Thursday, March 16, 2017

Jana pendapatan melalui e-Usahawan dan e-RezekiKerajaan sentiasa berusaha melaksanakan pelbagai pembangunan ekonomi peringkat kebangsaan khususnya meningkatkan kualiti hidup kumpulan sasar.

Salah satu daripadanya ialah membangunkan ekonomi digital negara dan memastikan kesinambungan faedah ekonomi semasa dapat dinikmati oleh rakyat. Justeru, kerajaan mempromosi program #YOUCANDUIT melalui Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC).

 #YOUCANDUIT membuka jalan kepada usaha-usaha melatih isi rumah yang berpendapatan rendah tentang bagaimana mendapatkan pendapatan  dalam dunia digital hari ini. Bagi merealisasikan usaha ini, MDEC memperkenalkan dua program iaitu e-Usahawan dan e-Rezeki.

e-Usahawan disasarkan kepada golongan belia dan usahawan mikro untuk meneroka sektor bisnes digital. Pendedahan kepada ilmu keusahawanan digital melalui program ini sudah pasti memberi faedah kepada mereka di samping memberi galakan kepada orang ramai agar lebih memahami bisnes digital.

e-Rezeki umpamanya lebih prihatin kepada kumpulan B40 yang mewakili 40 peratus golongan berpendapatan rendah. Program ini menyediakan platform kepada kumpulan sasar untuk menjana pendapatan tambahan melalui aktiviti yang memenuhi keupayaan mereka sebagai sebahagian daripada sumber tenaga manusia bisnes digital ini.

Sehingga kini terdapat 51,000 pelajar TVET dan usahawan mikro telah melalui kursus e-Usahawan yang menyaksikan jumlah penjanaan sebanyak RM48 juta.

Manakala bagi program  e-Rezeki, penjanaan dianggarkan lebih RM17 juta kepada lebih 50,000 peserta. Bernama melaporkan pihak kerajaan melalui MDEC dan agensi kerajaan mensasarkan jumlah peserta dua program ini adalah 150,000 orang pada akhir 2017 dengan penjanaan sebanyak RM130 juta.Post a Comment