Monday, April 17, 2017

Halaqah tarbawiyah


Penyusun dan Penerbit: Biro Latihan Haluan Malaysia
Tahun: Tidak dinyatakan
Penerbit: Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia

Buku ini merupakan himpunan artikel yang sangat baik untuk pengisian program usrah. Dalamnya mengandungi enam bab besar merangkumi faedah berhalaqah, bangkitkan iman kita, beramal dengan ibadah wajib dan menjauhi perkara haram, melaksanakan ibadah yang lengkap, Islam itu sempurna dan kewajipan amal berorganisasi.

Semua bab ini mengandungi huraian yang lebih terperinci seperti bagaimana kita mengenal Allah swt?, rukun Islam, amal soleh dan makna Islam.

Halaqah bermaksud suasana kehidupan berkumpulan iaitu terdiri daripada individu-individu yang saling kenal-mengenal, nasihat-menasihati dan bantu-membantu dalam pelbagai perkara ke arah menjayakan hidup "Islam is a way of life".

Faedah halaqah ini hanya dapat dirasai oleh mereka yang benar-benar memberi komitmen kepada aktiviti halaqah. Antaranya ialah melalui halaqah, suasana saling mengenali antara ahi-ahli kumpulan halaqah. Dalam halaqah, setiap ahli berpeluang memberi nasihat, teguran dan membaiki diri dalam keadaan berlapang dada kerana setiap daripada mereka tidak sempurna, justeru perlukan bimbingan. 

Halaqah juga menjadi tempat untuk berbincang tentang masalah yang dihadapi dan mencari cara terbaik untuk menyelesaikannya. Faedah paling besar ialah halaqah berorientasikan pendidikan yang menjadikan sumber wahyu Allah swt iaitu al-quran sebagai inti pati perbincangan.

Buku ini disusun merangkumi pelbagai isu rabbani dan fiqah yang dapat membantu mas'ul dan ahli halaqah untuk memajukan diri mereka dalam perjalanan hidup yang dilalui.

Buku ini juga perlu dimiliki oleh mereka yang mahu mengenali Islam sebagai cara hidup dan menjadikan halaqah sebagai tool untuk membuat perubahan.No comments:

Post a Comment