Friday, July 21, 2017

Tambah baik kempen anti-rasuaholeh Chau Jing Bin

Menurut Wikipedia, definisi rasuah menurut Transparency International ialah perilaku di jabatan-jabatan atau pejabat-pejabat, termasuklah para ahli politik dan pegawai, yang mengayakan diri atau memperkaya kerabatnya secara tidak sah dengan menyalahgunakan kuasa yang ada.

Kebelakangan ini, terdapat banyak skandal rasyah berlaku dalam sektor awam dan swatsa seperti mana yang dilaporkan oleh media massa. Daripada peristiwa ini, kita dapat tahu bahawa amalan rasuah membawa kemunduran dan kemerosotan kepada masyarakat.

Antara kesan negatif amalan ini ialah harga diri kita akan direndah dan maruah kita akan tercemar. Selain itu, kita juga akan dipandang rendah dan dianggap tidak bermoral oleh masyarakat.

Seterusnya, amalan ini turut menyebabkan ketidakcekapan pentadbiran sesebuah negara sekiranya pegawai yang bertugas hanya mementingkan kemewahan. Sebagai contoh, pembinaan kilang yang tidak mematuhi undang-undang dan peraturan akan diluluskan dengan adanya rasuah yang diberi kepada pegawal bertugas. Justeru, keselamatan rakyat akan diancam dan pentadbiran negara turut diganggu.

Saya sebagai seorang rakyat Malaysia yang amanah saya amat tidak bersetuju dengan perbuatan rasuah yang kian meruncing di negara kita kerana rasuah bukan sahaja akan menyebabkan ketidakcekapan pentadbiran negara malah turut akan memburukkan nama dan imej seseorang.

Rasuah memberi kesan negatif terhadap pembangunan negara seperti kemasukan pelaburan asing dan juga melemahkan inovasi. Para pelabur akan hilang rasa yakin kepada negara kita sekiranya terdapatnya kes-kes rasuah yang menunjukkan kelemahan pentadbiran sesebuah negara.

Kesimpulannya, amalan rasuah membinasa dan memudaratkan. Banyak contoh kesan negatif kegiatan rasuah terhadap negara. Sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab, kita perlu berganding bahu membasmi gejala rasuah dan bekerjasama dengan kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya, integriti amalan kita.

No comments:

Post a Comment