Monday, November 20, 2017

Social outreach empowering communityProgram ini merupakan aktiviti pelajar mata pelajaran kokurikulum pembimbing rakan sebaya, pengucapan awam, public speaking, tahsin dan aerobik yang merupakan gabungan  mata pelajaran wajib universiti yang ditawarkan oleh Jabatan Pengajian Kokurikulum, Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) kepada para pelajar.

Semua mata pelajaran ini berteraskan kepimpinan, khidmat komuniti dan kesukarelawanan bertujuan mendedahkan pelajar kepada kemahiran asas kepimpinan, perdampingan sosial, keterampilan dan kesukarelawanan bagi perkembangan kendiri, pemajuan perwatakan dan perkhidmatan untuk  komuniti.

Objektif program ini adalah menggalakkan pelajar mempamerkan kemahiran insaniah dan bakat melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan, serta, memupuk sikap dan pemikiran pelajar yang cakna kepada pembangunan komuniti sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran semasa belajar di UTeM.

Pelajar telah melalui amalan kepimpinan, khidmat komuniti dan kesukarelawanan secara praktikal seperti mengendalikan program-program kemahiran hidup atau kemasyarakatan kepada komuniti setempat. Program “social outreach, empowering community” yang dirancangkan  ini adalah merupakan salah satu aktiviti kemasyarakatan bagi memenuhi key perfomance index (KPI) PSTPN 2014 yang menghendaki pelajar kokurikulum berkredit menyertai University Community Engagement (UCE) dalam penerapan kemahiran insaniah pelajar Universiti Awam.

Program ini akan dapat melahirkan sikap saling senang dengan komuniti, prihatin dan mengoptimumkan potensi diri melalui aktiviti gotong-royong dan sukaneka. Program inijuga  menampilkan ciri-ciri perwatakan yang positif dan kepemimpinan yang berkesan dalam aktiviti kerja berkumpulan.


No comments:

Post a Comment