakan yang mana dapat menjimatkan kos perniagaan dan isi rumah.

Ketiga, kos operasi perniagaan dikaitkan dengan kadar upah kerana kurang kesesakan di jalan raya.

Keempat, produktiviti perniagaan mendapat lebih banyak tenaga kerja yang memiliki pelbagai kemahiran melalui perkembangan perkhidmatan transit di lebih banyak kawasan.

Kelima, pertumbuhan kawasan perniagaan serantau melalui impak perniagaan secara tidak langsung. Dengan kadar upah yang lebih baik, orang ramai memiliki lebih banyak pendapatan untuk berbelanja.

Laporan impak ekonomi dalam pelaburan pengangkutan awam oleh American Public Transportation Association 2014 merumuskan pelaburan dalam pengangkutan awam memberi impak yang signifikan terhadap ekonomi. Ia merangkumi galakan lebih banyak peluang pekerjaan dan kepelbagaian industri dan membolehkan isi rumah dan perniagaan menambah pendapatan serta memiliki simpanan kewangan yang lebih baik. Dalam jangka masa panjang, impak ekonomi adalah 3.7 kali lebih baik.

Dalam hal ini, pengangkutan awam yang bersepadu di bandar-bandar utama dapat meningkatkan produktiviti, akses kepada peluang pekerjaan yang lebih mudah, membuka pasaran perniagaan baru dan menambah baik kecekapan rantaian perkhidmatan. Semuanya adalah kerana pengangkutan awam dapat mengurangkan kesesakan jalan raya, memberikan pendapatan yang lebih banyak dan pengurusan sosial yang lebih baik dalam kalangan isi rumah.

No comments:

Post a Comment