Wednesday, April 10, 2019

Peranan ahli akademikPengaruh fakta terhadap sesuatu keputusan tidak dapat disangkal biarpun kuasa politik mendominasi proses membuat keputusan. Fakta yang tepat dan munasabah boleh melemahkan hujah dan meredakan emosi.

Justeru keberanian empat orang ahli akademik berkongsi kepakaran mereka berkaitan kesan Statut Rome ke atas institusi beraja amat bertepatan dengan konsep ketinggian ilmu dalam menidakkan keputusan kerajaan ketika menandatangani statut berkenaan.

Sesebuah negara yang berkembang maju dan dihormati adalah kerana peranan ahli akademik di institusi pengajian tinggi. Kepakaran ahli akademik dalam pelbagai bidang dapat menyumbang kepada pembuat polisi untuk menentukan langkah dan hala tuju peraturan-peraturan yang bakal dilaksanakan.

Kenapa mereka dikatakan pakar bidang?

Ia terletak pada proses latihan dan tahap kelayakan untuk menjadi pakar. Apabila seseorang akademik mendapat ijazah kedoktoran, ilmu yang diterokai akan berkembang ke tahap lebih tinggi. Pengkhususan bidang ilmu ini menjadikan pemikiran dan pandangan ahli akademik sentiasa diberi perhatian kerana mereka memiliki aset yang lebih bernilai dari segi logik ilmu.

Proses latihan dalam menyelidik sesuatu ilmu juga menjadikan mereka memahami prosedur dan kaedah kajian. Tidak kira bidang sains, sains sosial, kejuruteraan atau teknologi maklumat, ahli akademik berkongsi kaedah kajian dan hasil penyelidikan mereka dalam penerbitan dan persidangan.

Sudah tentu dapatan kajian itu diangkat sebagai bahan bernilai kerana ia dapat menjadi rujukan dalam merancang dan melaksana pelbagai program pembangunan negara.

Negara yang maju dan berkembang pesat dalam pelbagai bidang melahirkan ahli akademik bertaraf global dan menjadi rujukan. 

Di Malaysia sendiri, terdapat 20 universiti awam dan berpuluh-puluh universiti swasta bagi melatih generasi muda dan pelbagai lapiran masyarakat ke arah sebuah negara yang berilmu. 

Kita mahu separuh daripada penduduk negara ini memiliki kelayakan akademik sehingga ke universiti supaya dapat menzahirkan sebuah negara berilmu ini.

No comments:

Post a Comment