Thursday, June 07, 2018

Peluasan ujian kompetensi bahasa InggerisSaranan Tun Dr Mahathir untuk mengadakan ujian kompetensi bahasa Inggeris kepada pegawai-pegawai tinggi kerajaan adalah sesuatu yang sangat menarik. Cadangan ini menunjukkan tahap penguasaan bahasa Inggeris pegawai-pegawai tersebut perlu ditingkatkan. Tun Dr Mahathir percaya bahasa Inggeris sangat penting dikuasai supaya pegawai-pegawai kerajaan dapat berunding dengan lebih sempurna apabila berurusan dengan pihak luar negara.

Penguasaan sesuatu bahasa terletak pada kesungguhan dan minat. Kesungguhan bermaksud berusaha dengan cara yang terbaik, meningkatkan interaksi, melakukan pembelajaran kendiri, bersemuka malah menghafal supaya daftar perbendaharaan kata semakin bertambah.

Pada usia yang sudah meningkat, lebih mudah mempelajari bahasa melalui komunikasi dua hala berbanding belajar secara sendirian melalui buku kerana pendedahan terhadap perkataan-perkataan baru lebih mudah diingat melalui interaksi. Jika kanak-kanak belajar bahasa, mereka lebih cepat mengingati sesuatu perkataan kerana mereka memiliki daya ingatan yang kuat.

Ujian kompetensi yang akan diadakan itu sudah pasti dapat membantu kerajaan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan kakitangan dalam sesebuah agensi kerajaan. Justeru kerajaan boleh mengadakan kelas bahasa Inggeris untuk meningkatkan penguasaan bahasa itu dalam kalangan kakitangan awam.

Pelaburan dalam bidang ini akan memberi pulangan yang sangat besar kepada inisiatif kerajaan bagi meningkatkan profesionalisme pekerja. Kakitangan yang dapat menguasai bahasa-bahasa dunia sudah tentu dapat mengadakan perbincangan dan perundingan dengan lebih berkesan berbanding jika hanya menguasai satu bahasa.

Semasa saya menghadiri seminar di Beijing, China beberapa tahun lalu, saya berkesempatan melawat beberapa buah pusat perniagaan yang dimiliki oleh kerajaan China. Semasa sesi penerangan diadakan, pusat perniagaan tersebut telah menyediakan seorang jurucakap yang fasih berbahasa Melayu. Keadaan tersebut telah memberi semangat kepada delegasi dari Malaysia untuk bertanya dengan lebih lanjut tentang produk perniagaan mereka.

Masyarakat China sangat terbuka dalam menggalakkan rakyatnya mampelajari bahasa asing termasuklah bahasa Melayu. Di Beijing juga terdapat sebuah universiti yang memberi tumpuan kepada pengajaran bahasa bahasa asing. Universiti ini adalah Beijing Foreign Studies University yang menjadi tumpuan pelajar-pelajar Malaysia untuk mempelajari bahasa Mandarin di China.

Kita juga boleh menubuhkan sebuah universiti yang memberi fokus kepada penguasaan bahasa asing yang popular di dunia. Selain daripada bahasa Inggeris, universiti itu juga boleh memberi pengajaran dalam bahasa-bahasa utama di dunia seperti arab, rusia, perancis, latin dan mandrin. Apabila kita memiliki pelajar yang boleh bertutur lebih daripada dua bahasa, kita dapat menjadi tempat rujukan dan pembelajaran dalam kalangan negara serantau dan antarabangsa.

Bagi merealisasikan universiti ini, kerajaan boleh menggabungkan beberapa buah fakulti dan jabatan-jabatan bahasa di universiti-universiti tempatan untuk dijadikan sebuah universiti bahasa. Dari segi pengambilan pelajar dan peluang pekerjaan, universiti ini boleh membuat pengambilan pelajar-pelajar dalam negara, kakitangan awam dan swasta malah prospek pelajar dan kakitangan kerajaan dari luar negara. Lepasan universiti ini boleh bekerja dalam bidang berkaitan bahasa sama ada dalam penulisan, percetakan, juru bahasa, pelancongan, perdagangan atau penterjemahan.

Malaysia juga menjadi pusat latihan bahasa serantau untuk memerangi aktiviti keganasan melalui kelas-kelas bahasa yang berkaitan dengan risiko sabotaj keselamatan sesebuah negara.

Pendek kata, mempelajari lebih banyak bahasa dapat meningkatkan kualiti seseorang kerana proses interaksi yang lebih kerap berlaku di samping mempelbagaikan budaya hidup dan meningkatkan corak berfikir. Kerajaan boleh memikirkan ujian kompetensi bahasa Inggeris yang lebih meluas kepada semua kakitangan awam khususnya mereka yang berurusan di kaunter dan yang mengadakan perundingan dengan delegasi luar negara. Melalui strategi ini, status perkhidmatan awam di Malaysia akan dihormati.

No comments:

Post a Comment