Wednesday, July 19, 2017

Kemajuan sektor jalan raya di Malaysia
oleh Ahmad Syairazi Ahmad Fadzil

Sistem pengangkutan di Malaysia memberi kesan positif kepada semua orang kerana ia dapat membantu semua rakyat Malaysia untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain pada waktu yang singkat dan mudah.

Pada masa kini, Malaysia mempunyai lebih kurang 63,000 km jalan raya yang baik. Selain itu, untuk memastikan lebih lancar, Malaysia telah menubuhkan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) bagi meningkatkan lagi kualiti pengangkutan.

Pada pendapat saya, saya setuju dengan adanya sistem pengangkutan yang efektif terutamanya di Malaysia. Hal ini kerana dengan adanya sistem pengangkutan yang efektif, suasana di Malaysia lebih teratur.

Ia juga dapat melancarkan lagi kerja yang ingin dilakukan oleh seseorang tanpa ada masalah yang timbul. Tambahan pula populasi rakyat Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bagi memastikan suasana negara berada dalam keadaan yang baik pada masa hadapan, sistem pengangkutan perlu dititikberatkan. Hal ini disebabkan sistem pengangkutan merupakan salah satu punca berlaku kemalangan. Bagi memastikan angka kematian menurun, pihak kerajaan perlu melaburkan wang yang banyak dalam usaha untuk menjadikan sistem pengangkutan lebih efektif.

Sistem pengangkutan juga merupakan salah satu faktor yang amat penting dalam sektor pelancongan.

Kesimpulannya, bagi memastikan pengangkutan di Malaysia terus maju, pihak kerajaan perlulah sentiasa berusaha untuk memajukan lagi sistem pengangkutan di Malaysia bagi menjamin masa depan negara yang lebih teratur.

Hal ini kerana pengangkutan memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha untuk menaikkan nama Malaysia di mata dunia. Jika para pelancong yang datang melancong ke negara kita melihat sistem pengangkutan tidak berada dalam keadaan yang tidak, mereka akan memberitahu perkara ini kepada rakan dan taulan di negara mereka. 

No comments:

Post a Comment