Thursday, July 20, 2017

Perkembangan dan kemajuan teknologioleh Abdul Aziz Ahmad Saifpuddin

Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Kehadirannya telah memberikan impak yang besar pada generasi kini. Misalnya, kalau dahulu orang tidak dapat berbicara dengan orang lain yang berada di suatu tempat yang berjarak jauh, maka setelah adanya telefon orang dapat berbicara tanpa batas dan jarak waktu.

Perkembangan teknologi ini juga bagus kerana telah mewujudkan pembelajaran secara maya dalam pelbagai aplikasi seperti e-book, e-learning, e-laboratory, e-education, e-library dan sebagainya.

Hal ini sangat positif kerana teknologi komunikasi yang telah ada merupakan sebuah jawapan dari adanya perkembangan zaman. Hal ini berlaku kerana semakin berkembang maju sebuah peradaban manusia maka, teknologi pun akan terus mengalami perkembangan untuk menyelaraskan pola peradaban manusia itu sendiri.

Kemajuan penciptaan internet juga banyak memberikan manfaat kepada masyarakat global kerana mampu memberikan informasi terkini dengan sangat pantas.

Saya sangat bersetuju dengan perkembangan teknologi ini kerana setiap individu dapat menggunakan, mengakses dan memberikan segala hal informasi kepada orang lain secara universal.

Semua individu sangat memerlukan teknologi untuk mempercepatkan perkembangan atau meningkatkan pembangunan, baik pembangunan individu mahupun kelompok. Kini, kemajuan teknologi juga dapat membantu meningkatkan ekonomi negara dengan adanya komunikasi yang baik dengan negara asing agar mampu menarik pemodal asing ke dalam negara.

Hal ini penting kerana pelabur asing akan menyalurkan modal yang banyak ke dalam negara ini.

Sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi komunikasi sangat penting bagi memudahkan kehidupan yang semakin moden ini. Perkembangan pencapaian ini semakin berevolusi sejak dari zaman pra sejarah lagi.

Hal ini dapat dibuktikan kerana zaman tersebut sudah pun mula menggunakan sistem komunikasi tulisan dan berkembang dari semasa ke semasa menurut catatan sejarah.

Pengetahuan manusia semakin berkembang setelah James Watt berjaya mampu menghasilkan sebuah mesin semasa zaman revolusi industri. Oleh itu, masyarakat kini perlu memanfaatkan teknologi terutamanya dalam pembangunan negara agar dapat melahirkan persaingan yang sihat dalam ekonomi negara.


No comments:

Post a Comment