Wednesday, September 27, 2017

Kerencaman budaya Baba Nyonya dan MelayuSiti Norhaslina,Nurul Farhana,Aisyah,Nurin Farzana,Muhammad Amin Firdaus


1.0 Pengenalan

Etnik Baba dan Nyonya merupakan salah satu etnik di Malaysia yang mengalami proses asimilasi. Mereka memanggil diri mereka sebagai “baba” atau “peranakan” kerana kebudayaan mereka yang berasal daripada warisan tradisi Cina dan mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Penyesuaian dan resapan budaya mereka terhadap suasana sosiobudaya di persekitaran mereka di zaman silam iaitu melalui perkahwinan campur yang berlaku antara kaum Cina dan Melayu adalah punca utama mengapa generasi seterusnya memanggil mereka sebagai “baba”.


2.0 Objektif Kajian

Objektif kajian ini adalah:

i. Mengetahui budaya Baba Nyonya dan Melayu.
ii. Mengkaji persamaan dan perbezaan budaya Baba Nyonya dan Melayu.
iii. Mengetahui proses asimilasi budaya Baba Nyonya dan Melayu 


3.0 Kaedah Kajian

Kajian ini menggunakan kaedah temubual untuk mendapatkan data.


4.0 Dapatan Kajian

Etnik ini mengamalkan agama buddha sama seperti etnik Cina. Mereka turut menyambut perayaan yang sama seperti etnik Cina namun ada beberapa perbezaan kecil yang membezakan etnik Cina dan etnik Baba Nyonya. Ketika musim perayaan, mereka menyediakan manisan Melayu seperti wajik dan dodol. Dari segi masakan, mereka cenderung ke arah masakan melayu namun dari segi rempah ratus yang digunakan berbeza dari resipi asal Melayu. Mereka menginovasikan resipi tersebut bersesuaian dengan selera mereka.

Hal ini dikukuhkan lagi dengan sokongan dari jurnal Su Yingying yang menyatakan bahawa abad ke-20 merupakan tempoh masa yang agak penting bagi penyebaran dan perkembangan kebudayaan tradisional China di Tanah Melayu. Namun begitu, masyarakat Cina di Tanah Melayu ketika itu tetap hormat pada adat dan budaya Melayu. Upacara-upacara keagamaan, sama ada yang bersifat kepercayaan terhadap agama Buddha, mahupun yang bersifat sistem pemujaan dewa-dewa serta nenek-moyang tetap diadakan. Namun, mereka akan terlebih dahulu memberitahu serta memperolehi “kebenaran/restu” daripada masyarakat Melayu setempat (Seong.T.K, 2014).

Dari segi pemakaian, mereka mempunyai corak tertentu yang melambangkan etnik mereka. Pakaian tradisional mereka ialah kebaya batik. Tenunan yang terdapat pada baju kebaya tersebut membezakan kebaya batik Melayu dan kebaya batik Baba Nyonya. Mereka turut mengenakan perhiasan seperti kerongsang dan gelang selain pemakaian kasut manik yang sangat unik. Dalam perkahwinan, etnik ini sangat menitikberatkan keturunanya. Ibu bapa akan memilih calon yang sesuai untuk anak-anak mereka serta melakukan tilik nasib untuk melihat masa depan keluarga anak mereka berdasarkan bulan lahir. Jika sesuai, mereka segera dikahwinkan.

Etnik ini berpegang pada kepercayaan feng shui. Apabila berpindah ke rumah baharu, mereka akan membuka lampu dan menerangkan seluruh pelosok ruang rumah sebagai simbol kemakmuran keluarga tersebut. Selain itu, mereka turut mempercayai nombor 888 sebagai “ong” atau keuntungan.


5.0 Kesimpulan

Tuntasnya, negara kita mempunyai keunikan tersendiri dalam sekelompok etnik tersebut yang mana ia terdiri daripada kepercayaan ,amalan nenek moyang, pakaian, makanan dan sebagainya. Ini juga turut dinamakan sebagai kerencaman yang mana kerencaman tersebut memainkan peranan penting sebagai penanda identiti bagi sekelompok etnik.


Rujukan

http://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/668
http://9icsts2014.um.edu.my/filebank/published_ar0p85-97.pdf
http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/component/content/article/395-artikel/8718-keunikan-masyarakat-baba-dan-nyonya.html
Ishak Bin Saat. “Sejarah Panjang Hubungan Malaysia-China”.
http://eprints.usm.my/15538/1/Sejarah_Panjang_Hubungan_Malaysia_-_China.pdf. (dicapai pada 11 Mei 2016)  
Hanapi Dollah. “Nyonya Melaka: Pelancongan dan Transformasi Budaya Baba”.
http://journalarticle.ukm.my/2974/1/1.pdf (dicapai pada 12 Mei 2016)
Prof Madya Dr Fatimah Yusooff. “Etnik Baba dan Nyonya”.                                   http://www.academia.edu/6734410/Kaunseling_Pelbagai_Budaya_Etnik_Baba_dan_Nyony, (dicapai pada 16 Mei 2016)No comments:

Post a Comment