Friday, August 03, 2018

Intervensi dalam kemiskinan
Laporan media berkaitan kemiskinan yang dihadapi lima buah keluarga yang mendiami sebuah rumah di Pendang, Kedah amat mengejutkan kita. Di dalam rumah tersebut terdapat 32 orang yang tinggal berhimpit-himpit antara satu sama lain.

Kenapa keadaan ini boleh berlaku?

Kemiskinan merupakan satu simptom kepada kelemahan dalam  pengurusan komuniti.  Maksudnya ialah, komuniti gagal memastikan ahli dalam kumpulan mereka mendapat pembelaan untuk mengubah keadaan hidup yang dihadapi. Dalam kes ini, komuniti setempat tidak dapat membantu keluarga ini mungkin kerana komuniti juga berhadapan dengan situasi yang serupa. Perubahan tidak dapat dilakukan kerana secara keseluruhan keadaan hidup komuniti hampir sama sepertimana yang dihadapi oleh keluarga berkenaan.

Manakala pemimpin komuniti tidak mendapat maklumat sebenar berkaitan keadaan hidup lima keluarga  berkenaan. Barangkali pemimpin-pemimpin tersebut tidak memiliki strategi yang berkesan untuk mendapatkan maklumat berkaitan keadaan hidup kelompok yang dikategorikan sebagai miskin dalam lingkungan mereka. Barangkali juga pemimpin-pemimpin  itu tidak dapat memberikan masa mereka menjenguk keadaan hidup sebahagian daripada kelompok masyarakat kurang bernasib baik.

Banyak agensi kerajaan yang sedia ada tidak menang tangan mencari masyarakat miskin di Kedah apatah lagi di kawasan luar bandar dan terpencil. Mungkin juga kegagalan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sehinggakan ada kelompok yang tercicir daripada sasaran. Justeru, di sinilah pentingnya peranan media untuk menyiarkan masalah yang dihadapi oleh keluarga berkenaan. Kita lihat sebaik sahaja kisah ini disiarkan media, muncullah wakil dari organisasi kerajaan ataupun pertubuhan bukan kerajaan yang menunjukkan kecaknaan mereka membantu ahli-ahli keluarga di rumah berkenaan. Nampaknya laporan media sangat berkesan untuk mengenengahkan isu-isu kemiskinan yang dihadapi oleh sebahagian daripada masyarakat kita.

Apa yang berlaku di Pendang, Kedah itu menunjukkan bahawa pendidikan tidak menjadi keutamaan kepada sebahagian daripada komuniti miskin untuk mengubah keadaan hidup sedia ada. Pada awal abad ke-20, kita dapati salah satu strategi yang diguna pakai oleh banyak negara yang baru merdeka ialah menggunakan pendidikan sebagai batu loncatan untuk memajukan negara dengan memperkasa rakyat mereka. Malaysia adalah antara negara yang memperuntukkan banyak wang bagi membangunkan sektor pendidikan dari peringkat prasekolah sehingga ke universiti. Malahan pada hari ini mereka yang hendak melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah kedoktoran turut diberi peluang berbuat demikian melalui pelbagai inisiatif yang digerakkan oleh kerajaan sendiri. Manakala sekolah-sekolah di kawasan luar bandar dalam keadaan dhaif telah diberi peruntukan naik taraf supaya para pelajar dapat mengikuti pelajaran mereka dalam keadaan selesa.

Ada sebuah sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil di Perak iaitu sekolah yang tidak jauh dari kawasan rehat dan rawat Sungai Perak yang suatu masa dulu sangat dhaif keadaannya telah menjadi lebih baik, cantik dan menarik apabila kerajaan membuat keputusan untuk membantu infrastruktur sekolah itu.

Kadar kemiskinan di Malaysia berada pada kadar 0.6 peratus yang menunjukkan kepada kita bahawa kemiskinan adalah satu keadaan hidup yang boleh diubah. Berbanding keadaan masyarakat kita sebaik sahaja kita merdeka dahulu, kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk Malaysia  berada di sekitar 40 hingga 50 peratus. Maksudnya ialah rata-rata rakyat Malaysia pada masa tersebut berada dalam kelompok miskin. Namun pembangunan negara yang mengambil kira pendidikan sebagai satu strategi intervensi kerajaan, kadar kemiskinan tersebut berkurangan dari semasa ke semasa sehinggalah sekarang. Bagaimanapun dalam pada itu masih juga terdapat golongan yang terpinggir dan terpisah dari arus pembangunan yang menyebabkan mereka tidak mendapat peluang kepada akses perubahan hidup ini.

Barangkali ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa keadaan ini berlaku seperti budaya hidup yang  melingkari keluarga berkenaan dari satu generasi ke satu generasi. Budaya hidup yang dimaksudkan ialah set pemikiran yang menerima keadaan hidup miskin tidak dapat diubah. Jika mereka hidup sebagai seorang petani ataupun penoreh getah, set pemikiran yang wujud pada diri mereka adalah kehidupan sebagai petani atau penoreh getah tersebut tidak dapat ditukar. Justeru, pemikiran begini menyebabkan ibu bapa tidak mengambil inisiatif ataupun berusaha menghantar anak-anak ke sekolah untuk mendapat pendidikan. Mereka lebih cenderung mengajak anak-anak pergi ke sawah atau ke kebun getah untuk membantu mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang diwarisi. Akhirnya anak-anak membesar tanpa mendapat peluang pendidikan yang sememangnya disediakan oleh kerajaan disebabkan oleh set pemikiran yang kurang produktif disebabkan budaya hidup yang telah lama berakar umbi.

Dalam kes kemiskinan di Pendang, Kedah ini, peranan ahli-ahli dalam komuniti sangat penting. Seseorang yang berpengaruh ataupun memiliki kesedaran untuk mengubah keadaan hidup keluarga seharusnya bertindak segera dengan menawarkan peluang pekerjaan dan juga mengubah tempat kediaman mereka supaya keadaan hidup tersebut tidak mengganggu keinginan mereka untuk membuat perubahan. Anak-anak yang ramai  perlu diberi peluang ke sekolah supaya masa hadapan diri dan keluarga mereka dapat berubah. Kerajaan negeri juga perlu melakukan proses intervensi kepada penghuni dewasa melalui aktiviti sara diri yang dapat menjana pendapatan. Mereka juga perlu didedahkan dengan persekitaran yang lebih positif seperti bergaul dengan masyarakat sekitar dan juga sedia menerima lawatan dari pemimpin-pemimpin masyarakat yang ingin membantu mereka.

Pusat pembangunan komuniti yang boleh kita contohi adalah yang berlaku Indonesia. Di sesetengah kawasan, pemimpin komuniti bersama-sama komuniti bertindak membantu ahli-ahli mereka yang miskin melalui program-program keusahawanan yang dicetuskan oleh ahli-ahli dalam komuniti sendiri. Antara program keusahawanan adalah kraftangan yang mana bahan-bahan untuk membuat kraftangan ini diambil daripada barang-barang terbuang yang dikitar semula. Seterusnya mereka ini dibimbing untuk menghasilkan produk kraftangan yang menarik dan hasil kraftangan ini dipasarkan di kawasan-kawasan yang berpotensi mendapat sambutan. Semua ini dilakukan oleh komuniti  setempat berdasarkan kepercayaan bahawa komuniti yang bertanggungjawab membuat perubahan hidup kepada ahli-ahli yang miskin dan terpinggir.

Namun di Malaysia, usaha-usaha seperti ini banyak di pertanggungjawabkan kepada kerajaan di pelbagai agensi sosial dan kebajikan. Peranan komuniti tidak begitu ketara kerana kita tidak didedahkan dengan konsep pembangunan komuniti yang bertanggungjawab. Di sinilah peranan pemikir-pemikir dalam kerajaan untuk membuat perubahan dalam membangunkan negara kita melalui pembangunan komuniti. Walaupun kita agak berjaya dalam menggerakkan aktiviti kesukarelawanan tetapi kita masih gagal untuk menggerakkan ahli-ahli komuniti memiliki kesedaran untuk membantu komuniti setempat supaya kelompok miskin yang ada dalam komuniti itu dapat dibantu dan dikeluarkan daripada kemiskinan hidup.

Kita perlu lebih ramai orang untuk melibatkan diri dalam pembangunan komuniti yang mengambil peduli apa yang sedang dihadapi oleh komuniti sendiri. Jika perlu kerajaan boleh menggerakkan latihan kepada pemimpin-pemimpin komuniti tentang bagaimana hendak mengenal pasti kelompok miskin dan perlukan bantuan. Latihan ini melibatkan agensi bantuan sosial yang bertugas membantu kumpulan sasar membuat saraan hidup sendiri dengan sedikit bantuan awal. Melalui gandingan tenaga, kelompok miskin yang dikenal pasti berupaya dikeluarkan dari kemiskinan.


No comments:

Post a Comment